Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/818

Brussels, 22 June 2006

Tartsuk mozgásban Európát: közlekedési politika a fenntartható mobilitás érdekében

Az Európai Bizottság ma fogadta el az EU jövőbeni közlekedési politikájának irányvonalait. A mobilitás alapvető fontosságú Európa gazdasági sikeréhez és a polgárok szabad mozgásához, csökkentetni kell azonban a mobilitásnak az energiahasználatban és a környezeti hatások formájában jelentkező kedvezőtlen következményeit. E cél eléréséhez a 2001-es fehér könyvben előrevetített intézkedéseken (pl. a távolsági teherszállításban a vasúti és a tengeri útvonalak használatának előmozdításán) túl további fellépésre is szükség lesz. Ilyen az árufuvarozási logisztikai cselekvési terv, az intelligens közlekedési rendszerek alkalmazása a mobilitás hatékonyabbá tétele és környezeti hatásainak csökkentése érdekében, vitaindítás arról, hogy a városlakók közlekedési szokásait hogyan lehetne megváltoztatni, a belvízi hajózási útvonalak használatát ösztönző cselekvési terv, valamint egy ambiciózus program a személygépkocsik és tehergépjárművek környezetbarát meghajtására.

A közlekedésért felelős bizottsági alelnök, Jaques Barrot szerint „A mobilitás alapvető az európai polgárok szabad mozgásához és a gazdasági növekedéshez. Az EU továbbra is ösztönözni fogja a vízi és vasúti szállítás igénybevételét a távolsági közlekedésben. Ugyanakkor erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy a közúti és légi közlekedés hatékonyabb és környezetkímélőbb legyen. Ezért szeretnék a logisztikára, a környezetbarát meghajtásra és a legújabb technológiákat használó intelligens közlekedési rendszerekre összpontosítani.”
A felülvizsgálat alkalmával vázolt közlekedéspolitikai iránymutatások a 2001-es fehér könyvre támaszkodnak. Szerepel a tervek között az európai vasúthálózat versenyképessé tétele a liberalizáció, a technológiai innováció és a berendezések interoperabilitása által, az infrastruktúrába való befektetés, és egy jobb piacfigyelő rendszer létrehozása, amely 2007-től új eredménytáblán alapul. Fejleszteni kell a tengeri autópályákat és a rövid távú tengeri szállítást, a szárazföldi összeköttetésekre az eddiginél nagyobb hangsúlyt kell fektetni. A 2007-ben induló európai kikötőpolitika egyik célja a kikötői és a hátországi infrastruktúrákba való beruházások növelése.

Az átalakított díjszabás is hozzá fog járulni az infrastruktúra ésszerűbb használatához. A felülvizsgálat módszertani alapot teremt az új szempontok szerinti díjszabáshoz, ami 2008-tól volna bevezethető. Folytatódnak a közlekedési formák biztonságosságának javítását célzó intézkedések. Fokozottabban kell fellépni annak érdekében, hogy az Unióban az utakon életüket vesztett emberek száma 2001 és 2010 között a felére csökkenjen. 2007-től kezdve európai közlekedésbiztonsági napot tartunk a tudatosság növelése érdekében, és integrált közlekedésbiztonsági megközelítés keretében fogunk foglalkozni a járművek tervezésével, az infrastruktúra kialakításával és a vezetők viselkedésével. Az utasok jogainak védelmét is meg kell erősíteni, különös figyelemmel a mozgáskorlátozott személyek közlekedési jogaira valamennyi közlekedési módban.

Tekintettel Európa bővítésére, a kiotói kötelezettségvállalásokra, az emelkedő olajárakra és a globalizációra, a 2001-es fehér könyv eszközeit ki kell igazítani. A közlekedési módok teljesítményének optimalizálásához, illetve kombinált használatuk legjobb kialakításához az európai fenntartható mobilitási politikának több eszközre van szüksége. A Bizottság szeretne 2007-ben elfogadni egy logisztikai cselekvési tervet, amely a közúti, tengeri, vasúti és folyami közlekedés között nagyobb összhangot teremtene, és a logisztikai láncokba több közlekedési mód használatát építené be. Ezzel nőne az ágazat versenyképessége, és a szállítmányok környezeti hatása is csökkenne.

