Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1044

Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2007

Η μεταρρύθμιση της Ευρώπης για τον 21ο αιώνα: η Επιτροπή εκδίδει την επίσημη απόφασή της πριν από τη διακυβερνητική διάσκεψη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα την επίσημη γνώμη της πριν από την έναρξη της Διακυβερνητικής Διάσκεψης (ΔΚΔ). Η γνώμη της Επιτροπής με τίτλο «Η ευρωπαϊκή μεταρρύθμιση για τον 21ο αιώνα» εκθέτει τον τρόπο με τον οποίο μια μεταρρυθμιστική συνθήκη η οποία τηρεί την εντολή που συμφωνήθηκε στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα ανταποκριθεί στις στρατηγικές πολιτικές απαιτήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη. Η γνώμη της Επιτροπής παρουσιάζει τα οφέλη που θα έχει για τους πολίτες η μεταρρυθμιστική συνθήκη. Η Επιτροπή επικροτεί τη σύγκληση της διακυβερνητικής διάσκεψης και υπογραμμίζει ότι η Ευρώπη χρειάζεται μια μεταρρυθμιστική συνθήκη που θα συμφωνηθεί και θα επικυρωθεί πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές του Ιουνίου 2009.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής José Manuel Barroso, δήλωσε: «Η συμφωνία που επετεύχθη στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μας δίνει σαφή και συγκεκριμένη εντολή για το έργο που επιτελούμε. Αλλά η εντολή δεν είναι συνθήκη. Πρέπει τώρα να επωφεληθούμε από τις περιστάσεις και να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε τη μεταρρυθμιστική συνθήκη το συντομότερο δυνατό. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία για αλλαγή. Επίσης πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, προκειμένου να μεταφερθούν στη γλώσσα της συνθήκης όλες οι καινοτομίες και τα οφέλη που περιλαμβάνονται στην εντολή της διακυβερνητικής διάσκεψης. Υπάρχει μια ισχυρή πολιτική συναίνεση σχετικά με το ότι το πεδίο εφαρμογής και το περιεχόμενο της εντολής της Διακυβερνητικής Διάσκεψης πρέπει να τηρηθούν και να μην τεθούν σε αμφισβήτηση. Η Επιτροπή εμμένει σταθερά σ’ αυτή την άποψή της».

Η Margot Wallström, αντιπρόεδρος για τις διοργανικές σχέσεις και την επικοινωνιακή στρατηγική, δήλωσε: «Οι καινοτομίες της μεταρρυθμιστικής συνθήκης στον τομέα των πολιτικών – της ενέργειας, της μετανάστευσης, της κλιματικής αλλαγής και της ασφάλειας – είναι μια θετική απάντηση σε όσα οι Ευρωπαίοι πολίτες προσδοκούν από την ΕΕ. Η νέα συνθήκη θα βελτιώσει επίσης τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν η δημοκρατία και η διαφάνεια στην ΕΕ. Το Συμβούλιο θα αποφασίζει δημοσίως· θα ενισχυθεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η πρωτοβουλία για την ιθαγένεια θα επιτρέψει για πρώτη φορά τη λειτουργία της συμμετοχικής δημοκρατίας σε κοινοτικό επίπεδο. Η συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων σημαίνει περισσότερη επίδραση και μεγαλύτερη διαφάνεια για τα ευρωπαϊκά θέματα στις εθνικές πολιτικές συζητήσεις...».

Η γνώμη της Επιτροπής αναφέρει ότι η Ευρώπη δοκιμάζεται όσον αφορά την ικανότητά της να εφαρμόζει πολιτικές που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες και τις επιθυμίες των πολιτών της: το όραμα μιας Ευρώπης που είναι έτοιμη να ενώσει τις δυνάμεις της για να οικοδομήσει ένα κοινό μέλλον. Για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί το δυναμικό της, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται εκσυγχρονισμό και μεταρρύθμιση.

Η Επιτροπή πιστεύει ότι η εντολή της ΔΚΔ που συμφωνήθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 21-22 Ιουνίου 2007 συμφιλιώνει τον πολιτικό ρεαλισμό με τη φιλοδοξία και προσφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια στέρεη θεσμική και πολιτική βάση για να ανταποκριθεί στις φιλοδοξίες των πολιτών της. Η εντολή της ΔΚΔ αποτελεί την κατάλληλη βάση για ταχεία και αποτελεσματική Διακυβερνητική Διάσκεψη ικανή να συμφωνήσει για μια συνθήκη με προοπτική την ταχεία επικύρωσή της.

