Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1036

Bryssel den 9 juli 2007

Bättre solskydd efter agerande från EU-kommissionen

I sommar införs ett nytt och tydligare system för solskyddsmärkning som ska hjälpa konsumenterna. Den nya märkningen, som är ett resultat av den rekommendation om solskyddsprodukter som EU-kommissionen antog i september 2006, omfattar ett nytt UVA-märke på förpackningar och förbud mot missledande märkning av typen "sunblocker" eller "totalskydd". Genom en informationskampanj försöker kommissionen tillsammans med medlemsstaterna förklara den nya solskyddsmärkningen och samtidigt sprida kunskap om varför solskyddsprodukter bara bör vara ett av många nödvändiga sätt att skydda sig mot solens UV-strålning. Den nya förbättrade märkningen fasas in, i sommar kommer den att finnas på 20 % produkterna.

Konsumenter behöver enkel och saklig information om solskyddsprodukter så att de kan göra medvetna val. Vi måste föra fram det viktiga budskapet att solskyddsprodukter bara är ett av flera sätt att skaffa ett nödvändigt och effektivt skydd mot solen, säger Meglena Kuneva, kommissionär för konsumentskydd.

När de används rätt kan solskyddsmedel hjälpa till att skydda mot hudcancer, men solkräm räcker inte. Andra försiktighetsåtgärder är viktiga, t.ex. att inte vistas länge i solen, stanna i skuggan mitt på dagen och skydda sig med hatt och solglasögon, säger Markos Kyprianou, kommissionär för folkhälsofrågor.

Bättre märkning

Informationskampanjen handlar om kommande förbättringar i märkningen av solskyddsprodukter i linje med kraven i kommissionens rekommendation från september 2006 om påstådd och verklig skyddseffekt. I korthet:

  • Märkning som "sunblocker" eller "100 % skydd" får inte användas längre. Det finns nämligen inga solskyddsmedel som kan ge ett hundraprocentigt skydd mot UV-strålning.
  • Beskrivande ord ("lågt" – "måttligt" – "högt" och "mycket högt" skydd) bör användas tillsammans med vanlig solskyddsfaktor för att ge ledning om vilket solskyddsmedel man ska välja.
  • Bättre UVA-märkning: UVB-strålning ger solbränna, medan UVA-strålning gör att huden åldras och påverkar immunsystemet. Bägge förhöjer risken för hudcancer. Solskyddsfaktorn sätts bara med hänsyn till solbränna (UVB-strålning) och säger inget om effekterna av UVA-strålning. Solskyddsmedel som bara har UVB-skydd kan ge en falsk känsla av säkerhet, de släpper faktiskt igenom farlig UVA-strålning. Tillverkarna har nu börjat använda en standardmärkning för UVA på förpackningarna som anger minsta UVA-skydd efter en skala i siffror som stiger med stigande solskyddsfaktor och grundar sig på en standardiserad provmetod.

Om tillverkarna

  • Efter hand kommer tillverkarna att använda den nya loggan för standardmärkning av UVA-skydd som beskrivs i en nyligen utfärdad rekommendation från EU-kommissionen. Detta blir inte helt klart förrän sommaren 2008, eftersom 2007 års etiketter redan är tryckta. Inget märke behöver alltså inte betyda att produkten saknar tillräckligt skydd mot UVA-strålning. Än så länge bör man fortsätta att läsa hela etiketten.

Vad bör konsumenter tänka på i sommar?

Den nya märkningen kommer att "debutera" på marknaden sommaren 2007. Parallellt bör konsumenter tänka på att solskyddsmedel bara är ett av många sätt att skydda sig mot solen. Här är fler:

  • Undvik solen när den är som starkast, normalt kl. 11–15.
  • När du måste vara i solen, klä på dig. Hatt och solglasögon ger bra skydd.
  • Undvik att utsätta små barn för direkt solsken.
  • Använd solskyddsmedel som skyddar mot både UVB- och UVA-strålning.
  • Smörj in dig med tillräckligt mycket solskyddsmedel. Det är lika viktigt att smörja in sig rätt som att välja rätt produkt. För skydd enligt solskyddsfaktorn måste man använda 2 mg/cm2 hud, dvs. ca 36 gram (6 teskedar) solkräm till en vuxen kropp. Konsumenter brukar bara använda ca hälften av detta. Lika mycket måste sättas på igen efter bad eller handdukstorkning för bibehållet skydd. Se symbolerna nedan och fler fakta om solsken på webben. Commission consumer websiteEU-kommissionens konsumentsidor

Informationskampanjen

Kampanjen kommer att drivas av EU-kommissionen tillsammans med frivilliga aktörer i olika medlemsstater under nästa år, man kommer att använda webbplatser, media, affischer, samarbete med researrangörer och reklam. Fakta om tillverkarna: EU är en stor och växande marknad för solskyddsmedel. År 2005 såldes solskyddsprodukter för över 1,3 miljarder euro i EU. Försäljningssiffran steg något under 2006. EU-marknaden domineras av EU-företag, bland de tio största är alla EU-företag utom tre som delar på en marknadsandel på ca 10 %.


Side Bar