Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1081

V Bruselu dne 12. července 2007

Program Erasmus Mundus II nastavuje laťku pro mezinárodní univerzitní spolupráci

Evropská komise dnes přijala návrh na realizaci nové generace programu Erasmus Mundus pro období let 2009–13. Program Erasmus Mundus byl zahájen v roce 2004 s cílem šířit ve světě vynikající kvalitu evropského vysokoškolského vzdělání. V prvních třech akademických rocích (2004–2006) se programu zúčastnilo přes 2 300 studentů a více než 1 800 studentů bylo nedávno vybráno, aby letos v září začali studovat v Evropě. Nový program Erasmus Mundus II, který z těchto základů vychází, by se měl v této oblasti stát vzorem pro spolupráci se třetími zeměmi. V pětiletém období budou mít vysoké školy z Evropy a třetích zemí k dispozici 950 milionů EUR, díky nimž budou moci spojit své síly ve společných programech nebo v partnerstvích založených na spolupráci. Kromě toho budou moci z této částky poskytovat studentům z Evropy a třetích zemí stipendia na studium v mezinárodním prostředí.

„Současný program Erasmus Mundus probíhá již od svého zahájení v roce 2004 velmi úspěšně, přičemž podporuje vytváření vysoce kvalitních magisterských studií v Evropě a přitahuje na evropské vysoké školy nadané studenty ze třetích zemí,“ uvedl evropský komisař pro vzdělávání, odbornou přípravu, kulturu a mládež Ján Figel'. „Program Erasmus Mundus významně přispěl k modernizaci vysokých škol v EU v kontextu globalizace otázek vysokoškolského vzdělávání, které souvisejí s Boloňským procesem. Na jednu stranu musíme upevnit povzbudivé úspěchy probíhajícího programu, na druhou stranu si také uvědomujeme, že je nutné jít o krok dál a rozšířit záběr programu tak, aby se Erasmus Mundus stal vizitkou spolupráce EU se třetími zeměmi v oblasti vysokoškolského vzdělání.“

Výsledkem tohoto nového přístupu je celá řada nových činností v rámci programu, mezi něž patří společné doktorské programy, větší finanční podpora pro evropské studenty či partnerství založená na spolupráci s určitými oblastmi světa ku prospěchu všech zúčastněných stran.

Benita Ferrero-Waldnerová, evropská komisařka pro vnější vztahy a evropskou politiku sousedství, řekla: „Program Erasmus Mundus v minulých letech prokázal, že má velký potenciál jako nástroj v oblasti vysokoškolského vzdělání, zejména u magisterských programů. Pomocí programu Erasmus Mundus II teď chceme využít plného potenciálu spolupráce mezi vysokými školami v Evropě a ve třetích zemích z celého světa. Nový program bude mít širší záběr činností, a to jak z hlediska účastníků, tak i nabízených programů vysokoškolského vzdělávání a stipendií. Program tak zvýší kvalitu evropského vysokoškolského vzdělávání, přispěje k cílům vnější politiky EU, podpoří udržitelný rozvoj třetích zemí v oblasti vysokoškolského vzdělávání a bude šířit dialog a porozumění mezi národy a kulturami.“

Dnešní návrh vychází ze závěrů externího průběžného hodnocení současného programu, z počátečního posouzení dopadů navrženého nového programu a z rozsáhlých konzultací s hlavními zúčastněnými stranami, mimo jiné s vysokými školami, pedagogy a studenty. Z hodnocení vyplývá, že probíhající program do velké míry splnil své cíle, a jednoznačně se v něm doporučuje, aby program pokračoval. V prvních třech akademických rocích se programu úspěšně zúčastnilo 2 325 studentů z více než stovky třetích zemí a 323 vysokých škol v Evropě i ve světě. Letos v září přivítá Evropa dalších 1 826 studentů, kteří zde zahájí studium.

Komise se proto rozhodla probíhající činnosti upevnit, ale také je rozšířit a propůjčit programu nový rozměr. Mezi činnosti nového programu patří:

  • podpora společných magisterských a doktorských programů s vysokou akademickou kvalitou, včetně systému stipendií pro nadané studenty a akademické pracovníky z EU a ze třetích zemí;
  • podpora partnerství mezi vysokými školami v Evropě a v určitých regionech světa, která budou základem pro strukturovanou spolupráci, přenos know-how, výměnu a mobilitu na všech úrovních vysokoškolského vzdělávání;
  • podpora opatření, která přispějí k posílení celosvětové atraktivity Evropy jako univerzitní destinace.

Mezi hlavní novinky navrženého programu patří:

  • více příležitostí a možností, pokud jde o způsoby institucionální spolupráce mezi vysokými školami v Evropě a ve třetích zemích a o systém individuální mobility,
  • rozšíření programu Erasmus Mundus na doktorské studium a částečně také na studium bakalářské,
  • větší finanční podpora evropských studentů díky nabídce atraktivnějších stipendií.

Po dnešním přijetí bude Komise o návrhu jednat s Radou a s Evropským parlamentem. Nový program by měl být definitivně přijat v roce 2008 a vstoupit v platnost by měl v lednu 2009, kdy skončí současný program. Díky tomuto načasování nedojde k narušení spolupráce při přechodu z probíhajícího na budoucí program.

Další informace naleznete na těchto internetových stránkách:

http://ec.europa.eu/education/programmes/mundus/index_en.html


Side Bar