Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/06/818

Brussels, 22 June 2006

Tartsuk mozgásban Európát: közlekedési politika a fenntartható mobilitás érdekében

Az Európai Bizottság ma fogadta el az EU jövőbeni közlekedési politikájának irányvonalait. A mobilitás alapvető fontosságú Európa gazdasági sikeréhez és a polgárok szabad mozgásához, csökkentetni kell azonban a mobilitásnak az energiahasználatban és a környezeti hatások formájában jelentkező kedvezőtlen következményeit. E cél eléréséhez a 2001-es fehér könyvben előrevetített intézkedéseken (pl. a távolsági teherszállításban a vasúti és a tengeri útvonalak használatának előmozdításán) túl további fellépésre is szükség lesz. Ilyen az árufuvarozási logisztikai cselekvési terv, az intelligens közlekedési rendszerek alkalmazása a mobilitás hatékonyabbá tétele és környezeti hatásainak csökkentése érdekében, vitaindítás arról, hogy a városlakók közlekedési szokásait hogyan lehetne megváltoztatni, a belvízi hajózási útvonalak használatát ösztönző cselekvési terv, valamint egy ambiciózus program a személygépkocsik és tehergépjárművek környezetbarát meghajtására.

A közlekedésért felelős bizottsági alelnök, Jaques Barrot szerint „A mobilitás alapvető az európai polgárok szabad mozgásához és a gazdasági növekedéshez. Az EU továbbra is ösztönözni fogja a vízi és vasúti szállítás igénybevételét a távolsági közlekedésben. Ugyanakkor erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy a közúti és légi közlekedés hatékonyabb és környezetkímélőbb legyen. Ezért szeretnék a logisztikára, a környezetbarát meghajtásra és a legújabb technológiákat használó intelligens közlekedési rendszerekre összpontosítani.”
A felülvizsgálat alkalmával vázolt közlekedéspolitikai iránymutatások a 2001-es fehér könyvre támaszkodnak. Szerepel a tervek között az európai vasúthálózat versenyképessé tétele a liberalizáció, a technológiai innováció és a berendezések interoperabilitása által, az infrastruktúrába való befektetés, és egy jobb piacfigyelő rendszer létrehozása, amely 2007-től új eredménytáblán alapul. Fejleszteni kell a tengeri autópályákat és a rövid távú tengeri szállítást, a szárazföldi összeköttetésekre az eddiginél nagyobb hangsúlyt kell fektetni. A 2007-ben induló európai kikötőpolitika egyik célja a kikötői és a hátországi infrastruktúrákba való beruházások növelése.

Az átalakított díjszabás is hozzá fog járulni az infrastruktúra ésszerűbb használatához. A felülvizsgálat módszertani alapot teremt az új szempontok szerinti díjszabáshoz, ami 2008-tól volna bevezethető. Folytatódnak a közlekedési formák biztonságosságának javítását célzó intézkedések. Fokozottabban kell fellépni annak érdekében, hogy az Unióban az utakon életüket vesztett emberek száma 2001 és 2010 között a felére csökkenjen. 2007-től kezdve európai közlekedésbiztonsági napot tartunk a tudatosság növelése érdekében, és integrált közlekedésbiztonsági megközelítés keretében fogunk foglalkozni a járművek tervezésével, az infrastruktúra kialakításával és a vezetők viselkedésével. Az utasok jogainak védelmét is meg kell erősíteni, különös figyelemmel a mozgáskorlátozott személyek közlekedési jogaira valamennyi közlekedési módban.

Tekintettel Európa bővítésére, a kiotói kötelezettségvállalásokra, az emelkedő olajárakra és a globalizációra, a 2001-es fehér könyv eszközeit ki kell igazítani. A közlekedési módok teljesítményének optimalizálásához, illetve kombinált használatuk legjobb kialakításához az európai fenntartható mobilitási politikának több eszközre van szüksége. A Bizottság szeretne 2007-ben elfogadni egy logisztikai cselekvési tervet, amely a közúti, tengeri, vasúti és folyami közlekedés között nagyobb összhangot teremtene, és a logisztikai láncokba több közlekedési mód használatát építené be. Ezzel nőne az ágazat versenyképessége, és a szállítmányok környezeti hatása is csökkenne.

