Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1044

Brüsszel, 2007. július 10.

Európa megújulása a XXI. században: a Bizottság hivatalos véleményt fogadott el a kormányközi konferencia előtt

Az Európai Bizottság a mai napon kiadta a kormányközi konferencia megnyitója előtti hivatalos véleményét. Az „Európa megújulása a XXI. században” címmel készített véleményében a Bizottság azt vizsgálja, hogyan tudna megfelelni az Európával szemben támasztott mai stratégiai politikai igényeknek egy új reformszerződés, amelyet az Európai Tanács legutóbbi ülésén megállapított megbízatás alapján dolgoznának ki. A Bizottság véleményében felsorolja a reformszerződés valamennyi előnyét a polgárok számára. A Bizottság üdvözli a kormányközi konferencia összehívását, és hangsúlyozza: fontos, hogy még a 2009-es európai választások előtt megállapodjanak a reformszerződésben és ratifikálják azt.

José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke a következőképpen nyilatkozott: „Az Európai Tanács legutóbbi ülésén világos és pontos megállapodás született a feladatkörünket illetően. Ez a megbízás azonban még nem jelenti azt, hogy elkészült a szerződés. Továbbra is fenn kell tartanunk a korábbi lendületet, és gondoskodnunk kell a reformszerződés mielőbbi megszületéséről. Meg kell ragadnunk a változtatásra kínálkozó lehetőséget. Ugyanakkor ügyelnünk kell arra, hogy a szerződésben megjelenjen a kormányközi konferenciának szóló megbízásban szereplő valamennyi újítás és előny. Politikai szinten szilárd egyetértés uralkodik azzal kapcsolatban, hogy meg kell tartani, és nem szabad már újratárgyalni a kormányközi konferenciának szóló megbízásban megállapított hatályt és tartalmat. Ez a Bizottság határozott álláspontja.”

Margot Wallström intézményi kapcsolatokért és kommunikációs stratégiáért felelős alelnök kijelentette: „A reformszerződésben szereplő – energiával, bevándorlással, éghajlatváltozással és biztonsággal kapcsolatos – szakpolitikai újítások olyan lépések, amelyeket az európai polgárok nagyon várnak az EU-tól. Az új szerződés ezenkívül javítja az uniós demokrácia működését és az átláthatóság megvalósulását. Nyilvánosak lesznek a Tanács ülései, és megerősödik az Európai Parlament szerepe. Első ízben nyílik lehetőség arra, hogy a polgárok a polgársági kezdeményezés révén tevékenyen részt vegyenek az uniós szintű demokráciában. A nemzeti parlamentek bevonása azt jelenti, hogy nagyobb befolyást gyakorolhatnak az európai ügyekre, ugyanakkor az európai ügyek is láthatóbban jelen lesznek a nemzeti politikai vitákban.”

A Bizottság véleményében kifejti, hogy a szakpolitikák végrehajtásakor meg kell felelni a polgárok várakozásainak és törekvéseinek: Európának késznek kell lennie arra, hogy együtt dolgozzon a közös jövő megvalósításán – mindez komoly próbatétel. Az Európai Uniónak korszerűsödnie kell, és át kell alakulnia a benne rejlő lehetőségek kiaknázásához.

A Bizottság szerint az Európai Tanács 2007. június 21–22-i ülésén olyan feladatkört határozott meg a kormányközi konferencia számára, amely kellő arányban ötvözi egymással a realizmust és az ambíciót, és amely biztosítani fogja azt a szilárd intézményi és politikai hátteret, amellyel az Európai Unió megfelelhet az európai polgárok törekvéseinek. A kormányközi konferencia számára kitűzött megbízás jó alapot teremt ahhoz, hogy gyorsan és hatékonyan megállapodhasson egy rövid idő alatt ratifikálható szerződésben.

A Bizottság véleményében kiemeli, hogy a megbízás nyomán kidolgozandó reformszerződés számos területen jelent javulást az Európai Uniónak és polgárainak:

- Európa demokratikusabbá és átláthatóbbá válik, megerősödik az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek szerepe; nyitottabbá válik a Tanács; egymillió polgár látogathat el a Bizottsághoz és terjesztheti elő az őt érintő kezdeményezéseket, ezenkívül egyértelműbbé válik, hogy mi történik európai és mi nemzeti szinten.

- Európa hatékonyabbá válik: intézményei és munkamódszerei leegyszerűsödnek, hatékonyságuk fokozódik. A Bizottság véleményében kifejti, hogy a reformszerződés nyomán átalakuló modern intézmények meggyorsítják a döntéshozatalt a 27 tagú Unióban; az EU képes lesz jobban fellépni a ma kiemelt prioritást jelentő területeken; egyszerűsödnek és igazságosabbá válnak a szavazás szabályai, és ésszerűbb lesz az intézmények szerkezete.

- Európa a jogok, az értékek, a szolidaritás és biztonság Uniója lesz, amelyben világosak lesznek az EU értékei és célkitűzései: alapjogi charta foglalja majd össze mindazokat a polgári, politikai, gazdasági és szociális jogokat, amelyeket az egész Unióban be kell tartani; megerősödik az energiapolitika, az éghajlatváltozás, a polgári védelem, a humanitárius segély és a közegészségügy területén fennálló szolidaritás és biztonság, és az Unió szélesebb körű fellépésre lesz képes a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése terén.

- Európa a globális színtér szereplője lesz: egy helyre kerül Európa külső politikai eszközeinek kidolgozása és megvalósítása. A reformszerződés nyomán Európa világszerte egységesebben léphet fel a partnereivel folytatott kapcsolataiban; az uniós külpolitika alkotóelemeinek koherenciája az új intézményi szerkezetnek köszönhetően megnő, és Európa a reformszerződéssel jobban kihasználhatja gazdasági, politikai és diplomáciai erejét annak érdekében, hogy világszerte előmozdítsa érdekeit és értékeit.

A Bizottság véleményében arra a következtetésre jut, hogy a reformszerződés lehetővé teszi, hogy az Unió változásokat hajtson végre, az európaiaknak nagyobb biztonságban és jólétben élhessenek, és lehetőségük nyíljon a globalizáció fokozott alakítására. A Bizottság felszólítja a kormányközi konferencia valamennyi résztvevőjét, hogy teremtsék meg a lehetőségeket ahhoz, hogy még a 2009. évi európai választások előtt megállapodás szülessen a reformszerződésről és megtörténhessen annak ratifikálása.

Háttér

Az Európai Tanács 2007. június 21–22-i ülésén az állam- és kormányfők kormányközi konferencia összehívásáról határoztak. Ezen az ülésen megállapodtak a kormányközi konferencia pontos feladatkörében: a olyan reformszerződést kell kidolgozni, amely módosítja az Európai Unióról szóló szerződést és az Európai Közösséget létrehozó szerződést.

A Bizottság a kormányközi konferenciát megelőzően az Európai Unióról szóló szerződés 48. cikkével összhangban hivatalos véleményt ad ki.

A portugál elnökség bejelentette, hogy a kormányközi konferenciát az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsa 2007. július 23–24-i ülésén kívánja megnyitni.

A kormányközi konferencia reformszerződésre vonatkozó megbízatásával kapcsolatban további tájékoztatás található a MEMO/07/283 dokumentumban, míg a kormányközi konferencia eljárási kérdéseit a MEMO/07/284 dokumentum ismerteti.


Side Bar