Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1036

V Bruseli 9. júla 2007

Opatrenie Európskej komisie: lepšia ochrana pred slnkom

Spotrebitelia budú profitovať z nového jasnejšieho systému označovania na opaľovacích prípravkoch, ktorý sa zavedie toto leto. Nové etikety – vrátane nového loga UV-A alebo značky a zákaz používania zavádzajúcich termínov ako „sunblock" či „úplná ochrana“ – sú reakciou na odporúčanie Komisie o opaľovacích prípravkoch, ktoré bolo prijaté v septembri 2006. Okrem vysvetľovania nového systému označovania opaľovacích prípravkov sa Komisia spolu s členskými štátmi snaží pomocou informačnej kampane zvýšiť povedomie o tom, že existujú dôvody, prečo by mali byť opaľovacie prípravky iba jedným z viacerých spôsobov ochrany pred slnečným UV žiarením. Postupne sa zavádza lepší systém označovania a toto leto sa objaví na 20 % opaľovacích prípravkov.

Komisárka pre otázky spotrebiteľov Meglena Kuneva povedala: „Spotrebitelia potrebujú jasné a presné informácie o opaľovacích prípravkoch, aby mohli robiť informované rozhodnutia. Musíme zlepšiť informovanosť o tom, že opaľovacie prípravky sú iba jedným z viacerých spôsobov efektívnej ochrany pred slnkom.“ Komisár pre zdravie Markos Kyprianou povedal: “Pri správnom použití môžu opaľovacie prípravky pomôcť pri ochrane proti rakovine, ale samy nestačia. Ostatnými rozumnými preventívnymi opatreniami sú vyhýbanie sa dlhému pobytu na slnku, zdržiavanie sa v tieni v čase najintenzívnejšieho žiarenia a ochrana pomocou prikrývky hlavy a slnečných okuliarov.“

Lepšie označovanie

V kampani Komisie sa prezentujú zlepšenia systému označovania opaľovacích prípravkov na základe odporúčania Komisie zo septembra 2006 o účinnosti opaľovacích prípravkov a o nich uvádzaných súvisiacich údajoch. Podľa odporúčania:

  • Údaje ako "sunblock" alebo "100 % ochrana" by sa už nemali uvádzať. Napriek častým údajom typu „slnečný blokátor“ a „úplná ochrana“ žiadny opaľovací prípravok nedokáže zabezpečiť úplnú ochranu pred ultrafialovým žiarením.
  • Okrem tradičných opaľovacích faktorov by sa ako usmernenie pri výbere vhodného opaľovacieho prípravku mali uvádzať štandardné kategórie („nízka ochrana“ – „stredná ochrana“ – „vysoká ochrana“ a „veľmi vysoká ochrana“).
  • Lepšie označovanie ochrany pred UV-A: zatiaľ čo žiarenie UV-B zapríčiňuje „spálenie“ pokožky, žiarenie UV-A spôsobuje predčasné starnutie pokožky a narúša imunitný systém. Oba typy žiarenia značne zvyšujú riziko rakoviny kože. Takzvaný „ochranný slnečný faktor“ sa vzťahuje iba na mieru spálenia pokožky (žiarenie UV-B), a nie na podobné účinky žiarenia UV-A. Pri opaľovacích výrobkoch s ochranou iba proti UV-B môže vzniknúť mylný dojem o ochrane, keďže nechránia pokožku pred rizikovým žiarením UV-A.
  • Výrobné odvetvie začína na etiketách svojich výrobkov zavádzať štandardizovanú značku UV-A, ktorá udáva úroveň minimálnej ochrany pred žiarením UV-A, ktorá sa zvyšuje spolu so zvyšujúcim sa ochranným slnečným faktorom a je založená na štandardizovanej metóde testovania.

Fakty o kozmetickom odvetví výroby opaľovacích prípravkov

  • Kozmetický priemysel postupne zavedie štandardizovaný spôsob uvádzania ochrany pred UVA pomocou nového loga tak, ako je definovaný v nedávnom odporúčaní Európskej komisie. Toto sa bude plne realizovať až v lete 2008, keďže etikety na rok 2007 už boli vytlačené. To neznamená, že ostatné výrobky neposkytujú rovnakú úroveň ochrany pred UVA. Momentálne sa odporúča naďalej čítať celú etiketu.

Na čo by spotrebitelia mali toto leto pamätať?

Nový systém označovania začne byť na trhu „viditeľný“ v lete 2007. Zároveň sa spotrebiteľom odporúča, aby používali opaľovacie prípravky iba ako jeden z mnohých spôsobov ochrany pred slnkom. Ďalšími spôsobmi sú:

  • Vyhýbanie sa nadmernému slnečnému žiareniu v čase jeho najintenzívnejšieho pôsobenia, čo je obvykle medzi 11 a 15 hodinou;
  • Keď nie je možné zdržiavať sa mimo slnka, chráňte sa vhodným oblečením; pokrývka hlavy a slnečné okuliare môžu byť ďalšou ochranou;
  • Dojčatá a malé deti by nemali byť vystavené priamemu slnečnému žiareniu;
  • Opaľovacie prípravky by mali chrániť pred UV-B aj UV-A žiarením.
  • Používanie opaľovacích prípravkov v dostatočnom množstve. Správne používanie prípravku je rovnako dôležité ako samotný výber prípravku. Aby sa dosiahla ochrana uvedená ako „ochranný slnečný faktor“, musí sa aplikovať množstvo 2mg/cm². Toto predstavuje asi 36 gramov (6 kávových lyžičiek) krému na telo dospelého človeka. V súčasnosti spotrebitelia používajú iba asi polovičné množstvo. Takéto množstvo sa musí opätovne aplikovať po kúpaní alebo utieraní sa, aby sa udržala ochrana. Pozri piktogramy, ktoré sa budú používať na zdôraznenie týchto a iných kľúčových faktov a čísel v súvislosti s vystavením sa slnku, v sprievodnom materiáli. Internetová stránka Komisie pre spotrebiteľov

Informačná kampaň

Kampaň bude viesť Komisia spolu s národnými partnermi na báze dobrovoľnosti v rozličných členských štátoch v priebehu budúceho roka, pričom sa použijú internetové stránky, tlač, plagáty, partnerstvá s cestovnými kanceláriami a reklama. Fakty o kozmetickom odvetví výroby opaľovacích prípravkov: EÚ je hlavným a rozvíjajúcim sa trhom pre opaľovacie prípravky. V roku 2005 dosiahla odhadovaná objem maloobchodného predaja (maloobchodné predajné ceny) opaľovacích prípravkov v Európe okolo 1,3 miliardy EUR. V roku 2006 predaj v EÚ mierne narástol. Na trhu EÚ s opaľovacími prípravkami dominujú európske spoločnosti: medzi desiatimi hlavnými dodávateľmi v EÚ sú len tri neeurópske spoločnosti, ktorých podiel na trhu predstavuje zhruba 10%.

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Side Bar