Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1036

Bruxelles, den 9. juli 2007

Europa-Kommissionen lancerer kampagne for at beskytte forbrugerne bedre mod solen

Fra denne sommer vil din solcreme blive mærket på en ny og mere forståelig måde. Den nye mærkning er resultatet af en henstilling om solbeskyttelsesprodukter, som Kommissionen vedtog i september 2006. Der indføres bl.a. et nyt UVA-mærke eller –logo på produkterne, og vildledende udtryk som "solblokker" og "fuldstændig beskyttelse" forbydes. Kommissionen har lanceret en informationskampagne sammen med medlemslandene for at forklare den nye mærkningsordning og samtidig gøre opmærksom på, at solbeskyttelsesprodukter af flere gode grunde kun bør være én af mange måder at beskytte sig mod solens UV-stråler på. Den nye og bedre mærkningsordning indføres gradvis og omfatter allerede til sommer 20 % af produkterne.

Forbrugerkommissær Meglena Kuneva gav kampagnen følgende ord med på vejen: “Forbrugerne skal have klare og præcise oplysninger på deres solbeskyttelsesprodukter, så de kan vælge den rigtige beskyttelse. Vi må blive bedre til at formidle det vigtige budskab om, at solcreme kun er én af mange måder at beskytte sig effektivt mod solen på." Sundhedskommissær Markos Kyprianou tilføjede: "Når solcremer bruges rigtigt, kan de være med til at beskytte mod hudkræft, men der skal mere til. Andre fornuftige råd er at undgå at være for længe i solen, vælge skyggen, når solen er stærkest, og beskytte sig med hat og solbriller."

Bedre mærkning

Kommissionens kampagne oplyser om, hvordan mærkningen af solbeskyttelsesprodukterne vil blive forbedret. Disse forbedringer bygger på Kommissionens henstilling fra september 2006 om effektiviteten af solbeskyttelsesmidler og deres angivelser og går bl.a. ud på følgende:

  • Påstande som f.eks. "solblokker" eller "fuldstændig beskyttelse" bør ikke anvendes længere. Til trods for sådanne hyppige påstande kan ingen solbeskyttelsesprodukter beskytte fuldstændigt mod UV-stråling.
  • Der bør anvendes standardangivelser (“lav” – “mellem” – “høj” og “meget høj” beskyttelse) sammen med den velkendte solbeskyttelsesfaktor (SBF) for bedre at vejlede forbrugerne om, hvilket solbeskyttelsesprodukt de bør vælge.
  • UVA-beskyttelsen skal angives bedre. UVB-stråler er grunden til, at man bliver "solskoldet", mens UVA-stråler ælder huden og påvirker vores immunsystem. Begge former for strålinger medfører øget risiko for hudkræft. Den såkaldte "solbeskyttelsesfaktor" (SBF) viser kun, hvor effektivt produktet beskytter mod solskoldning (UVB-stråler), ikke mod UVA-stråler. Solbeskyttelsesprodukter, der kun beskytter mod UVB-stråler, kan give en falsk tryghedsfornemmelse, fordi huden stadig udsættes for de farlige UVA-stråler. Industrien er nu ved at indføre et standardiseret UVA-mærke på produkterne, der angiver minimumsbeskyttelsen mod UVA-stråling.
  • Denne beskyttelse tiltager i takt med solbeskyttelsesfaktoren og angives på grundlag af standardiserede testmetoder.

Fakta om solbeskyttelsesindustrien

  • Kosmetikindustrien vil gradvis indføre et nyt logo, der angiver UVA-beskyttelsen på en ensartet måde i overensstemmelse med Kommissionens henstilling. Først til næste sommer vil alle produkter bære dette mærke, for etiketterne for 2007 er allerede trykt. Det betyder dog ikke, at andre produkter ikke giver en tilsvarende UVA-beskyttelse. Derfor anbefaler Kommissionen, at forbrugerne bliver ved med nøje at læse, hvad der står på etiketten.

Hvad har forbrugerne brug for at vide denne sommer?

De første produkter med den forbedrede mærkning vil blive markedsført i løbet af sommeren 2007. Samtidig rådes forbrugerne til kun at bruge solbeskyttelsesprodukter som én af mange måder at beskytte sig mod solen på. Tænk derfor på følgende:

  • Undgå at opholde dig for længe i solen midt på dagen, hvor solen er stærkest, dvs. som regel mellem kl. 11 og 13.
  • Når du ikke kan undgå solen, bør du dække dig selv godt til. En hat og solbriller kan give ekstra beskyttelse.
  • Udsæt ikke små børn for direkte sol.
  • Brug solbeskyttelsesprodukter, der beskytter mod både UVB og UVA stråling.
  • Brug solcreme i tilstrækkelige mængder. En korrekt anvendelse af produktet er lige så vigtig som selve det produkt, du vælger. For at nå op på den beskyttelse, der angives med "solbeskyttelsesfaktoren", kræver det, at der bruges 2mg/cm². Det vil sige, at en voksen skal bruge ca. 36 gram (seks fyldte teskeer) solcreme for at beskytte hele kroppen. I dag bruger forbrugerne som regel kun ca. halvdelen af denne mængde. For at solcremen kan blive ved med at beskytte, skal man smøre sig ind igen, efter at man har svømmet eller tørret sig med et håndklæde. I den ledsagende meddelelse kan man finde følgende piktogrammer, der illustrerer disse og andre vigtige fakta om at opholde sig i solen. Piktogrammerne kan også downloades fra Kommissionens forbrugerwebsted.

Oplysningskampagnen

Det er Kommissionen og de medlemslande, som har indgået den frivillige aftale, der står bag kampagnen. Den kommer til at strække sig over det kommende år.

Der vil blive gjort brug af websteder, pressemateriale, plakater, samarbejde med rejsearrangører og annoncering. Fakta om solbeskyttelsesindustrien: EU er et stort og stadigt voksende marked for solbeskyttelsesprodukter. I 2005 blev solbeskyttelsesprodukternes detailværdi (salgspris i detailhandelen) i Europa anslået til mere end 1,3 mia. EUR. I 2006 steg salget en smule i EU. EU-markedet for solbeskyttelsesprodukter er domineret af europæiske virksomheder. De ti største leverandører i EU tæller kun tre ikke-europæiske virksomheder, hvis markedsandel svarer til ca. 10 %.

Tabeller I PDF og WORD PROCESSED format


Side Bar