Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/1008

Bruxelles, 4 iulie 2007

Reforma PAC: reforma sectorului vitivinicol va contribui la recâştigarea de către Europa a cotei de piaţă pierdute

Comisia Europeană a adoptat astăzi propuneri pentru o reformă la scară largă a organizării comune a pieţei vitivinicole, ca urmare a discuţiilor purtate de peste un an cu toate părţile pe tema ideilor lansate în comunicarea din iunie 2006. Obiectivele reformei sunt sporirea competitivităţii producătorilor din Uniunea Europeană, recâştigarea pieţelor, echilibrarea cererii şi a ofertei, simplificarea normelor, păstrarea celor mai bune tradiţii ale producţiei de vin în Uniunea Europeană, consolidarea structurii sociale a zonelor rurale şi respectarea mediului. Un aspect esenţial al reformei este utilizarea mai eficientă a bugetului (1,3 miliarde de euro), care va rămâne la nivelul actual. Conform propunerilor, toate măsurile ineficiente de sprijinire a pieţei - diverse ajutoare pentru distilare, ajutorul pentru depozitarea privată, restituirile la export – ar fi eliminate din prima zi. Se va interzice, de asemenea, adăugarea de zahăr pentru îmbogăţirea vinului – şaptalizare, precum şi ajutorul pentru mustul pentru îmbogăţire, introdus pentru a compensa preţul mai ridicat decât cel al şaptalizării. Distilarea de criză se va înlocui cu două măsuri de gestionare a crizei, finanţate din pachetele financiare naţionale. Se prevăd fonduri mult mai substanţiale pentru promovarea vinului produs în Uniunea Europeană, în special pe pieţele din ţările terţe. Pentru o perioadă de tranziţie de cinci ani, se vor menţine restricţiile de plantare, iar producătorii necompetitivi vor avea posibilitatea de a părăsi sectorul cu un ajutor financiar atractiv. După 2013, restricţiile privind plantarea vor fi ridicate, pentru a permite producătorilor competitivi să îşi extindă producţia, dacă doresc. Se prevede, de asemenea, simplificarea normelor de etichetare. Uniunea Europeană va adopta anumite practici de vinificaţie acceptate de toate ţările producătoare din cadrul Organizaţiei Internaţionale pentru Vie şi Vin, iar politica de calitate se va baza pe originea geografică. Statele membre vor primi un pachet financiar naţional şi o listă de acţiuni care să le permită să ia măsurile cele mai potrivite cu situaţia locală. Mai multe fonduri vor fi destinate dezvoltării rurale, pentru finanţarea măsurilor precum instalarea tinerilor viticultori şi protecţia mediului.

„Am avut un an de dialog intens privind modalitatea de restabilire a sectorului european al vinului în poziţia de lider. Am vizitat numeroase regiuni viticole pentru a asculta preocupările acestora şi a-mi face cunoscute opiniile. Propunerea noastră de astăzi ia în considerare preocupările exprimate, în special prin stimularea promovării vinurilor noastre pe pieţele de export şi prin limitarea desţelenirii în zonele sensibile din punctul de vedere al mediului”, a declarat Mariann Fischer Boel, Comisarul pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală. „În prezent cheltuim prea mult – peste o treime din bugetul nostru - pentru a scăpa de surplusul de vin, în loc să ne îmbunătăţim competitivitatea şi să ne promovăm vinurile. Sunt convinsă că propunerea mea va revigora sectorul european al vinului şi ne va permite să ne ocupăm locul cuvenit, acela al celui mai mare şi mai bun producător. Aşadar, să lăsăm deoparte retorica şi să facem ce este mai bine pentru viticultorii şi consumatorii noştri.”

Detaliile propunerii:

Plata unică pe exploataţie: toate zonele cultivate cu viţă de vie sunt eligibile pentru dreptul la plata unică pe exploataţie, iar cele care sunt desţelenite se califică automat pentru plată, astfel asigurându-le menţinerea în bune condiţii agricole şi de mediu.

Suprimarea restricţiilor de plantare: sistemul drepturilor de plantare va fi extins până la sfârşitul perioadei de tranziţie în 2013 şi apoi desfiinţat de la 1 ianuarie 2014, pentru a permite producătorilor competitivi de vin să îşi extindă producţia. Decizia de sporire a producţiei va depinde de capacitatea producătorilor de a vinde ceea ce produc.

Pachetele financiare naţionale: vor permite statelor membre să adapteze măsurile la fiecare situaţie în parte. Bugetul general va creşte de la 634 milioane euro în 2009 la 850 milioane euro începând din 2015. Suma disponibilă pentru fiecare ţară se va calcula în funcţie de zona cultivată cu viţă de vie, de producţie şi de cheltuielile istorice. Măsurile posibile includ: promovarea în ţările terţe, restructurarea/reconversia suprafeţelor cultivate cu viţă de vie, sprijin pentru recoltarea înainte de coacere, noi măsuri de gestionare a crizelor, şi anume asigurări împotriva dezastrelor naturale şi costuri administrative pentru înfiinţarea unui fond mutual specific sectorului.

Măsuri de dezvoltare rurală: mai multe măsuri din regulamentul privind dezvoltarea rurală ar putea prezenta interes pentru sectorul vinului, printre care instalarea tinerilor agricultori, ameliorarea metodelor de comercializare, formarea profesională, sprijinirea organizaţiilor de producători, sprijinul pentru acoperirea costurilor suplimentare şi a pierderilor din venit cauzate de menţinerea peisajelor culturale, pensionarea anticipată. Pentru a permite acest lucru, se vor transfera fonduri în bugetul pentru dezvoltare rurală, care va creşte de la 100 milioane euro în 2009 la 400 milioane euro în 2014. Aceste fonduri vor fi rezervate pentru regiunile viticole.

