Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/848

Brüsszel, 2006. június 28.

Tamperétől Tamperéig: a Bizottság lépése az EU polgárainak a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülén alapuló európai térség iránti elvárására

A Bizottság azután, hogy az Európai Tanács 1999. október 15-16-i rendkívüli tamperei ülésén döntés született arról, hogy az Európai Unión belül létrehozzák a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térséget, és a 2006. szeptember 20-22-én, Tamperében rendezendő, kötetlen bel- és igazságügyi ülést megelőzően előterjeszti a hágai program végrehajtása tekintetében elért haladásról szóló, első politikai értékelését. Az európai polgárok arra sürgetik az EU-t, hozza meg az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy Európában biztonságosan lehessen élni. Az Uniónak és a tagállamoknak közösen kell fellépniük ahhoz, hogy hatékonyabbá váljon a szervezett bűnözéssel és a terrorizmussal szembeni küzdelem mellett a migrációs áramlások kezelése és a külső határok ellenőrzése is. Közös cél az ún. hágai program megvalósítása, amely a szabadság, az igazság és a jog Európai Unión belüli érvényesülésének erősítését célozza, és amely hatékony és elszámoltatható döntéshozatalt és egyértelmű politikai prioritásokat ír elő.

A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség kialakítása elsőbbséget élvez az Unióban, és elsősorban nem azért, mert az Unió egyik alapvető célkitűzéséről van szó, hanem mert lényegien szolgálja az EU polgárainak érdekét. A Bizottság jogszabály-előterjesztéseinek 17%-a erre a területre irányul, ami bizonyítja, milyen fontos helyet foglal el a kérdés a Bizottság reformprogramján belül. A Bizottság európai polgárközpontú programról szóló, az Európai Tanácshoz intézett 2006. május 10-i közleménye is alátámasztotta a téma kiemelt fontosságát.A 2006. szeptemberi kötetlen bel- és igazságügyi ülés előkészületeinek összefüggésében – amely áttekinti majd az előrelépést e téren – itt az ideje az első politikai számadásnak a hágai program végrehajtása tekintetében elért haladásról, valamint ezzel kapcsolatban a szükséges módosítások indítványozásának. A Bizottság által a mai napon elfogadott átfogó, négy közleményt tartalmazó csomag célja (1) a fejlődés számbavétele, valamint az EU- és tagállami szintű végrehajtás fokának felmérése, (2) az eredmények részletes értékelését célzó módszer felállítása, továbbá (3) olyan, a továbblépést szolgáló módszerek indítványozása, amelyek a szabadság, a biztonság és a jog érvényesítése terén meglévő szakpolitikák működésének javítását szolgálják.

„Ezzel a csomaggal az a célunk, hogy határozott lépést tegyünk az EU polgárait aggasztó kérdések kezelése tekintetében egy olyan területen, amely európai fellépést igényel. A döntéshozatal terén nagyobb hatékonyságra és elszámoltathatóságra, a polgároknak pedig jobb bírósági védelemre van szüksége. Ezt a meglévő szerződések megfelelőbb alkalmazásával kell elérni, nem az Alkotmány egyes részeinek felhasználásával”, nyilatkozta José Manuel Barroso, a Bizottság elnöke.

„Annak ellenére, hogy EU-szinten megfelelő az új jogszabály-előterjesztések üteme, a korábbiakhoz képest jobb módszerekre van szükségünk a tényleges végrehajtás ellenőrzésére, illetve annak értékelésére, hogy az EU jogszabályai milyen valós hatást gyakorolnak és milyen előnyöket jelentenek a polgárok életében", jelentette ki Franco Frattini, az Európai Bizottság alelnöke, az igazságügyért, szabadságért és biztonságért felelős biztos.

Megjegyzést érdemel, hogy a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülését célzó politikák tagállami szintű végrehajtásának első értékelése e szakaszban nagyrészt elégtelen képet mutat. Főleg azonban azok a mennyiségi és minőségi hiányosságok feltűnőek, melyek a rendőri és büntető igazságszolgáltatási témájú jogszabályok átültetése tekintetében mutatkoznak.

