Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1036

Bruselj, 9. julija 2007

Boljša zaščita pred soncem po ukrepanju Evropske komisije

Potrošniki bodo zaradi novega, preglednejšega sistema označevanja na embalaži izdelkov za zaščito pred soncem, ki začne veljati to poletje, bolje obveščeni. Nove oznake – vključno z novim UVA logom ali žigom na embalaži in prepovedjo zavajajočih izrazov, kot je „popolna zaščita pred soncem“ – so odgovor na predlog Komisije o izdelkih za zaščito pred soncem, sprejet septembra 2006. Komisija želi z informacijsko kampanjo v sodelovanju z državami članicami pojasniti novi sistem označevanja sredstev za zaščito pred soncem ter ozaveščati, da številni razlogi govorijo v prid temu, da bi morali biti izdelki za zaščito pred soncem le eden od številnih ukrepov, ki so potrebni za zaščito pred ultravijoličnim sevanjem sonca.

Komisarka za varstvo potrošnikov Meglena Kuneva je povedala: „Potrošniki potrebujejo pregledne in natančne informacije o izdelkih za zaščito pred soncem, da lahko sprejmejo premišljene odločitve. Poudariti moramo bistvo sporočila, da so sredstva za zaščito pred soncem le eden od številnih ukrepov, ki so potrebni za učinkovito zaščito pred soncem.“ Komisar za zdravje Markos Kyprianou je dodal: „Ko se sredstva za zaščito pred soncem nanesejo pravilno, lahko prispevajo k zaščiti pred nastankom raka kože, vendar sama ne zadoščajo. Drugi previdnostni ukrepi vključujejo izogibanje dolgemu izpostavljanju, zadrževanje v senci, ko je sonce najmočnejše, ter zaščita s pokrivalom in sončnimi očali.

Izboljšano označevanje

Kampanja Komisije predstavlja izboljšave označevanja izdelkov za zaščito pred soncem, h katerim je Komisija pozvala septembra 2006 v svojem priporočilu o učinkovitosti in navedbah na izdelkih za zaščito pred soncem. Iz priporočila:

  • Navedbe, kot sta „popolna zaščita pred soncem“ ali „100 % zaščita pred soncem“, se ne smejo več uporabljati. Kljub pogostim navedbam proizvajalcev o „popolni zaščiti pred soncem“ noben izdelek za zaščito pred soncem ne more zagotoviti popolne zaščite pred ultravijoličnim sevanjem.
  • Standardizirani besedni opisi („nizka“ – „srednja“ – „visoka“ in „zelo visoka“ zaščita) se lahko skupaj s tradicionalnim ZF (zaščitnim faktorjem) uporabljajo kot nasvet pri odločitvi o ustreznem izdelku za zaščito pred soncem.
  • Boljše označevanje zaščite pred UVA: medtem ko je UVB sevanje vzrok za sončne opekline, povzroča UVA sevanje prezgodnje staranje kože ter vpliva na imunski sistem človeka.
  • Oba tipa sevanja bistveno prispevata k nevarnosti nastanka raka kože. Takoimenovani „zaščitni faktor (ZF)“ označuje le stopnje sončnih opeklin (UVB sevanje), na pa tudi podobnih učinkov UVA sevanja. Izdelki za zaščito pred soncem, ki ščitijo le pred UVB žarki, lahko vzbujajo lažen občutek varnosti – kože namreč ne zavarujejo pred nevarnimi UVA žarki. Industrija pravkar uvaja na oznakah svojih izdelkov standardizirani žig UVA, ki navaja kvantificiran minimum zaščite pred UVA žarki, ki narašča skupaj z naraščanjem zaščitnega faktorja in temelji na standardizirani metodi testiranja.

UVA


Dejstva o proizvajalcih sredstev za zaščito pred soncem

  • Kozmetična industrija bo sčasoma z novim logom uvedla tudi standardizirani način navajanja zaščite pred UVA žarki, kakor je opredeljeno v nedavnem priporočilu Evropske komisije. Sistem bo dokončno uveden šele poleti 2008, saj so oznake za 2007 že natisnjene. To pa ne pomeni, da drugi izdelki ne zagotavljajo enake stopnje zaščite pred UVA žarki. Trenutno svetujemo, da potrošniki še vedno preberejo celotno oznako.

Česa se morajo potrošniki zavedati letošnje poletje?

Izboljšani sistem označevanja bo na trgu postal „viden“ poleti 2007. Hkrati se potrošnikom svetuje, naj izdelke za zaščito pred soncem uporabljajo le kot enega od številnih ukrepov za zaščito pred soncem. Drugi ukrepi so:

  • ne izpostavljajte se soncu, ko je to najmočnejše, kar je običajno med 11. in 15. uro;
  • ko se ni možno izogniti izpostavitvi soncu, zaščitite telo z obleko; pokrivala in sončna očala so lahko dodatna zaščita;
  • zavarujte dojenčke in otroke pred neposrednimi sončnimi žarki;
  • uporabljajte izdelke za zaščito pred soncem, ki ščitijo pred UVB in UVA žarki;
  • uporabljajte izdelke za zaščito pred soncem v zadostni količini. Pravilna uporaba izdelka je prav tako pomembna kot sama izbira izdelka. Če želimo doseči zaščito, navedeno z „zaščitnim faktorjem“, je za to potrebna količina 2mg/cm². To je približno 36 gramov (6 zvrhanih čajnih žličk) sredstva za zaščito pred soncem za odraslo telo. Potrošniki trenutno uporabljajo le približno polovico te količine. To količino je treba ponovno nanesti po kopanju ali otiranju z brisačo, da ohranimo učinkovitost zaščite. Glejte piktograme iz priloženega memoranduma, ki bodo uporabljeni za poudarjanje teh in drugih osnovnih dejstev in podatkov o izpostavljenosti soncu. Commission consumer website

- [ ][Image][ ][Image][ ][Image][ ][Image]

Kampanja ozaveščanja

Komisija in prostovoljni nacionalni partnerji v različnih državah članicah bodo v naslednjih letih vodili kampanjo z uporabo spletnih strani, tiska, plakatov, partnerstev z organizatorji potovanj in oglaševanjem.

Dejstva o proizvajalcih sredstev za zaščito pred soncem: EU je glavni in rastoči trg sredstev za zaščito pred soncem. Leta 2005 je znašala ocenjena vrednost prodaje na drobno (maloprodajna cena) izdelkov za zaščito pred soncem v Evropi več kot 1,3 milijarde EUR. V letu 2006 je bila v EU rahla rast prodaje. Na trgu sredstev za zaščito pred soncem EU prevladujejo evropske družbe: med desetimi največjimi dobavitelji v EU so samo tri neevropske družbe, katerih tržni delež znaša približno 10 %.

Označena kategorija

Side Bar