Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/07/1117

Brussel, 18 juli 2007

De Commissie keurt subsidieregeling voor de binnenvaart in België goed

De Europese Commissie heeft vandaag een regeling goedgekeurd die bedoeld is om de ontwikkeling van de binnenvaart in België te bevorderen. De regeling komt ten goede aan bedrijven die geregelde diensten van en naar de haven van Brussel verzorgen. De subsidie bedraagt in totaal 450 000 euro voor de periode 2007-2009.

De regeling voorziet in subsidies aan bedrijven die via één of meerdere diensten containers over de binnenwateren vervoeren vanuit een terminal in Brussel. Subsidies worden alleen verleend aan bedrijven met geregelde vervoerslijnen, ongeacht of het gaat om bestaande lijnen (die met een grotere frequentie zullen opereren) of om nieuwe lijnen.

De Commissie is van mening dat de regeling in overeenstemming is met de bepalingen van het Verdrag[1].

Het Europese vervoerbeleid stimuleert het gebruik van de binnenvaart en andere milieuvriendelijke vervoerswijzen zodat deze concurrerende alternatieven kunnen worden voor het wegvervoer. De Commissie streeft ernaar het concurrentievermogen van de binnenvaart te stimuleren en te versterken, met name door een betere integratie in multimodale vervoersketens in het kader van het NAIADES-actieplan[2].


[1] Verordening (EEG) nr. 1107/70.

[2] “NAIADES” - Geïntegreerd Europees Actieplan voor de binnenvaart, COM(2006) 6 van 17.1.2006.


Side Bar