Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT

IP/07/1065

Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2007

Η Επιτροπή εκδίδει Πράσινη Βίβλο για την ετοιμότητα έναντι βιολογικών κινδύνων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα Πράσινη Βίβλο σχετικά με την ετοιμότητα έναντι βιολογικών κινδύνων. Στόχος του εν λόγω εγγράφου είναι η ενθάρρυνση του διαλόγου και η έναρξη διαδικασίας διαβούλευσης, σε ευρωπαϊκή κλίμακα, με αντικείμενο τον τρόπο μείωσης των βιολογικών κινδύνων και την ενίσχυση της ετοιμότητας και των ικανοτήτων αντίδρασης.

Ο Αντιπρόεδρος κ. Franco Frattini, Επίτροπος αρμόδιος για τη Δικαιοσύνη, την Ελευθερία και την Ασφάλεια, δήλωσε: "Οι πρόσφατες ανεπιτυχείς επιθέσεις στο Λονδίνο αποδεικνύουν ότι ο τρομοκρατικός κίνδυνος εξακολουθεί να είναι υπαρκτός. Παρά το γεγονός ότι οι τρομοκράτες χρησιμοποιούσαν στο παρελθόν εκρηκτικά ή πρόχειρους εκρηκτικούς μηχανισμούς, δεν σημαίνει ότι, μελλοντικά, δεν μπορεί να καταφύγουν σε μη συμβατικά μέσα, όπως τα βιολογικά υλικά ή όπλα . Κατά συνέπεια, δεν θα πρέπει να επαναπαυόμαστε, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ότι οι επιπτώσεις από μια τέτοιου είδους επίθεση ενδέχεται να είναι πολύ πιο σοβαρές από θανατηφόρα κτυπήματα ή οικονομικές ζημίες. Πρέπει συνεπώς να περιοριστούν οι κίνδυνοι έκθεσης σε επικίνδυνα βιολογικά υλικά και παθογόνους παράγοντες και να ενισχυθεί η ετοιμότητα στην Ευρώπη με βάση μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα αποσκοπεί στην επίτευξη αποτελεσματικότερης ετοιμότητας στον τομέα αυτό".

Ο αρμόδιος για την Υγεία Επίτροπος, κ. Μάρκος Κυπριανού δήλωσε: " Η προστασία της υγείας και της ευημερίας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για τον λόγο αυτό, κάνουμε έκκληση στους ενδιαφερόμενους φορείς να μας καταθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο δύνανται να ενισχυθούν τα υφιστάμενα μέσα προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ενδεχόμενοι βιολογικοί κίνδυνοι για τη δημόσια ασφάλεια".

Ο κίνδυνος βιοτρομοκρατικής επίθεσης είναι στατιστικά μικρός, οι συνέπειές του όμως μπορεί να είναι καταστροφικές. Επιπλέον, σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από ανοικτά σύνορα και παγκόσμιες μεταφορές εμπορευμάτων, όπου οι πολίτες ταξιδεύουν συχνότερα και διανύουν μεγάλες αποστάσεις, οι ανησυχίες για κρούσματα ασθενειών που έχουν φυσική αιτιολογία είναι ολοένα και πιο έντονες. Επιπλέον, δεδομένου ότι η βιομηχανία προϊόντων βιοτεχνολογίας εξακολουθεί να επεκτείνεται παγκοσμίως, θα μπορούσε να καταστεί διαθέσιμη σε εγκληματικές πολιτικές οντότητες και τρομοκράτες η τεχνογνωσία και τεχνολογία διπλής χρήσης. Παράλληλα, οι ασθένειες που έχουν φυσική αιτιολογία, τα ατυχήματα εργαστηρίων ή άλλη ακούσια διασπορά νοσογόνων και παθογόνων παραγόντων αποτελούν απειλή η οποία δύναται επίσης να αποδιοργανώσει τις κοινωνίες μας και να βλάψει τις οικονομίες μας. Κατά συνέπεια, πρέπει να περιοριστούν οι κίνδυνοι έκθεσης σε επικίνδυνα βιολογικά υλικά και παθογόνους παράγοντες και να ενισχυθεί η ετοιμότητα στην Ευρώπη με βάση μια προσέγγιση που θα περιλαμβάνει κάθε πιθανό βιολογικό κίνδυνο (γενική ετοιμότητα).

Η διασυνοριακή, διϋπηρεσιακή και πολυτομεακή συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας για κάθε αποτελεσματική στρατηγική ετοιμότητας, είτε για την πρόληψη κρουσμάτων ασθενειών, είτε για την αντιμετώπισή τους. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει μια Πράσινη Βίβλο με συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές και στόχους. Επιδιώκει επίσης να κατατεθούν οι απόψεις των ενδιαφερομένων φορέων σχετικά με τους υφιστάμενους μηχανισμούς και πλαίσια και να γνωστοποιηθούν οι πιθανές ελλείψεις τους.

Το εν λόγω έγγραφο αφορά ευρύ φάσμα φορέων, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την πρόληψη των κινδύνων, τη διερεύνηση και την αντίδραση, την υγεία των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών, τα τελωνεία, την πολιτική προστασία, τις αστυνομικές αρχές, τις στρατιωτικές υπηρεσίες, τη βιολογική βιομηχανία, τις επιδημιολογικές και υγειονομικές κοινότητες, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και τα ινστιτούτα βιολογικής έρευνας. Η διαβούλευση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2007 και όλες οι απαντήσεις θα δημοσιευθούν ηλεκτρονικά εκτός και αν υπάρξει διαφορετική απαίτηση.


Side Bar