A felülvizsgálatnak köszönhetően a jövőben nyomatékosabb szerepet kapnak az intelligens közlekedési rendszerek. Semmi sem szól az ellen, hogy a hajók, az autók vagy a vonatok ugyanolyan fejlett kommunikációs és navigációs eszközöket használjanak, mint a repülőgépek. A forgalom és a kapacitások kihasználásának valós idejű irányítása, valamint a nyomon követés csökkenti a költségeket, javítja a környezeti teljesítményt és növeli a biztonságot. A Galileo rendszer kulcsszerepet fog játszani ezen új technológiák előmozdításában.

A közlekedés az EU teljes energiafelhasználásának 30, olajfelhasználásának 71%-áért felelős. Az olajfogyasztás 60%-a közutakon történik. Az olajtól való függés csökkentése és a közlekedés fenntarthatóbbá tétele érdekében a Bizottság 2007-ben energiaügyi stratégiai technológiai tervet tesz közzé, 2009-ben pedig a környezetbarát meghajtású járművekkel foglalkozó átfogó programot indít.

A mostani felülvizsgálat kiemeli, hogy ambiciózus fellépésre van szükség a városi mobilitás megváltoztatásához. A Bizottság 2007-ben zöld könyv formájában vitát fog indítani a városi közlekedéspolitikáról. A forgalomtorlódások, a szennyezés és a balesetek elleni küzdelem terén az EU innovatív intézkedések láncreakcióját indíthatja el. A vita részeként fel kell vetni, hogy milyen szinten irányíthatóak a legjobban az új fellépések.
Az elmúlt évek eredményei összességükben véve jók, de több eszköz használatára van szükség. A fehér könyv felülvizsgálatában vázolt szakpolitikai irányvonalakat az érdekelt felek bevonásával és a közlekedési ágazat jövőjére vonatkozó tanulmányok figyelembe vételével alakítják majd tovább.

http://ec.europa.eu/transport/transport_policy_review/index_en.htm

ANNEX

Actions

The Commission plans on deploying a number of concrete actions. Among others these include:

a. Optimisation of existing transport modes

 • An internal market review of road transport to ensure the proper functioning of the market, determine the role of SME’s, and provide an analysis of the social elements involved (2006)
 • Launch European ports policy (2007)
 • Removal of technical barriers in rail transport to ensure interoperability between companies. Programme to promote rail freight corridors and prepare a review of the internal market in rail transport (2006), with a scoreboard for market performance of rail (2007)
 • A review of air transport liberalisation measures, airport charges and capacity (2006)
 • A mobilisation of all sources of infrastructure financing; multi-annual investment programme up to 2013 for Trans-European networks

b. Mobility for the citizen

 • Publication of a Green Paper on Urban Transport (2007)
 • Development of a strategy for critical infrastructure (2006), land and public transport security (2007), and review air and maritime security rules (2008)
 • Passenger rights: proposal on minimum standards for coach transport, notably for people with limited mobility (2007)
 • A first European road safety day (2007); promotion of road safety through vehicle design and technology, infrastructure and drive behaviour (on a continuing basis)
 • Review legislation on working conditions in road sector (2007)

c. Better transport solutions through new technologies

 • Development of a freight transport logistics strategy, as well as the launch of a broad debate on possible preparation of an EU action plan for 2007
 • Energy and transport: strategic technology plan for energy in 2007 and green propulsion programme for 2009
 • Technology: RTD and support to market penetration, including big technology projects such as Galileo and ERTMS which should be implemented on certain corridors from 2009 onwards.
 • Smart charging (basis for methodology by 2008)
 • Major programme to bring intelligent road transport systems to market (2008)

Concrete measures will be decided after consultations and impact assessment.


Side Bar