Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1044

Bruselj, 10. julija 2007

Prenoviti Evropo za 21. stoletje: Komisija sprejela svoje uradno mnenje pred medvladno konferenco

Evropska komisija je danes izdala svoje uradno mnenje pred začetkom medvladne konference. V mnenju Komisije z naslovom „Prenoviti Evropo za 21. stoletje“ se obravnava vprašanje, kako bo reformna pogodba na podlagi mandata, dogovorjenega na zadnjem zasedanju Evropskega sveta, odgovorila na strateške politične zahteve, s katerimi se danes sooča Evropa. V mnenju so določene tudi prednosti, ki jih bo reformna pogodba prinesla državljanom. Komisija pozdravlja sklic medvladne konference in poudarja, da potrebuje Evropa reformno pogodbo, ki jo je treba sprejeti in ratificirati pred evropskimi volitvami junija 2009.

Predsednik Evropske komisije José-Manuel Barroso je pojasnil: „Sklep zadnjega zasedanja Evropskega sveta daje jasen in natančen mandat za naše delo. Vendar mandat ni pogodba. Zdaj moramo ohraniti zagon in čim prej zagotoviti reformno pogodbo. Izkoristiti moramo priložnost, da zagotovimo spremembo. Biti moramo tudi pozorni, da so vse novosti in dosežki iz mandata medvladne konference vključeni v pogodbo. Obstaja močno politično soglasje, da je treba spoštovati obseg in vsebino mandata medvladne konference, ne pa začenjati nove razprave o njiju. To je trdno stališče Komisije.“

Margot Wallström, podpredsednica Evropske komisije, pristojna za institucionalne odnose in komunikacijsko strategijo, je povedala: „Novosti v politikah reformne pogodbe – na področju energetike, priseljevanja, podnebnih sprememb in varnosti – so dobrodošel odgovor na to, kaj evropski državljani pričakujejo od EU. Nova pogodba bo tudi izboljšala delovanje demokracije in preglednosti v EU. Zasedanja Sveta bodo javna; vloga Evropskega parlamenta bo okrepljena. Pobuda k državljanstvu bo prvič omogočila participativno demokracijo na ravni EU. Vključenost nacionalnih parlamentov pomeni večji vpliv in večjo prepoznavnost za evropska vprašanja v nacionalnih političnih razpravah.“

Mnenje Komisije navaja, da je naloga Evrope uresničevanje politik, ki izpolnjujejo pričakovanja in želje državljanov: je vizija Evrope, ki je pripravljena sodelovati za uresničitev skupne prihodnosti. Evropska unija potrebuje posodobitev in prenovo, da bi izkoristila svoje zmožnosti.

Komisija meni, da pomeni mandat medvladne konference, dogovorjen na zasedanju Evropskega sveta 21. in 22. junija 2007, uravnoteženo mešanico političnega realizma in ambicij ter bo Evropski uniji pomagal do zdrave institucionalne in politične podlage, da bi uresničila pričakovanja državljanov. Mandat medvladne konference zagotavlja ustrezno podlago za hitro in učinkovito medvladno konferenco, na kateri se lahko doseže pogodba za zgodnjo ratifikacijo.

Mnenje Komisije poudarja izboljšave, ki bodo reformno pogodbo na podlagi tega mandata približale Evropski uniji in njenim državljanom:

- Bolj demokratična in preglednejša Evropa z okrepljeno vlogo Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov; večja preglednost Sveta; s pravico, da lahko milijon državljanov pozove Komisijo k predložitvi pobud, ki so v njihovem interesu, in jasnejšo predstavo o tem, kdo je za kaj odgovoren na evropski in nacionalni ravni.

- Učinkovitejša Evropa z institucijami in delovnimi metodami, ki so učinkovite in racionalne. Mnenje Komisije določa, kako bo reformna pogodba sodobnim institucijam zagotavljala, da v Uniji 27 držav članic odločajo hitreje; povečana sposobnost za ukrepanje na področjih, ki so glavna prednostna naloga za današnjo Unijo; poenostavljena in pravičnejša pravila glasovanja ter racionalne institucije.

- Evropa pravic in vrednot, solidarnosti in varnosti z jasno predstavo o vrednotah in ciljih Unije; Listina temeljnih pravic, ki združuje civilne, politične, gospodarske in socialne pravice, ki jih mora Unija spoštovati; okrepljena solidarnost in varnost na področjih, kot je energetska politika; podnebne spremembe, civilna zaščita, humanitarna pomoč in javno zdravje ter razširitev zmogljivosti Unije za ukrepanje na področju miru, varnosti in pravice.

- Evropa kot igralka na svetovnem prizorišču z združevanjem orodij evropske zunanje politike, tako v okviru razvoja politik kot tudi njihovega uresničevanja. Reformna pogodba bo Evropi pomagala, da bo jasno nastopila v odnosih s partnerji po svetu; z novo organiziranostjo institucij bo pripomogla k večji skladnosti med različnimi deli zunanje politike EU, pri spodbujanju evropskih interesov in vrednot pa uporabila gospodarsko, politično in diplomatsko okrepitev Evrope po svetu.

Mnenje Komisije ugotavlja, da bo takšna reformna pogodba Uniji omogočila, da zagotovi spremembo, Evropejcem zagotovila večjo varnost in blaginjo ter jim dala možnost, da prispevajo k oblikovanju globalizacije. Komisija poziva vse udeležence medvladne konference, da oblikujejo pogoje za sprejetje in ratifikacijo reformne pogodbe pred evropskimi volitvami junija 2009.

Ozadje

Vodje držav in vlad so se na zasedanju Evropskega sveta 21. in 22. junija 2007 dogovorili o sklicu medvladne konference. Mandat je bil dogovorjen z natančnim pooblastilom za oblikovanje reformne pogodbe za spremembo Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.

Pred začetkom medvladne konference Komisija zagotovi uradno mnenje v skladu s členom 48 Pogodbe o Evropski uniji.

Portugalsko predsedstvo je napovedalo, da namerava medvladno konferenco začeti na zasedanju Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose 23. in 24. julija 2007.

Vprašanja in odgovore o mandatu medvladne konference za reformno pogodbo so na voljo v MEMO/07/283, informacije o postopkovnih vidikih medvladne konference pa v MEMO/07/284.


Side Bar