Practici oenologice: responsabilitatea pentru aprobarea noilor practici oenologice sau pentru modificarea celor existente va fi transferată Comisiei, care va evalua practicile oenologice acceptate de OIV şi le va include pe lista practicilor acceptate în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană va autoriza practicile agreate la nivel internaţional privind producţia de vin destinat exportului către aceste destinaţii. Se va menţine interdicţia privind importurile de musturi pentru vinificare şi amestecarea vinurilor europene cu vinuri importate.

Norme de etichetare mai eficiente: conceptul de vin european de calitate se bazează pe originea geografică (vin de calitate produs într-o regiune determinată). Vinurile cu indicaţie geografică vor fi împărţite în vinuri cu indicaţie geografică protejată şi vinuri cu denumire de origine protejată. Etichetarea va răspunde aşteptărilor consumatorilor prin faptul că se va simplifica şi, în special, prin faptul că, pentru prima dată, pe eticheta vinurilor europene fără indicaţie geografică se vor menţiona soiul şi anul recoltei, ceea ce corespunde cerinţei consumatorilor privind vinurile obţinute dintr-un singur soi.

Promovare şi informare: Comisia intenţionează să desfăşoare cu rigurozitate o campanie responsabilă de promovare şi informare. Aceasta va include un buget de 120 milioane euro din pachetele naţionale destinat măsurilor de promovare în afara UE, din care 50% va fi cofinanţat de UE. Vor avea loc noi campanii de informare în UE privind vinurile cu indicaţie geografică şi consumul responsabil/moderat de vin, acesta din urmă beneficiind de o rată de cofinanţare mărită la 60%.

Protecţia mediului: eligibilitatea tuturor zonelor viticole pentru a beneficia de schema de plată unică înseamnă aplicarea la scară mai largă a standardelor de mediu în materie de eco-condiţionalitate. Eco-condiţionalitatea se va aplica în cazul tuturor zonelor desţelenite. Vor exista cerinţe de mediu minime în cazul desţelenirii, al restructurării şi al recoltării înainte de coacere şi fonduri mai mari pentru schemele agroecologice din cadrul programelor de dezvoltare rurală.

Sistemul de desţelenire: viticultorii care doresc să părăsească acest sector vor beneficia de o primă de desţelenire voluntară. În primul an, prima va depăşi cu 30% cotele actuale şi, pentru a încuraja adoptarea acestui sistem încă din primul an, va descreşte în cursul celor cinci ani de durată a sistemului. În vederea evitării problemelor sociale sau de mediu, statele membre vor putea să limiteze desţelenirea podgoriilor din zone de munte sau de pantă abruptă şi din regiunile sensibile din punctul de vedere al mediului şi să oprească desţelenirea dacă totalul reprezintă 10% din suprafaţa viticolă a ţării. Suprafaţa totală desţelenită ar trebui să fie de aproximativ 200 000 hectare. Bugetul alocat va scădea de la 430 milioane euro în primul an la 59 milioane euro în al cincilea şi ultimul an, iar prima medie va scădea de la 7.174 €/ha în primul an la 2.938 €/ha în al cincilea an.

Suprimarea măsurilor de gestionare a pieţei: următoarele măsuri vor fi abrogate începând din prima zi de intrare în vigoare a reformei: distilarea de criză, sprijinul pentru distilarea produselor secundare, distilarea alcoolului alimentar şi a vinurilor provenite din soiuri cu dublă clasificare, ajutorul pentru depozitarea privată, restituirile la export, ajutorul pentru mustul destinat îmbogăţirii vinului.

Interzicerea adaosului de zahăr pentru îmbogăţire: se va interzice utilizarea zahărului pentru îmbogăţirea vinului din prima zi de intrare în vigoare a reformei. Acest proces nu respectă definiţiile OIV sau UE. Încheierea şaptalizării şi a acordării de ajutor pentru must vor permite menţinerea echilibrului între nord şi sud. În acel moment, toţi producătorii vor fabrica vin numai din struguri şi must nesubvenţionat.

Sectorul vitivinicol european

Uniunea Europeană deţine mai mult de 2,4 milioane de exploataţii viticole, care acoperă 3,6 milioane ha, adică 2% din suprafaţa agricolă a Uniunii. Producţia de vin în 2006 a reprezentat 5% din valoarea producţiei agricole a Uniunii Europene. Consumul de vin provenit din Uniunea Europeană scade constant, deşi vânzările vinurilor de calitate sunt în creştere. În ultimii zece ani, importurile au crescut cu 10 procente pe an, în timp ce creşterea exporturilor este lentă. Pe baza tendinţelor actuale, producţia de vin în exces va atinge 15% din producţia anuală până în 2010-2011. Uniunea Europeană cheltuie aproximativ o jumătate de miliard de euro pe an doar pentru a înlătura surplusul de vin pentru care nu există o piaţă de desfacere.

De asemenea, a se vedea:
http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/wine/index_en.htm

Referire la arhiva de imagini vide:
http://ec.europa.eu/avservices/video/video_search_en.cfm?witch=video&keyword=&ref=I&videoref=051269&LOGIN2=+Search


Side Bar