A felülvizsgálatnak köszönhetően a jövőben nyomatékosabb szerepet kapnak az intelligens közlekedési rendszerek. Semmi sem szól az ellen, hogy a hajók, az autók vagy a vonatok ugyanolyan fejlett kommunikációs és navigációs eszközöket használjanak, mint a repülőgépek. A forgalom és a kapacitások kihasználásának valós idejű irányítása, valamint a nyomon követés csökkenti a költségeket, javítja a környezeti teljesítményt és növeli a biztonságot. A Galileo rendszer kulcsszerepet fog játszani ezen új technológiák előmozdításában.

A közlekedés az EU teljes energiafelhasználásának 30, olajfelhasználásának 71%-áért felelős. Az olajfogyasztás 60%-a közutakon történik. Az olajtól való függés csökkentése és a közlekedés fenntarthatóbbá tétele érdekében a Bizottság 2007-ben energiaügyi stratégiai technológiai tervet tesz közzé, 2009-ben pedig a környezetbarát meghajtású járművekkel foglalkozó átfogó programot indít.

A mostani felülvizsgálat kiemeli, hogy ambiciózus fellépésre van szükség a városi mobilitás megváltoztatásához. A Bizottság 2007-ben zöld könyv formájában vitát fog indítani a városi közlekedéspolitikáról. A forgalomtorlódások, a szennyezés és a balesetek elleni küzdelem terén az EU innovatív intézkedések láncreakcióját indíthatja el. A vita részeként fel kell vetni, hogy milyen szinten irányíthatóak a legjobban az új fellépések.
Az elmúlt évek eredményei összességükben véve jók, de több eszköz használatára van szükség. A fehér könyv felülvizsgálatában vázolt szakpolitikai irányvonalakat az érdekelt felek bevonásával és a közlekedési ágazat jövőjére vonatkozó tanulmányok figyelembe vételével alakítják majd tovább.

http://ec.europa.eu/transport/transport_policy_review/index_en.htm

ANNEX

Actions

The Commission plans on deploying a number of concrete actions. Among others these include:

a. Optimisation of existing transport modes

 • An internal market review of road transport to ensure the proper functioning of the market, determine the role of SME’s, and provide an analysis of the social elements involved (2006)
 • Launch European ports policy (2007)
 • Removal of technical barriers in rail transport to ensure interoperability between companies. Programme to promote rail freight corridors and prepare a review of the internal market in rail transport (2006), with a scoreboard for market performance of rail (2007)
 • A review of air transport liberalisation measures, airport charges and capacity (2006)
 • A mobilisation of all sources of infrastructure financing; multi-annual investment programme up to 2013 for Trans-European networks

b. Mobility for the citizen

 • Publication of a Green Paper on Urban Transport (2007)
 • Development of a strategy for critical infrastructure (2006), land and public transport security (2007), and review air and maritime security rules (2008)
 • Passenger rights: proposal on minimum standards for coach transport, notably for people with limited mobility (2007)
 • A first European road safety day (2007); promotion of road safety through vehicle design and technology, infrastructure and drive behaviour (on a continuing basis)
 • Review legislation on working conditions in road sector (2007)

c. Better transport solutions through new technologies

 • Development of a freight transport logistics strategy, as well as the launch of a broad debate on possible preparation of an EU action plan for 2007
 • Energy and transport: strategic technology plan for energy in 2007 and green propulsion programme for 2009
 • Technology: RTD and support to market penetration, including big technology projects such as Galileo and ERTMS which should be implemented on certain corridors from 2009 onwards.
 • Smart charging (basis for methodology by 2008)
 • Major programme to bring intelligent road transport systems to market (2008)

Concrete measures will be decided after consultations and impact assessment.


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website