Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1026

Bruxelles, den 5. juli 2007

Vejen til et europæisk charter for energiforbrugernes rettigheder

Der blev i dag lanceret et nyt tiltag for at styrke energiforbrugernes rettigheder i EU, da Europa-Kommissionen fremsatte et forslag til et charter for energiforbrugernes rettigheder. Chartret forventes at skitsere forbrugernes rettigheder, hvad angår el- og gasforsyning, herunder kontrakter, information, priser, bilæggelse at tvister og beskyttelse mod ufine salgsmetoder. Det er første gang, at disse rettigheder skitseres i et enkelt dokument. Chartret vil hjælpe forbrugerne til at træffe informerede beslutninger, når de vælger leverandør, og udnytter deres rettigheder, når el- og gasmarkederne åbner for konkurrence – hvilket i de fleste EU-medlemsstater er en realitet pr. 1. juli 2007.

"Forbrugerne i EU forventer af os, at vi udformer et fælles europæisk svar på udfordringerne i forbindelse med klimaændringerne", sagde EU-energikommissæren Andris Piebalgs. "Ud over at give dem adgang til en bæredygtig, sikker og konkurrencedygtig energiforsyning forventer de, at EU arbejder for at beskytte forbrugernes rettigheder, nu hvor energimarkederne åbner op for flere valgmuligheder for forbrugerne. Det er her, at det foreslåede charter for energiforbrugernes rettigheder kommer ind."

"Åbningen af disse markeder er både en udfordring og en mulighed for de europæiske forbrugere", sagde EU-forbrugerkommissæren Meglene Kuneva. "Ikke før det er lykkedes os at skabe et gennemsigtigt og effektivt marked, hvor forbrugernes rettigheder er fuldstændigt beskyttede, og hvor velinformerede forbrugere anvender deres viden til at udnytte de tilgængelige tilbud, kan vi drage konklusionen, at vi har nået vores mål."

Kommissionen erklærede sin vilje til at beskytte energiforbrugerne i sin meddelelse om energipolitikken den 10. januar 2007. EU's energiministre og stats- og regeringscheferne har også anmodet om en bedre forbrugerbeskyttelse i forbindelse med den fuldstændige åbning af EU's energimarkeder i juli 2007, der giver forbrugerne ret til at vælge de energileverandører, de ønsker[1].

EU's el- og gasdirektiver (2003/54/EF og 2003/55/EF) har allerede fastlagt forbrugernes rettigheder på energiområdet og forholdsregler vedrørende særlig udsatte borgere, men disse rettigheder bør tydeliggøres i forbindelse med den fuldstændige markedsåbning.

Forbrugerne har behov for klare oplysninger til at hjælpe dem, når de skal vælge leverandør, og de har brug for beskyttelse mod ufine salgsmetoder, der presser dem til at skifte leverandør, eller gør det vanskeligt at skifte. Fremgangsmåden ved leverandørskift skal være effektiv. Og der skal gøres en indsats for at beskytte borgere mod faren for 'energifattigdom', især de borgere, der er særlig sårbare over for stigninger i energipriserne.

Vejen til et europæisk charter for energiforbrugernes rettigheder

Kommissionen har fastsat fire mål, der skal ligge til grund for det nye charter:

 • mere effektiv beskyttelse af sårbare borgere
 • mere information til forbrugerne
 • mindre bureaukrati, når der skiftes leverandør
 • beskyttelse af forbrugerne mod ufine salgsmetoder.

Forbrugernes rettigheder i udkastet til chartret forventes at omfatte:

 • Nettilslutning: retten til mod betaling at modtage faste og forudsigelige mængder af sikker elektricitet og gas
 • Forsyning: retten til at skifte el- og gasleverandør gratis
 • Kontrakter: chartret opregner de oplysninger, som enhver kontrakt med en energileverandør skal indeholde
 • Information: om energiforsyningen, kontraktvilkår, priser og tariffer, energibesparelsesforanstaltninger og oprindelsen af og produktionsmetoderne for elektricitet
 • Priser: enhver har ret til energi af en bestemt kvalitet til rimelige, let og klart sammenlignelige og gennemsigtige priser
 • Sociale foranstaltninger: forsyne sårbare borgere med et minimum af energi (kraft, varme og lys), således at de undgår energifattigdom
 • Bilæggelse af tvister: retten til enkle og billige procedurer for behandling af klager
 • Ufine salgsmetoder: forbudt i henhold til EU's direktiv om urimelig handelspraksis[1].

De næste faser

Interesseparterne (herunder forbrugerrepræsentanter, energimyndigheder, medlemsstaterne og gas- og elindustrien) vil blive hørt om de foreslåede emner til chartret. Kommissionen vil derefter på basis af deres bidrag udarbejde et endeligt dokument, som interesseparterne underskriver ved en formel højtidelighed.

Den vil sandsynligvis finde sted i begyndelsen af december 2007.

Teksten til Europa-Kommissionens meddelelse "Vejen til et europæisk charter for energiforbrugernes rettigheder" og opfordringen til at deltage i den offentlige høring kan læses her:
http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/consumers/index_en.htm

Direktivet om urimelig handelspraksis:
http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/index_en.htm

Der er flere oplysninger om EU's energipolitik, herunder Kommissionens meddelelse af 10. januar 2007 om "En energipolitik for Europa", her:
http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/documents_en.htm


[1] Der er indrømmet Cypern og Estland en undtagelse om at åbne deres elmarkeder i 2013. Malta har en undtagelse på ubestemt tid. Letland og Portugal skal åbne deres gasmarkeder i 2010; Finland og Grækenland så snart visse betingelser er opfyldt.

[1] Direktiv 2005/29/EF af 11.5.2005 om urimelig handelspraksis træder i kraft den 12. december 2007.


Side Bar