Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1026

V Bruselu dne 5. července 2007

Vykročení k Evropské chartě práv spotřebitelů energie

Dnešním dnem byla zahájena nová iniciativa na posílení práv spotřebitelů energie v EU, neboť Evropská komise předložila návrh Charty spotřebitelů energie. Charta by měla stanovit práva spotřebitelů v oblastech dodávky elektřiny a plynu včetně smluv, informací, cen, vyřizování sporů a ochrany proti nekalým obchodním praktikám. Poprvé tak budou tato práva nastíněna v jediném dokumentu. Charta pomůže spotřebitelům činit kvalifikovaná rozhodnutí ohledně výběru dodavatelů za situace, kdy spotřebitelé budou vykonávat svá práva na trzích s elektřinou a plynem otevřených hospodářské soutěži (jak tomu k 1. červenci 2007 bude ve většině členských států EU).

„Spotřebitelé v EU očekávají, že zkoncipujeme společnou evropskou reakci na problémy v oblasti energetiky a změny klimatu,“prohlásil komisař pro energetiku Andris Piebalgs. A dodal: „Kromě záruky trvale udržitelného, bezpečného a konkurenceschopného zásobování energií očekávají, že EU bude působit na ochranu práv spotřebitelů za situace, kdy jsou energetické trhy otevřeny a spotřebitel má širší výběr. A právě z tohoto důvodu vstupuje na scénu Charta spotřebitelů energie.“

„Otevření těchto trhů představuje pro evropské spotřebitele jak výzvu k řešení, tak příležitost,“ prohlásila komisařka EU pro ochranu spotřebitele Meglena Kuneva, „a to, že jsme dosáhli svého cíle, budeme moci konstatovat až tehdy, až se nám podaří vytvořit transparentní a efektivní trh, na němž jsou plně zaručena práva spotřebitelů a na němž informovaní spotřebitelé využívají své znalosti k tomu, aby využívali dostupných nabídek.“

Komise vyhlásila odhodlání chránit spotřebitele energie ve sdělení o energetické politice ze dne 10. ledna 2007. Ministři pro energetiku států EU a hlavy států EU také požadovali lepší ochranu spotřebitele na základě plného otevření trhů s energií v EU v červenci 2007, což přinese spotřebitelům právo vybrat si dodavatele energie, jemuž dávají přednost[1].

Směrnicemi EU pro elektřinu a plyn (2003/54/ES a 2003/55/ES) již byla založena práva spotřebitele v oblasti energetiky spolu se zárukami pro sociálně slabší občany, ale tato práva je třeba vzhledem k plnému otevření trhu objasnit.

Spotřebitelé potřebují jasné informace, jež jim pomohou ve výběru mezi dodavateli, a potřebují ochranu před nekalými prodejními praktikami, jež by je nutily ke změně dodavatele nebo jež by takovou změnu dodavatele ztěžovaly. Postupy pro změnu dodavatele musí být efektivní. A je třeba se zabývat rizikem finanční nedostupnosti paliv ochranou občanů, kteří mohou být zvyšováním cen energie obzvlášť ohroženi.

Vykročení k Evropské chartě práv spotřebitelů energie

Komise stanovila čtyři klíčové cíle, na nichž by měla být budoucí charta založena:

 • efektivnější ochrana slabších občanů,
 • více informací spotřebitelům,
 • méně papírování při změně dodavatele,
 • ochrana zákazníků před nekalými prodejními praktikami.

Předloha charty by měla zahrnovat tato práva spotřebitelů:

 • připojení: právo dostávat za úplatu pravidelné služby v oblasti elektřiny a plynu v předvídatelném rozsahu,
 • dodávky: právo bezplatně změnit dodavatele elektřiny a plynu,
 • smlouvy: charta obsahuje výčet minimálních ustanovení, jež musí obsahovat každá smlouva s dodavatelem energie,
 • informace: o dodávkách energie, smluvních podmínkách, cenách a sazebnících, opatřeních na zvýšení energetické účinnosti a o původu elektřiny a způsobu její výroby,
 • ceny: energie musí být dostupná za přiměřené, snadno a jasně porovnatelné a transparentní ceny,
 • sociální opatření: poskytnout sociálně slabším občanům minimální zásobování energetickými službami (elektřinou, teplem a světlem) s cílem zamezit finanční nedostupnosti energie,
 • řešení sporů: právo na jednoduché a cenově příznivé vyřizování stížností v případě sporů,
 • nekalé obchodní praktiky: podle směrnice EU o nekalých obchodních praktikách jsou zakázány[1].

Další kroky

Navrhované prvky charty se budou konzultovat se zúčastněnými stranami (včetně zástupců spotřebitelů, orgánů pro regulaci energie, členských států EU a představitelů z odvětví plynu a elektřiny). Komise potom na základě jejich připomínek připraví dokument v konečném znění, který zúčastněné strany podepíší při oficiální ceremonii.

K tomu by mělo dojít začátkem prosince 2007.

Znění sdělení Evropské komise „Vykročení k Evropské chartě práv spotřebitelů energie“ a pozvání k účasti na veřejné konzultaci jsou dostupná na adrese:

http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/consumers/index_en.htm

Směrnice o nekalých obchodních praktikách se nachází na adrese:

http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/index_en.htm

Další informace o energetické politice EU včetně znění sdělení Komise ze dne 10. ledna 2007 „Energetická politika pro Evropu“ lze nalézt na adrese:

http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/documents_en.htm


[1] Kypru a Estonsku byla přiznána odchylka, takže mohou otevřít své trhy s elektřinou do roku 2013. Maltě byla přiznána odchylka na dobu neomezenou. Lotyšsko a Portugalsko musí otevřít své trhy s plynem do roku 2010; Finsko a Řecko je musí otevřít, jakmile dojde ke splnění některých podmínek.

[1] Směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách ze dne 11. května 2005 vstoupí v platnost dne 12. prosince 2007.


Side Bar