Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1081

Bruxelles, den 12. juli 2007

Erasmus Mundus II — referencen for internationalt samarbejde inden for videregående uddannelse

Europa-Kommissionen vedtog i dag et forslag om at iværksætte den nye generation af Erasmus Mundus-programmet for perioden 2009-2013. Erasmus Mundus startede i 2004 med det formål at fremme videregående uddannelse i Europa og gøre EU til et af verdens ekspertisecentre. I de første tre studieår (2004-2006) har over 2 300 studerende deltaget i programmet, og over 1 800 er netop blevet udvalgt til at påbegynde deres studier i Europa i september i år. Det nye Erasmus Mundus II- program bygger videre på det gamle, og sigtet er at gøre programmet til en EU-reference for samarbejdet med tredjelande på dette område. Over en periode på fem år stilles der godt 950 mio. EUR til rådighed for universiteter i Europa og tredjelande, der forventes at gå sammen om fælles programmer eller danne samarbejdspartnerskaber og uddele stipendier til studerende fra Europa og tredjelande, som dermed kan få en international studieoplevelse.

"Det nuværende Erasmus Mundus-program har været en stor succes siden starten i 2004, idet det har tilskyndet til etablering af mastersuddannelser af høj kvalitet i Europa og har tiltrukket de allerbedste studerende fra tredjelande til de europæiske universiteter," sagde Ján Figel', EU-kommissær med ansvar for uddannelse, kultur og ungdom. "Erasmus Mundus har været en vigtig faktor i moderniseringen af EU's universiteter på baggrund af globaliseringen af videregående uddannelser og således også i Bologna-processen. Selv om vi nu skal konsolidere de opmuntrende resultater af det nuværende program, mener vi også, at det er nødvendigt at gå et skridt videre og udvide programmet, så Erasmus Mundus bliver et varemærke for EU's samarbejde med tredjelande om videregående uddannelse".

Denne nye tilgang udmønter sig i en lang række nye programaktiviteter, der omfatter fælles ph.d.-programmer, øget finansiel støtte til europæiske studerende samt samarbejdspartnerskaber med bestemte regioner i verden til gavn for alle berørte parter.

Benita Ferrero-Waldner, EU-kommissær med ansvar for eksterne forbindelser og europæisk naboskabspolitik, sagde: "I de foregående år har Erasmus Mundus bevist sit potentiale som et stærkt værktøj inden for videregående uddannelse, ikke mindst masters-programmerne. Med Erasmus Mundus II ønsker vi nu at udnytte det fulde potentiale for samarbejde mellem europæiske universiteter og universiteter i tredjelande over hele verden. I det nye program udvides aktiviteterne med hensyn til deltagere, udbudte videregående uddannelsesprogrammer og stipendier samtidig med, at kvaliteten af de videregående uddannelser i Europa højnes, EU's målsætninger for den eksterne politik fremhæves, den bæredygtige udvikling af tredjelandenes videregående uddannelser støttes og dialogen mellem og forståelsen af forskellige samfund og kulturer fremmes."

Forslaget, som fremsættes i dag, bygger på konklusionerne af en ekstern midtvejsevaluering af det igangværende program, en forudgående vurdering af det foreslåede nye program og en bred høring af de vigtigste berørte parter, herunder universiteter, undervisere og studerende. Evalueringen viser, at det nuværende program har opfyldt målsætningerne i meget stort omfang, og det anbefales, at programmet fortsættes. I de første tre studieår har 2 325 studerende fra over 100 tredjelande og 323 universiteter i og uden for Europa deltaget i programmet, og yderligere 1 826 studerende går i september i år i gang med deres studier i Europa.

Kommissionen har derfor besluttet at konsolidere de igangværende aktiviteter og samtidig udvide dem ved at tilføje en nye dimension til programmet. Aktiviteterne i forbindelse med det nye program bliver:

  • støtte til fælles programmer af ekstraordinær akademisk kvalitet på masters- og ph.d.-niveau, herunder en stipendieordning for de allerbedste studerende og akademikere fra både EU og tredjelande
  • fremme af partnerskaber mellem europæiske universiteter og universiteter i tredjelande i bestemte regioner af verden som grundlag for et struktureret samarbejde, overførsel af knowhow, udvekslinger og mobilitet på alle niveauer af den videregående uddannelse
  • støtte til foranstaltninger, der skal bidrage til at gøre Europa som uddannelsessted langt mere attraktiv over for resten af verden.

De største nyheder i programforslaget er:

  • flere muligheder og større variation i vilkårene for institutionelt samarbejde mellem europæiske universiteter og universiteter i tredjelande og i ordningen for enkeltpersoners mobilitet
  • udvidelse af Erasmus Mundus til at omfatte ph.d.-studier og delvis også det laveste trin af den videregående uddannelse
  • større finansiel støtte til europæiske studerende gennem tilbud om flere attraktive stipendier.

Efter vedtagelsen i dag vil Kommissionen indlede forhandlinger om forslaget med Rådet og Europa-Parlamentet. Det nye program forventes endeligt vedtaget i 2008, så det kan træde i kraft i januar 2009, når det nuværende program udløber. Med denne tidsplan undgås det, at samarbejdsaktiviteterne afbrydes under overgangen fra det nuværende til det kommende program.

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_en.html


Side Bar