Η γνώμη της Επιτροπής υπογραμμίζει τις βελτιώσεις που θα είχε ως αποτέλεσμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πολίτες της η μεταρρυθμιστική συνθήκη που θα ήταν επακόλουθο αυτής της εντολής:

- Μία περισσότερο δημοκρατική και διάφανη Ευρώπη με ενισχυμένο ρόλο για το Ευρωπαϊκό και τα εθνικά Κοινοβούλια· μεγαλύτερο άνοιγμα για το Συμβούλιο· ένα εκατομμύριο πολίτες θα μπορούν να καλούν την Επιτροπή να υποβάλει πρωτοβουλίες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον γι’αυτούς· σαφέστερη αντίληψη σχετικά με το ποιος κάνει τί σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

- Μια αποτελεσματικότερη Ευρώπη με αποτελεσματικά και απλουστευμένα όργανα και μεθόδους εργασίας. Η γνώμη της Επιτροπής περιγράφει πώς η μεταρρυθμιστική συνθήκη θα παράσχει σύγχρονα όργανα που θα λειτουργούν στην Ένωση των 27 με ταχύτερες διαδικασίες λήψης αποφάσεων· με βελτιωμένη ικανότητα δράσης σε τομείς ύψιστης προτεραιότητας για την Ένωση του σήμερα· με απλουστευμένους και δικαιότερους κανόνες ψηφοφορίας και πιο ευέλικτα όργανα.

- Μία Ευρώπη δικαιωμάτων και αξιών, αλληλεγγύης και ασφάλειας, με σαφείς αξίες και στόχους· ένα Xάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που θα συγκεντρώνει τα δικαιώματα του πολίτη καθώς και τα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα τα οποία θα πρέπει να σέβεται η Ένωση· ενισχυμένη αλληλεγγύη και ασφάλεια σε τομείς όπως η ενεργειακή πολιτική, η αλλαγή του κλίματος, η πολιτική προστασία, η ανθρωπιστική βοήθεια και η δημόσια υγεία και επέκταση της ικανότητας της Ένωσης να δρα στους τομείς της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης.

- Η Ευρώπη με πρωταγωνιστικό ρόλο στην παγκόσμια σκηνή, χάρη στη συγκέντρωση των μέσων εξωτερικής πολιτικής της Ευρώπης, τόσο όσον αφορά την ανάπτυξη της πολιτικής όσο και τα αποτελέσματά της. Η μεταρρυθμιστική συνθήκη θα κάνει την Ευρώπη να ακουστεί από τους εταίρους της σε παγκόσμιο επίπεδο· θα ενισχύσει τη συνοχή μεταξύ των διαφόρων πτυχών της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, χάρη στη νέα αρχιτεκτονική των οργάνων, και θα θέσει την οικονομική, πολιτική και διπλωματική δύναμη της Ευρώπης στην υπηρεσία των ευρωπαϊκών συμφερόντων και αξιών ανά τον κόσμο.

Η γνώμη της Επιτροπής καταλήγει στο ότι μια τέτοια μεταρρυθμιστική συνθήκη θα εφοδιάσει την Ένωση με τα κατάλληλα μέσα για να προχωρήσει στην αλλαγή, να εξασφαλίσει μεγαλύτερη ασφάλεια και ευημερία για τους Ευρωπαίους και να τους δώσει την ευκαιρία να δώσουν μορφή στην παγκοσμιοποίηση. Η Επιτροπή καλεί όλους τους συμμετέχοντες στη Διακυβερνητική Διάσκεψη να δημιουργήσουν τις συνθήκες για την υιοθέτηση και την επικύρωση της μεταρρυθμιστικής συνθήκης πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές του Ιουνίου 2009.

Ιστορικό

Κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 21-22 Ιουνίου 2007, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συμφώνησαν να συγκαλέσουν μια Διακυβερνητική Διάσκεψη, και εκδόθηκε εντολή σύνταξης της μεταρρυθμιστικής συνθήκης για την τροποποίηση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Πριν από την έναρξη της Διακυβερνητικής Διάσκεψης, η Επιτροπή εκδίδει μια επίσημη γνώμη σύμφωνα με το άρθρο 48 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Πορτογαλική Προεδρία ανήγγειλε ότι προτίθεται να προβεί στην έναρξη της Διακυβερνητικής Διάσκεψης κατά το Συμβούλιο «Γενικές Υποθέσεις και Εξωτερικές Σχέσεις» της 23ης -24ης Ιουλίου 2007.

Ερωτήσεις και απαντήσεις για την εντολή της ΔΚΔ με σκοπό την μεταρρυθμιστική συνθήκη περιλαμβάνονται στο MEMO/07/283 και πληροφορίες για τα διαδικαστικά θέματα όσον αφορά την Διακυβερνητική Διάσκεψη στο MEMO/07/284.


Side Bar