Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1026

Bruselj, 5. julija 2007

Evropski listini o pravicah potrošnikov energije naproti

Danes je bila sprožena nova pobuda za okrepitev pravic potrošnikov energije v EU, ko je Evropska komisija predložila predlog Listine o pravicah potrošnikov energije. Listina naj bi določila pravice potrošnikov na področjih dobave električne energije in plina, vključno s pogodbami, informacijami, cenami, reševanjem sporov in varstvom pred nepoštenimi poslovnimi praksami. Te pravice bodo prvič navedene v enotnem dokumentu. Listina bo pomagala potrošnikom pri utemeljenem sprejemanju odločitev glede izbire dobaviteljev, ko uveljavljajo svoje pravice na trgih električne energije in plina, odprtih za konkurenco (v večini držav članic EU se bodo trgi odprli za konkurenco do 1. julija 2007).

„Potrošniki v EU pričakujejo, da se bomo na evropski ravni skupno odzvali na izzive, povezane z energijo in podnebnimi spremembami,“ je dejal Andris Piebalgs, komisar EU za energetiko. „Poleg tega od EU pričakujejo, da jim bo zagotovila trajnostno, varno in konkurenčno oskrbo z energijo ter da si bo prizadevala za varstvo pravic potrošnikov, ko se na energetskih trgih pojavlja večja izbira za potrošnike. Temu pa naj bi služila Listina o pravicah potrošnikov energije.“

„Odprtje teh trgov predstavlja izziv in hkrati možnost za evropske potrošnike,“ je dejala Meglena Kuneva, komisarka EU za varstvo potrošnikov. „Naš cilj bo dosežen šele, ko bomo ustvarili pregleden in učinkovit trg, kjer so pravice potrošnikov popolnoma zaščitene in informirani potrošniki uporabljajo svoje znanje, da bi izkoristili razpoložljive ponudbe.“

Komisija je izrazila svojo zavezanost k varstvu potrošnikov energije v Sporočilu o energetski politiki z dne 10. januarja 2007. Ministri EU za energijo in voditelji držav so zahtevali tudi izboljšanje varstva potrošnikov v luči popolnega odprtja energetskih trgov EU julija 2007, s čimer bodo imeli potrošniki pravico, da po svoji presoji izberejo dobavitelja energije, ki ga želijo[1].

Direktivi EU o električni energiji in plinu (2003/54/ES in 2003/55/ES) sta že določili pravice potrošnikov na energetskem področju in zaščitne ukrepe za ranljive državljane, vendar je treba te pravice razjasniti v luči popolnega odprtja trga.

Potrošniki potrebujejo jasne informacije, ki jim bodo pomagale izbrati dobavitelja, in varstvo pred kakršnimi koli nepoštenimi prodajnimi praksami, ki bi jih prisilile, da zamenjajo dobavitelja, ali bi zamenjavo ovirale. Postopki za zamenjavo dobavitelja morajo biti učinkoviti. S tveganjem pomanjkanja energije se je treba spopasti tako, da se zaščitijo državljani, ki bi lahko bili posebej občutljivi na povišanja cen energije.

Evropski listini o pravicah potrošnikov energije naproti

Komisija je opredelila štiri glavne cilje, na katerih mora temeljiti prihodnja listina:

 • učinkovitejša zaščita ranljivih državljanov;
 • več informacij za potrošnike;
 • manj papirologije pri zamenjavi dobavitelja;
 • varstvo potrošnikov pred nepoštenimi prodajnimi praksami.

Osnutek listine naj bi predvidoma vseboval naslednje pravice potrošnikov:

 • Priključek: pravico proti plačilu prejema redne in predvidljive ravni varnih storitev na področju električne energije in plina;
 • Oskrba: pravica do brezplačne zamenjave dobavitelja električne energije in plina;
 • Pogodbe: v listini so navedeni osnovni sestavni deli, ki jih mora vsebovati vsaka pogodba z dobaviteljem energije;
 • Informacije: o dobavi energije, pogojih pogodbe, cenah in tarifah, ukrepih za energetsko učinkovitost ter izvoru in metodi pridobivanja električne energije;
 • Cene: energija mora biti na voljo po ustreznih, lahko in jasno primerljivih ter preglednih cenah;
 • Socialni ukrepi: zagotoviti ranljivim državljanom minimalno raven energetskih storitev (elektrika, gretje in razsvetljava), da bi se izognili pomanjkanju energije;
 • Reševanje sporov: pravica do enostavnega in poceni pritožbenega postopka v primeru sporov;
 • Nepoštene poslovne prakse: so prepovedane na podlagi Direktive EU o nepoštenih poslovnih praksah[1].

Nadaljnji ukrepi

O predlaganih sestavnih delih listine bodo potekala posvetovanja z zainteresiranimi stranmi (vključno s predstavniki potrošnikov, regulativnimi organi na področju energetike, državami članicami EU ter industrijo plina in električne energije). Komisija bo nato na podlagi njihovega prispevka pripravila končni dokument, ki ga bodo zainteresirane stranke podpisale na uradni prireditvi.

Ta bo predvidoma v začetku decembra 2007.

Besedilo Sporočila Evropske komisije „Evropski listini o pravicah potrošnikov energije naproti“ in povabilo k sodelovanju pri javnem posvetovanju sta na voljo na:

http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/consumers/index_en.htm

Direktiva o nepoštenih poslovnih praksah je na voljo na:

http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/index_en.htm

Dodatne informacije o energetski politiki EU, vključno z besedilom Sporočila Komisije z dne 10. januarja 2007 o „Energetski politiki za Evropo“, so na voljo na:

http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/documents_en.htm


[1] Za Ciper in Estonijo velja odstopanje in morata svoja trga za električno energijo odpreti do leta 2013. Za Malto velja odstopanje za nedoločen čas. Latvija in Portugalska morata odpreti svoja trga za plin do leta 2010; Finska in Grčija pa morata to storiti takoj, ko bodo izpolnjeni določeni pogoji.

[1] Direktiva 2005/29/ES o nepoštenih poslovnih praksah z dne 11.5.2005 bo začela učinkovati 12. decembra 2007.


Side Bar