Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV EL MT

IP/06/863

Brüsszel, 2006. június 28.

Épületek energiateljesítménye: a Bizottság indokolással ellátott véleményt intéz Ciprushoz, Görögországhoz, Magyarországhoz, Máltához és Svédországhoz

A Bizottság a mai napon (a jogsértési eljárás második lépéseként) indokolással ellátott véleményben marasztalta el Ciprust, Görögországot, Máltát, Magyarországot és Svédországot, amiért nem értesítették őt az épületek energiahatékonyságáról szóló 2002. évi irányelv[1] szerinti nemzeti végrehajtó intézkedéseikről. Az irányelv az épületek energiafelhasználását hivatott csökkenteni, arra kötelezve a tagállamokat, hogy minimális energiateljesítmény-követelményeket állapítsanak meg és alkalmazzanak az újonnan épülő és a nagyobb, már meglévő épületekre.

Az energiateljesítményről ezután energiatanúsítványt kell majd kiállítani, ami lényegében azt jelenti, hogy az épületeket – a háztartási gépekhez hasonlóan – energiacímkével látják el. Az épületekről kiadott igazolás azonban részletesebb, és olyan tanácsokat is tartalmaz, amelyek segítenek a már meglévő épület energiateljesítményének javításában, továbbá felvilágosítanak a beruházás költségeiről és valószínű megtérülési idejéről. Ezenkívül a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a fűtő és légkondicionáló berendezések a teljesítmény javítása céljából rendszeres ellenőrzésen essenek át.

A Bizottság intézkedését a szóban forgó esetekben az váltotta ki, hogy – válaszként a végrehajtó intézkedésekről szóló értesítés elmulasztása miatt idén februárban küldött első leveleire – a tagállamok továbbra sem szolgáltattak elegendő információt. Magyarországtól nem érkezett válasz. A Bizottság még vizsgálja azokat az információkat, amelyeket tizennégy, februárban hasonló levelet kapott tagállam küldött be.

Az irányelv végrehajtásának elmulasztása miatt Litvánia, illetve Portugália ellen indított eljárás lezárult, mivel ezek az országok arról számoltak be, hogy az irányelvet teljes mértékben végrehajtották.

A tagállamoknak legkésőbb idén január 4-ig végre kellett volna hajtaniuk az épületek energiateljesítményéről szóló irányelvet.


[1] Az Európai Parlament és a Tanács 2002. december 16-i 2002/91/EK irányelve az épületek energiateljesítményéről (HL L 1., 2003.1.4., 65–71. o.).


Side Bar