Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1026

Brüsszel, 2007. július 5.

Útban az Energiafogyasztók Jogainak Európai Chartája felé

Az energiafogyasztók chartájára vonatkozó javaslat benyújtásával az Európai Bizottság az európai uniós energiafogyasztók jogainak megerősítése érdekében új kezdeményezést indított útjára. A charta várhatóan a fogyasztók jogait tartalmazza majd a villamosenergia- és gázellátás területén, többek között a szerződésekre, a tájékoztatásra, az árakra, a jogviták rendezésére és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elleni védelemre vonatkozóan. E jogok most első ízben szerepelnek egyetlen dokumentumban. A charta segítségével a jogaikat gyakorló fogyasztók tájékozottabban választhatják ki a szolgáltatókat a verseny számára megnyitott villamosenergia- és gázpiacon – amely 2007. július 1-jével a legtöbb uniós tagállamban megvalósul.

„Az Unió fogyasztói közös európai választ várnak tőlünk az energiával és az éghajlatváltozással kapcsolatos kihívásokra – mondta Andris Piebalgs, az Európai Unió energiaügyekért felelős biztosa. – Elvárják, hogy a megnyíló és a számukra szélesebb választási lehetőséget kínáló energiapiacokon az EU a fenntartható, biztonságos és a versenyképes energiaellátás biztosításán túl a fogyasztói jogok védelme érdekében is fellépjen. Itt lép be a képbe az energiafogyasztók chartájára vonatkozó javaslat.”

„Ezen piacok megnyitása egyszerre kihívás és lehetőség az európai fogyasztók számára – mondta Meglena Kuneva, az Unió fogyasztóvédelemért felelős biztosa. – Csak akkor jelenthetjük ki, hogy elértük célunkat, ha sikerült olyan átlátható és hatékony piacot kialakítanunk, ahol a fogyasztók jogait teljes körűen tiszteletben tartják és a tájékozott fogyasztók tudásukra támaszkodva aknázhatják ki a rendelkezésükre álló kínálatot."

A Bizottság az energiapolitikára vonatkozó, 2007. január 10-i közleményében elkötelezettséget vállalt az energiafogyasztók védelme mellett. Az uniós energiaügyi miniszterek és az államfők szintén sürgették a fogyasztóvédelem erősítését, tekintettel az Európai Unió energiapiacának 2007. júliusi teljes megnyitására, amelynek eredményeképp a fogyasztók a számukra leginkább megfelelő energiaszolgáltatót választhatják[1].

Az Unió villamos energiáról és gázról szóló irányelvei (2003/54/EK és 2003/55/EK) már magukban foglalnak az energiaágazat területére vonatkozó fogyasztói jogokat és a védelemre szorulókat védő intézkedéseket, e jogokat azonban a teljes piacnyitás fényében egyértelműen meg kell fogalmazni.

A fogyasztóknak a szolgáltatók közötti választáshoz világos információkra van szükségük, és védelmet kell biztosítani számukra a szolgáltatóváltásra ösztönző vagy a váltást megnehezítő, tisztességtelen értékesítési gyakorlatokkal szemben. Hatékonyan működő szolgáltatóváltási eljárást kell bevezetni. Emellett a magas fűtési költségek okozta szegénység megjelenésének kockázatával is foglalkozni kell, vagyis védelmet kell nyújtani azok számára, akiket különösen nehezen érint az energiaárak emelkedése.

Útban az Energiafogyasztók Jogainak Európai Chartája felé

A Bizottság a jövőbeli chartát négy kulcsfontosságú célkitűzésre alapozta:

 • a védelemre szorulók hatékonyabb védelme;
 • több információ a fogyasztók számára;
 • kevesebb adminisztráció szolgáltatóváltás alkalmával;
 • a fogyasztók védelme a tisztességtelen értékesítési gyakorlatokkal szemben.

A fogyasztók számára a charta-tervezet az alábbi jogokat biztosítja:

 • Csatlakozás: Fizetés ellenében rendszeres és kiszámítható színvonalú, biztonságos villamosenergia- és gázszolgáltatáshoz való jog
 • Szolgáltató: a villamosenergia- és gázszolgáltatók közötti ingyenes váltáshoz való jog
 • Szerződések: a charta felsorolja azokat a minimális elemeket, amelyeknek az energiaszolgáltatóval kötött minden egyes szerződésben szerepelnie kell
 • Tájékoztatás: az energiaellátásról, a szerződési feltételekről, az árakról és díjakról, az energiahatékonysági intézkedésekről valamint a villamosenergia-termeléshez használt módszerről
 • Árak: az energiának ésszerű, egyszerűen és egyértelműen összevethető és átlátható áron kell rendelkezésre állnia
 • Szociális intézkedések: az energiaszegénység elkerülése érdekében a legrászorulóbbak számára biztosítani kell az energiaszolgáltatások minimumszintjét (áram, meleg és világítás)
 • Jogviták rendezése: jogviták esetén az egyszerű és nem drága panasztételi eljáráshoz való jog
 • Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok: a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló európai uniós irányelv[1] értelmében tilos.

A következő lépések

A charta javasolt elemeiről konzultáció zajlik majd az érintett felekkel (ideérve a fogyasztók képviselőit, az energiapiaci szabályozókat, az EU tagállamait valamint a gáz- és villamosenergia-iparágat). A Bizottság a visszajelzések alapján ezt követően készíti el a végső dokumentum tervezetét, amelyet az érintett felek hivatalos ünnepség keretében írnak alá.

Erre 2007. december elején kerül sor.

Az Európai Bizottság „Az Energiafogyasztók Jogainak Európai Chartája felé” című közleménye és a meghívó a nyilvános konzultáción való részvételre az alábbi címen található:

http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/consumers/index_en.htm

A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló irányelv az alábbi címen olvasható:

http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/index_en.htm

Az Unió energiapolitikájával kapcsolatos további tájékoztatás – a 2007. január 10-i „Európai energiapolitika” című bizottsági közleménnyel együtt – az alábbi címen érhető el:

http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/documents_en.htm


[1] Ciprusra és Észtországra eltérés vonatkozik, amelynek értelmében a két ország 2013-ig nyitja meg villamosenergia-piacát. Málta határozatlan időre szóló eltéréssel rendelkezik. Lettországnak és Portugáliának 2010-ig kell megnyitnia gázpiacát; Finnországnak és Görögországnak pedig bizonyos feltételek teljesültével.

[1] A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó, 2005. május 11-i 2005/29/EK irányelv 2007. december 12-én lép hatályba.


Side Bar