Ezen felül a pótlólagos eredményjelző tábla is azt mutatja, hogy az ún. harmadik pillér (büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés) terén a közösségi vívmányok nagy része továbbra sem valós. Ennek két oka van:

  • elsősorban nem kielégítő tagállami szinten a végrehajtás foka, és jogsértés esetén nem indítható a tagállamok ellen eljárás az Európai Bíróságon;
  • másodsorban a tárgyalások a Tanácsnál gyakran nehézkesek és lassúak, továbbá az egyhangú döntés követelménye miatt gyakran születnek felhígított megállapodások;

A Bizottság, mielőtt a hágai program 2009-ben véget ér, több cselekvési és végrehajtási javaslatot terjeszt elő az alábbi területeken:

1. Alapvető jogok és uniós polgárság

2. A menedékügy területén egy második szakasz kialakítása

3. A migráció kezelése

4. A külső határok egységes igazgatása és az információs rendszerek interoperabilitása

5. Kölcsönös elismerés (polgári és büntetőügyekben)

6. Hozzáférés a terrorizmussal és a szervezett bűnözéssel szembeni küzdelemhez szükséges információhoz

7. Az Europol jövője

További információ ezekről a területekről a Hágai program végrehajtása: további teendők című, III. feljegyzésben található.

Az előterjesztett értékelési módszer az Unió lépéseinek hatékonyabbá tételét célozza oly módon, hogy lehetővé teszi a terepen született eredmények beépítését a szakpolitikai döntéshozatalba. Ez különösen akkor lesz fontos, amikor a hágai program 2009-ben véget ér. A szabadság, a biztonság és a jog érvényesülését célzó politikák értékelésének kialakítása hozzájárul majd az EU átláthatóságra és a szabályozás javítására irányuló általános célkitűzéseinek megvalósításához.

A Bizottság szándéka, hogy a többi EU-intézménnyel és a tagállamokkal közösen vitát indít arról, hogyan lehetne előmozdítani a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése terén létező szakpolitikai program végrehajtását. A Bizottság készen áll arra, hogy e vita kimenetelének alapján a hamarosan megkezdődő finn elnökség alatt a Szerződések áthidaló záradékai (az Európai Unióról szóló szerződés 42. cikke és az EK-Szerződés 67. cikke (2) bekezdésének második francia bekezdése) értelmében kezdeményezéseket tegyen. A Bizottság ezenfelül külön javaslatot tesz azzal a céllal, hogy a Bíróság további bevonásával javítsa a bírósági védelem hatékonyságát.

Előzmények

A csomag az alábbiakat tartalmazza (lásd még a link útján elérhető négy feljegyzést):

(1) A hágai programról és cselekvési tervről szóló első végrehajtási beszámoló (a pótlólagos eredményjelző tábla) címet viselő közlemény, amely számba veszi a 2005-ben teljesített valamennyi fellépést, továbbá első alkalommal vizsgálja a tagállami szintű végrehajtást; (Memo/06/252)

(2) Közlemény a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülésére vonatkozó szakpolitikák értékeléséről, amelynek fő célja a végrehajtás hatékony értékelését, valamint e téren szakpolitikai eredményeket biztosító módszer kialakítása. (Memo/06/253)

(3) A Hágai program végrehajtása: további teendők című közlemény, amely a „Polgárközpontú program – Eredményeket Európának” című, 2006. május 10-én elfogadott bizottsági közlemény (COM(2006) 211. végleges) utókövetése a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése terén. Ez a közlemény válasz a júniusi Európai Tanács felhívására, amely felszólít „a szabadság, a biztonság és a jog érvényesülése terén a döntéshozatali folyamatok és fellépések javítását célzó lehetőségek feltárására”.(Memo/06/254)

(4) Közlemény a Bíróság jogköreivel kapcsolatos IV. cím rendelkezéseinek átdolgozásáról, amely a bírósági védelem hatékonyságának javítását célozza. (Memo/06/255)


Side Bar