Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1036

Brussel, 9 juli 2007

De Europese Commissie neemt maatregelen om de consument beter tegen de zon te beschermen

Vanaf de zomer worden geleidelijk nieuwe en duidelijkere etiketten op flessen met zonnebrandproducten aangebracht. De nieuwe etiketten – inclusief een nieuw UVA-logo of -zegel op flessen en een verbod op misleidende woorden zoals "sunblock" of "totale bescherming" – zijn het gevolg van een aanbeveling van de Commissie over zonnebrandproducten uit september 2006. De Commissie en de lidstaten willen de nieuwe etiketten tijdens een voorlichtingscampagne toelichten en duidelijk maken dat de huid niet alleen met zonnebrandproducten maar ook op andere manieren tegen de UV-straling van de zon moet worden beschermd. De nieuwe etiketten worden deze zomer geleidelijk ingevoerd op 20% van alle flessen.

Volgens commissaris voor Consumentenzaken, Meglena Kuneva, "hebben de consumenten behoefte aan duidelijke en nauwkeurige informatie op zonnebrandproducten, zodat ze een doordachte keuze kunnen maken. Bovendien moeten we benadrukken dat de huid niet alleen met zonnebrandproducten maar ook op andere manieren tegen de UV-straling van de zon moet worden beschermd." Volgens commissaris voor Gezondheid, Markos Kyprianou, "kunnen zonnebrandproducten bescherming tegen huidkanker helpen bieden als ze goed worden gebruikt. Zonnebrandproducten alleen volstaan echter niet. Er moeten ook andere voorzorgsmaatregelen worden genomen. Zo is het belangrijk niet te lang in het zonlicht te blijven, tijdens piekuren de schaduw op te zoeken en een hoed en een zonnebril te dragen."

Betere etiketten

In september 2006 pleitte de Commissie in een aanbeveling voor een betere etikettering op zonnebrandproducten. De campagne van de Commissie licht deze verbeteringen toe. In de aanbeveling werd ervoor gepleit:

  • woorden zoals "sunblock" of "100% bescherming" niet meer te gebruiken, omdat geen enkel zonnebrandproduct volledige bescherming tegen UV-straling biedt.
  • naast traditionele zonbeschermingsfactoren (SPF's, sun protection factor indicators) standaardtermen ("laag", "medium", "hoog" en "zeer hoog") te gebruiken om het beschermingsniveau te beschrijven, zodat de burgers gemakkelijker een geschikt zonnebrandproduct kunnen kiezen.
  • duidelijkere informatie over de bescherming tegen UVA-straling op de etiketten te vermelden. Hoewel UVB-straling de oorzaak van "zonnebrand" is, veroorzaakt UVA-straling vroegtijdige huidveroudering en verstoringen van het immuniteitssysteem. Beide soorten straling dragen in belangrijke mate bij tot het ontstaan van huidkanker.
  • De zogenaamde "zonbeschermingsfactor" (SPF) heeft alleen betrekking op UVB-straling en niet op UVA-straling. Zonnebrandproducten die alleen tegen UVB-straling beschermen, kunnen een vals gevoel van veiligheid geven omdat ze de huid niet beschermen tegen de gevaarlijke UVA-straling. De fabrikanten voeren momenteel geleidelijk een gestandaardiseerd UVA-zegel op etiketten in waarop een gekwantificeerde minimale UVA-bescherming wordt vermeld die parallel met een stijgende zonbeschermingsfactor toeneemt en op een gestandaardiseerde testmethode is gebaseerd.

Feiten over de de industrie van zonnebrandproducten

  • Gehoor gevend aan een recente aanbeveling van de Commissie zal de cosmetica-industrie de informatie over UVA-bescherming geleidelijk met behulp van een nieuw logo standaardiseren. Het proces zal pas tegen de zomer van 2008 zijn afgerond omdat de etiketten voor 2007 al gedrukt zijn. Dit betekent niet dat andere producten geen gelijkwaardige bescherming tegen UVA-straling bieden. Momenteel wordt aanbevolen het volledige etiket te lezen.

Wat moeten de consumenten deze zomer weten?

De nieuwe etiketten zullen in de zomer van 2007 in de handel "zichtbaar" worden. Tegelijkertijd krijgen de consumenten de raad de huid niet alleen met zonnebrandproducten maar ook op andere manieren tegen de zon te beschermen. Het is onder meer belangrijk:

  • overmatige blootstelling aan de zon tijdens piekuren (gewoonlijk tussen 11 en 15 uur) te vermijden.
  • de huid te bedekken als het onmogelijk is om uit de zon te blijven. Een hoed en een zonnebril kunnen extra bescherming bieden.
  • baby's en jonge kinderen niet rechtstreeks aan de zon bloot te stellen.
  • zonnebrandproducten te gebruiken die zowel tegen UVB- als UVA-straling beschermen.
  • een voldoende hoeveelheid van het zonnebrandproduct te gebruiken. Het juiste gebruik van het product is even belangrijk als de keuze van het product. Voor een afdoende bescherming moet 2 mg van het product per cm² worden aangebracht, d.w.z. dat ongeveer 36 gram (zes volle koffielepels) zonnebrandcrème nodig is om het lichaam van een volwassene te beschermen. Doorgaans brengen de consumenten slechts ongeveer de helft van deze hoeveelheid aan. Dezelfde hoeveelheid moet na het zwemmen of het droogwrijven van de huid opnieuw worden aangebracht om de huid voldoende te beschermen. De onderstaande pictogrammen zullen gebruikt worden om deze en andere belangrijke raadgevingen kracht bij te zetten. Consumentenwebsite van de Commissie

De voorlichtingscampagne

De Commissie en nationale partners bij de vrijwillige overeenkomst in de lidstaten zullen het komende jaar campagne voeren via websites, de pers, posters, partnerschappen met touroperators en advertenties. Feiten over de de industrie van zonnebrandproducten: De EU is een belangrijke en groeiende markt voor zonnebrandproducten. In 2005 werd in Europa naar schatting voor meer dan 1,3 miljard euro aan zonnebrandproducten verkocht (detailhandelsprijzen). In 2006 nam de verkoop in de EU lichtjes toe. De EU-markt voor zonnebrandproducten wordt beheerst door Europese bedrijven: slechts drie van de producenten uit de top tien in de EU zijn niet-Europese bedrijven (hun marktaandeel bedraagt ongeveer 10%).


Side Bar