Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1044

Bruxelles, 10 iulie 2007

Reformarea Europei pentru secolul 21: Comisia adoptă avizul său oficial înainte de Conferinţa interguvernamentală

Comisia Europeană a emis astăzi avizul său oficial înainte de deschiderea Conferinţei interguvernamentale. Intitulat „Reformarea Europei pentru secolul 21”, avizul Comisiei ia în considerare modul în care un tratat de reformă ce respectă mandatul convenit la ultimul Consiliu European va răspunde exigenţelor politice strategice cu care se confruntă Europa de azi. Avizul Comisiei prezintă beneficiile pe care un tratat de reformă le va aduce cetăţenilor. Comisia salută convocarea Conferinţei interguvernamentale şi subliniază că Europa are nevoie de un tratat de reformă care să fie convenit şi ratificat înainte de alegerile europene din iunie 2009.

Preşedintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat: „Acordul la care s-a ajuns în cadrul ultimului Consiliu European dă un mandat clar şi precis acţiunii noastre. Dar un mandat nu este un tratat. Acum trebuie să fim în pas cu evenimentul şi să ne asigurăm că Tratatul de reformă va fi gata cât mai curând posibil. Trebuie să profităm de şansa de a produce schimbarea. De asemenea, trebuie să avem grijă ca toate ideile şi contribuţiile prevăzute de mandatul Conferinţei interguvernamentale (CIG) să se regăsească în textul tratatului. Există un consens politic ferm ca domeniul de aplicare şi conţinutul mandatului CIG să fie respectate şi nu redeschise. Aceasta este opinia fermă a Comisiei.”

Margot Wallström, vicepreşedinte pentru relaţii instituţionale şi strategia de comunicare a declarat: „Inovaţiile pe care le va aduce Tratatul de reformă în domeniul politicilor sectoriale - energie, imigraţie, schimbările climatice şi securitate - sunt un răspuns binevenit la aşteptările cetăţenilor europeni faţă de Uniunea Europeană. De asemenea, acest nou tratat va îmbunătăţi modul în care funcţionează democraţia şi transparenţa în Uniunea Europeană. Deliberările Consiliului vor fi publice; rolul Parlamentului European va fi consolidat. Iniţiativa pentru cetăţeni va introduce democraţia participativă în Europa. Implicarea parlamentelor naţionale înseamnă mai multă influenţă şi mai multă vizibilitate a chestiunilor europene în dezbaterile politice la nivel naţional”.

În conformitate cu avizul Comisiei, Europa trece proba definirii acelor politici care să fie conforme cu aşteptările şi aspiraţiile cetăţenilor: viziunea unei Europe pregătită să conlucreze pentru a realiza un viitor comun. Pentru a-şi fructifica potenţialul, Uniunea Europeană are nevoie de modernizare şi reformă.

Comisia are convingerea că mandatul CIG convenit la Consiliul European din 21-22 iunie 2007 realizează un echilibru între realismul politic şi obiective, oferind Uniunii Europene o bază instituţională şi politică solidă cu ajutorul căreia să poată îndeplini aspiraţiile cetăţenilor ei. Mandatul CIG oferă baza corespunzătoare pentru o Conferinţă interguvernamentală rapidă şi eficientă, capabilă să convină un tratat care să fie ratificat în cel mai scurt timp.

Avizul Comisiei evidenţiază beneficiile pe care Tratatul de reformă le va aduce, în urma acestui mandat, atât Uniunii Europene cât şi cetăţenilor ei:

- O Europă mai democrată şi mai transparentă, precum şi consolidarea rolului pe care îl au Parlamentul European şi parlamentele naţionale; o mai mare deschidere din partea Consiliului; posibilitatea ca un milion de cetăţeni să facă apel la Comisie pentru ca aceasta să propună o iniţiativă care îi interesează şi, de asemenea, o perspectivă mai clară privind partajarea competenţelor la nivel european şi naţional.

- O Europă mai eficientă, cu instituţii şi metode de lucru eficiente şi simplificate. În avizul Comisiei se prevede modul în care Tratatul de reformă va stabili instituţii moderne a căror capacitate decizională, în Uniunea celor 27 de state, va fi mai rapidă; o capacitate sporită a Uniunii actuale de a acţiona în domenii de maximă prioritate; reguli de vot simplificate şi mai echitabile, precum şi instituţii simplificate.

- O Europă a drepturilor şi a valorilor, a solidarităţii şi a securităţii, în care valorile şi obiectivele Uniunii să fie clare; o Cartă a Drepturilor Fundamentale care să reunească drepturile civile, politice, economice şi sociale pe care Uniunea trebuie să le respecte; consolidarea solidarităţii şi securităţii, de exemplu în ceea ce priveşte politica în domeniul energiei, schimbările climatice, protecţia civilă, ajutorul umanitar şi sănătatea publică, precum şi extinderea capacităţii Uniunii de a hotărî în chestiuni referitoare la libertate, securitate şi justiţie.

- Europa - actor pe scena mondială, prin reunirea instrumentelor de politică externă ale Europei, atât din punct de vedere al dezvoltării politicilor sale, cât şi al rezultatelor acestora. Prin Tratatul de reformă, vocea Europei se va auzi mai clar în relaţiile cu partenerii mondiali; va spori coerenţa între diferitele capitole de politică externă ale Uniunii Europene, datorită noii arhitecturi instituţionale, vor fi valorificate competenţele economice, politice şi diplomatice ale Europei, astfel încât să fie promovate pe plan mondial interesele şi valorile europene.

În final, în avizul Comisiei se arată că un astfel de tratat de reformă va oferi Uniunii capacitatea de a produce schimbarea, de a aduce mai multă siguranţă şi prosperitate europenilor, de a le deschide căi prin care să modeleze globalizarea. Comisia îi invită pe toţi participanţii la Conferinţa interguvernamentală să creeze condiţiile pentru ca Tratatul de reformă să fie convenit şi ratificat înainte de alegerile europene din iunie 2009.

Context

La Consiliul European din 21-22 iunie 2007, şefii de state şi de guverne au convenit convocarea unei Conferinţe interguvernamentale. A fost adoptat un mandat al cărui drept obiectiv precis este redactarea unui Tratat de reformă care să modifice Tratatul privind Uniunea Europeană şi Tratatul de instituire a Comunităţii Europene.

Înainte de începerea Conferinţei interguvernamentale, Comisia emite un aviz oficial, în temeiul articolului 48 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Preşedinţia portugheză şi-a anunţat intenţia de a deschide Conferinţa interguvernamentală la Consiliul pentru afaceri generale şi relaţii externe din 23-24 iulie 2007.

Întrebările şi răspunsurile privind mandatul CIG pentru un Tratat de reformă pot fi găsite în MEMO/07/283, iar informaţiile privind aspectele procedurale ale CIG pot fi găsite în MEMO/07/284.


Side Bar