Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1081

Brüsszel, 2007. július 12.

II. Erasmus Mundus program – a nemzetközi felsőoktatási együttműködés referenciája

Az Európai Bizottság ma elfogadta a 2009–2013 közötti időszakra vonatkozó új Erasmus Mundus programról szóló javaslatot. Az Erasmus Mundus 2004-ben indult, hogy az európai felsőoktatást a világ kiválósági központjává tegye. Az első három tanévben (2004–2006) több mint 2300 hallgató vett részt a programban, 1800 fő pedig éppen felvételt nyert, hogy idén szeptemberben megkezdje tanulmányait Európában. Az új, második Erasmus Mundus program célja ennek alapján, hogy a harmadik országokkal a felsőoktatás terén való együttműködés uniós referenciaprogramjává váljon. Az ötéves időszak alatt mintegy 950 millió euró áll az európai és harmadik országbeli egyetemek rendelkezésére ahhoz, hogy erőiket közös programokban vagy együttműködési partnerségekben egyesítsék, és a nemzetközi tanulmányi tapasztalat megszerzése érdekében ösztöndíjakat ítéljenek oda európai és harmadik országbeli hallgatóknak.

„A jelenlegi Erasmus Mundus program 2004-es elindítása óta sikeresen fut, magas színvonalú európai mesterképzések létrehozására ösztönöz, és harmadik országokból kiemelkedő képességű hallgatókat vonz az európai egyetemekre” – mondta Ján Figel, oktatásért, képzésért, kultúráért és ifjúságért felelős európai biztos. „Az Erasmus Mundus fontos szerepet tölt be az európai egyetemek korszerűsítésében, a felsőoktatási kérdéseknek a bolognai folyamathoz kapcsolódó globalizációja összefüggésében. Egyrészt meg kell szilárdítanunk a jelenlegi program biztató eredményeit, ugyanakkor tovább is kell lépnünk, és ki kell terjesztenünk a program hatáskörét annak érdekében, hogy az Erasmus Mundus az Európai Unió harmadik országokkal folytatott felsőoktatási együttműködésének védjegyévé váljon.”

Ez az új megközelítés számos új tevékenységben ölt testet, mint a közös doktori képzések, az európai hallgatók pénzügyi támogatásának növelése, vagy a meghatározott régiókkal történő együttműködési partnerségek, amelyek valamennyi részt vevő partner javára válnak.

Benita Ferrero-Waldner, külkapcsolatokért és az európai szomszédságpolitikáért felelős európai biztos a következőket mondta: „Az elmúlt években az Erasmus Mundus bebizonyította: hatékony eszköz a felsőoktatás terén, különösen, ami a mesterképzéseket illeti. A második Erasmus Mundus program most az európai és harmadik országbeli egyetemek közötti együttműködés teljes potenciálját ki akarja használni. Az új program kiterjeszti tevékenységi körét a résztvevők, a kínált felsőoktatási képzések és az ösztöndíjak terén. Javítani fogja az európai felsőoktatás minőségét, támogatja az EU külpolitikai célkitűzéseit és a harmadik országok a felsőoktatás terén történő fenntartható fejlődését, valamint elősegíti a népek és kultúrák közötti párbeszédet és megértést.”

A ma elfogadott javaslat a jelenlegi program külső időközi értékelésének következtetésein, a javasolt új program előzetes hatásvizsgálatán és a fő érdekelt felekkel – beleértve az egyetemeket, oktatókat és hallgatókat – folytatott széles körű konzultáción alapul. Az értékelés azt mutatja, hogy a jelenlegi program javarészt elérte célját, és határozottan a program folytatását javasolja. Az első három tanévben több mint 100 ország 323 egyetemének 2325 harmadik országbeli hallgatója vett részt sikeresen a programban Európában és azon kívül, 1826 hallgató pedig idén szeptemberben kezdi meg tanulmányait Európában.

A Bizottság ezért úgy határozott, hogy a jelenlegi tevékenységek megerősítésével párhuzamosan ki is terjeszti azokat, ezáltal új dimenziót adva a programnak. A program tevékenységei az alábbiak lesznek:

  • kiemelkedő tudományos színvonalú közös mester- és doktori szintű képzések támogatása, beleértve a kiemelkedő képességű európai és harmadik országbeli hallgatók és oktatók számára kialakított ösztöndíjrendszert;
  • európai és meghatározott régiókban található harmadik országbeli egyetemek közötti partnerségek előmozdítása a strukturált együttműködés, a know-how átadása és a felsőoktatás valamennyi szintjén megvalósuló csereprogramok és mobilitás alapjaként;
  • Európának a tanulmányi helyszínként gyakorolt vonzerejét növelő intézkedések támogatása.

A programjavaslat fő újdonságai a következők:

  • az európai és harmadik országbeli egyetemek közötti intézményi együttműködés módszerei és az egyéni mobilitási rendszer terén több lehetőség és változatosság;
  • az Erasmus Mundus kiterjesztése a doktori tanulmányokra és részlegesen a felsőfokú végzettséggel még nem rendelkező hallgatók szintjére;
  • jelentősebb pénzügyi támogatás az európai hallgatók számára vonzóbb ösztöndíjak felkínálásával.

A Bizottság a javaslat mai elfogadását követően a Tanáccsal és az Európai Parlamenttel tárgyal arról. Az új programot 2008-ban fogadják el, és az 2009 januárjában lép hatályba, amikor a jelenlegi program hatályát veszti. Ennek az ütemezésnek köszönhetően elkerülhető az együttműködési tevékenységek megszakadása a jelenlegi és a következő program közötti átmenet időszakában.

További tájékoztatás:

http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_en.html


Side Bar