Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1081

Bruselj, 12. julija 2007

Erasmus Mundus II - osnova za mednarodno sodelovanje na področju visokega izobraževanja

Evropska komisija je danes sprejela predlog o uvedbi nove generacije programa Erasmus Mundus za obdobje 2009-2013. Erasmus Mundus se je začel leta 2004 z namenom promocije evropskega visokega izobraževanja kot centra odličnosti v svetu. V prvih treh študijskih letih (2004-2006) je v programu sodelovalo več kot 2 300 študentov, več kot 1 800 pa jih je bilo izbranih za začetek študija v Evropi letos septembra. Na tej osnovi gradi Erasmus Mundus II, katerega cilj je postati referenčni program EU za sodelovanje na tem področju s tretjimi državami. V obdobju petih let bo univerzam iz evropskih in tretjih držav, da združijo sile v skupnih programih ali partnerstvih, ter za štipendije študentov iz evropskih in tretjih držav za izkušnjo mednarodnega študija na voljo nekaj več kot 950 milijonov EUR.

„Odkar je bil leta 2004 uveden, sedanji program Erasmus Mundus poteka uspešno, spodbuja razvoj programov visoke kakovosti za pridobitev magisterija v Evropi ter na evropske univerze privablja zelo sposobne študente iz tretjih držav,“ pravi evropski komisar za izobraževanje, usposabljanje, kulturo in mlade Jàn Figel'. „Erasmus Mundus pomembno prispeva k posodabljanju univerz EU v kontekstu globalizacije vprašanj na področju visokega izobraževanja, kar je povezano z bolonjskim procesom. Ob tem, da moramo konsolidirati spodbudne dosežke sedanjega programa, tudi menimo, da je treba narediti korak naprej in razširiti obseg programa, tako da Erasmus Mundus postane blagovna znamka sodelovanja EU na področju visokega izobraževanja s tretjimi državami.“

Ta novi pristop se prevaja v široko paleto novih dejavnosti v okviru programa, ki obsegajo skupne doktorske programe, večjo finančno podporo evropskim študentom in partnerstva z določenimi svetovnimi regijami v korist vseh partnerjev.

Benita Ferrero-Waldner, komisarka za zunanje odnose in evropsko sosedsko politiko, je povedala: „Erasmus Mundus je v preteklih letih dokazal svoj potencial močnega instrumenta na področju visokega izobraževanja, zlasti glede magistrskih programov. S programom Erasmus Mundus II želimo v celoti izkoristiti moč sodelovanja med univerzami iz evropskih in tretjih držav po vsem svetu. Novi program bo razširil svoj obseg dejavnosti v smislu udeležencev, ponudbe programov visokega izobraževanja in štipendij. Izboljšal bo kakovost evropskega visokega izobraževanja, promoviral cilje zunanje politike EU, podpiral trajnostni razvoj tretjih držav na področju visokega izobraževanja ter krepil nadaljnji dialog in razumevanje med narodi in kulturami.“

Današnji predlog temelji na sklepih zunanje vmesne ocene sedanjega programa, predhodne ocene učinka predlaganega novega programa in širokega posvetovanja najpomembnejših zainteresiranih strani, vključno z univerzami, učnim osebjem in študenti. Ocena kaže, da je sedanji program v veliki meri izpolnil svoje cilje, in močno priporoča, naj se program nadaljuje. V prvih treh akademskih letih je v programu uspešno sodelovalo 2 325 študentov iz več kot 100 tretjih držav in 323 univerz v in zunaj Evrope, letos septembra pa bo začelo v Evropi študirati novih 1 826 študentov.

Komisija je zato sklenila konsolidirati dejavnosti, ki se izvajajo, poleg tega pa jih tudi razširiti in programu dodati novo razsežnost. Dejavnosti programa bodo naslednje:

  • podpora skupnim programom izredno visoke akademske kakovosti na magistrski in doktorski stopnji, vključno s shemo štipendij za zelo sposobne študente in akademike iz EU in tretjih držav;
  • spodbujanje partnerstev med univerzami iz evropskih in tretjih držav v določenih svetovnih regijah kot osnova za strukturirano sodelovanje, prenašanje znanja, izmenjavo in mobilnost na vseh ravneh visokega izobraževanja;
  • podpora ukrepom, ki bodo pomagali krepiti privlačnost Evrope v svetu kot izobraževalne destinacije.

Glavne novosti, ki jih prinaša predlog programa, so:

  • več možnosti in raznolikost institucionalnega sodelovanja med univerzami evropskih in tretjih držav ter posameznih shem mobilnosti;
  • razširitev programa Erasmus Mundus na doktorski študij in deloma na dodiplomsko stopnjo;
  • večja finančna podpora evropskim študentom s pomočjo privlačnejše ponudbe štipendij.

Po današnjem sprejetju predloga se bo Komisija o njem pogajala s Svetom in Evropskim parlamentom. Novi program naj bi bil sprejet v letu 2008 in začel veljati januarja 2009, ko sedanji program poteče. S tem časovnim okvirom se bo mogoče izogniti prekinitvam sodelovanja ob prehodu s sedanjega na bodoči program.

Dodatne informacije:

http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_en.html


Side Bar