Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1081

Bruxelles, 12 iulie 2007

Erasmus Mundus II — element de referinţă pentru cooperarea internaţională privind învăţământul universitar

Astăzi Comisia Europeană a adoptat o propunere de lansare a noii generaţii a programului Erasmus Mundus pentru perioada 2009-2013. Erasmus Mundus a debutat în 2004 având drept obiectiv promovarea învăţământului universitar european în calitate de centru de excelenţă la nivel mondial. În primii trei ani universitari (2004-2006), mai mult de 2 300 de studenţi au participat la program şi peste 1 800 tocmai au fost selectaţi pentru a-şi începe studiile în Europa în luna septembrie a anului în curs. Noul program Erasmus Mundus II valorifică această situaţie şi îşi propune să devină programul de referinţă al UE pentru cooperarea cu ţările terţe în acest domeniu. Pentru o perioadă de cinci ani, o sumă în valoare de peste 950 milioane de euro va fi pusă la dispoziţia universităţilor europene şi a celor din ţările terţe pentru ca acestea să-şi unească eforturile în cadrul unor programe comune sau al unor parteneriate de colaborare, precum şi pentru a acorda burse studenţilor europeni şi celor provenind din ţările terţe pentru a beneficia de o experienţă educaţională internaţională.

„Derularea programului Erasmus Mundus a reprezentat un succes chiar din momentul lansării acestuia în 2004, încurajând înfiinţarea în Europa de cursuri de master de înaltă calitate şi atrăgând către universităţile europene studenţi cu un potenţial ridicat provenind din ţările terţe”, a declarat Ján Figel', comisarul european pentru educaţie, formare profesională, cultură şi tineret. „Erasmus Mundus a contribuit în mod semnificativ la modernizarea universităţilor din UE în contextul globalizării aspectelor privind învăţământul universitar, ceea ce este în legătură cu procesul de la Bologna. Trebuie să consolidăm realizările încurajatoare ale programului actual, dar suntem de părere totodată că este necesar să mergem mai departe şi să extindem domeniul de aplicare a programului, astfel încât Erasmus Mundus să devină emblema cooperării UE cu ţările terţe în domeniul învăţământului universitar.”

Această nouă strategie are drept rezultat o serie întreagă de noi activităţi în cadrul programului care includ programe doctorale comune, asistenţă financiară sporită pentru studenţii europeni, precum şi parteneriate de colaborare cu anumite regiuni din lume, spre beneficiul tuturor partenerilor implicaţi.

Benita Ferrero-Waldner, comisar european pentru relaţii externe şi politica europeană de vecinătate, a afirmat: „În ultimii ani, Erasmus Mundus şi-a dovedit potenţialul în calitate de instrument puternic în domeniul învăţământului universitar, în special în ceea ce priveşte programele de master. Prin intermediul programului Erasmus Mundus II intenţionăm în prezent să valorificăm pe deplin potenţialul cooperării dintre universităţile europene şi cele din ţările terţe de pe mapamond: noul program îşi va extinde domeniul de activitate în ceea ce priveşte participanţii, programele oferite pentru învăţământul universitar şi bursele de studiu. Acesta va spori calitatea învăţământului universitar european, va promova obiectivele politicii externe a UE, va sprijini dezvoltarea durabilă a ţărilor terţe în domeniul învăţământului universitar şi va încuraja în egală măsură dialogul şi înţelegerea între popoare şi culturi.”

Propunerea de astăzi se bazează pe concluziile unei evaluări externe intermediare a programului actual, pe o evaluare ex-ante a impactului noului program propus, precum şi pe o consultare amplă a principalilor factori interesaţi, inclusiv universităţile, cadrele didactice şi studenţii. Evaluarea arată că programul actual şi-a îndeplinit obiectivele într-o foarte mare măsură şi recomandă cu fermitate continuarea programului. În primii trei ani universitari, 2 325 de studenţi provenind din peste 100 de ţări terţe şi din 323 universităţi din Europa şi din afara acesteia au participat cu succes la program, iar alţi 1 826 de studenţi vor sosi în luna septembrie a acestui an pentru a-şi începe studiile în Europa.

Astfel, Comisia a decis să consolideze şi să extindă în acelaşi timp activităţile actuale, adăugând totodată o nouă dimensiune programului. Activităţile noului program vor fi următoarele:

  • sprijinirea programelor comune de o calitate academică remarcabilă, la nivel de master şi de doctorat, inclusiv un sistem de burse de studiu pentru studenţii şi cadrele didactice universitare cu un potenţial ridicat, din UE şi din ţările terţe;
  • promovarea parteneriatelor dintre universităţile europene şi cele din ţările terţe, din anumite regiuni ale lumii, ca bază pentru cooperarea structurată, transferul de cunoştinţe, schimburi şi mobilitate la toate nivelurile învăţământului universitar;
  • sprijinirea măsurilor care vor contribui la consolidarea puterii de atracţie a Europei la nivel mondial în calitate de destinaţie pentru educaţie.

Principalele noutăţi ale programului propus sunt următoarele:

  • oportunităţi sporite şi o diversitate mai mare a modalităţilor de cooperare instituţională dintre universităţile europene şi cele din ţările terţe, precum şi a sistemului de mobilitate individuală;
  • extinderea programului Erasmus Mundus la ciclul studiilor de doctorat şi, parţial, la nivelul ciclului de licenţă;
  • sporirea asistenţei financiare pentru studenţii europeni prin oferirea de burse de studiu mai atractive.

După adoptarea propunerii de astăzi, Comisia va negocia propunerea împreună cu Parlamentul European şi Consiliul. Noul program ar trebui să fie adoptat în 2008 şi ar intra în vigoare în ianuarie 2009, moment în care programul actual expiră. Această planificare va evita producerea oricăror întreruperi a activităţilor de cooperare în cursul perioadei de tranziţie de la programul actual la cel viitor.

Informaţii suplimentare:

http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_en.html


Side Bar