Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/779

Brüsszel, 2006. június 13.

A 2006. évi államháztartás: jól indul az új Stabilitási és Növekedési Paktum, bár a főbb kihívások még hátra vannak

A megreformált Stabilitási és Növekedési Paktum végrehajtásának első évéről készített mérleg általában kedvező képet mutat, bár több kulcsfontosságú probléma megoldása még várat magára. Az új Paktum a költségvetési fegyelemre vonatkozó szabályok meghatározásának jogkörét szélesebb körben nemzeti hatáskörbe utalta a nagyobb gazdasági ésszerűség jegyében, és ez biztosítja az országok közötti gazdasági különbségek nagyobb mértékű figyelembevételét. A konszolidációs törekvések jobban szervezettek, tartósabbak és jobb minőségűek. A Paktum „prevenciós ágának” értékelése, azaz középtávon kiegyensúlyozott költségvetési mérleg kialakítása, már problémásabb. Ez annál is inkább aggasztó, mivel az Európai Unióban – az euróövezetet is beleértve – folyamatban lévő gazdasági fellendülés nem csökkenti a további konszolidációs törekvések szükségességét. Ezek a következtetések megtalálhatók a Parlamentnek és a Tanácsnak benyújtott, az Európai Unió államháztartási mérlegéről szóló éves beszámolón alapuló, ma elfogadott közleményben is.

„A gazdaság értékelése során biztosított nagyobb mozgásér révén a reform konstruktívabb és átláthatóbb EU-szintű politikai párbeszéd kialakulását ösztönözi. Megnöveli a kölcsönös támogatást és nyomásgyakorlást és hozzájárul a Paktum zökkenőmentes és hatékony végrehajtásához. A legnehezebb feladat azonban még hátra van: a túlzott hiány kiigazítása mögé nézni, valamint a kialakult, egyre kedvezőbb gazdasági helyzetben középtávon kiegyensúlyozott költségvetési egyenleget elérni a konszolidációs törekvések növelése révén” mondta Joaquin Almunia, a gazdasági és monetáris ügyekért felelős biztos. „Nem követhetjük el ismét a múltbeli hibákat, ha megfelelő mozgásteret szeretnénk hagyni a kedvezőtlenebb időkre, és kötelességünket teljesítve csökkenteni szeretnénk a túlzott adósságokat is.”

A Bizottság a mai napon közleményt fogadott el az európai monetáris unió államháztartásáról szóló 2006-os beszámoló fő politikai végkövetkeztetéseiről. E közlemény tartalmazza a tavaly júniusban megreformált Stabilitási és Növekedési Paktum végrehajtásának, valamint a jövőbeni kihívásoknak az első felülvizsgálatát is.

A Stabilitási és Növekedési Paktumra vonatkozó 2005-ös reform a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának jelentős javításához vezetett.

Lehetővé tette a gazdasági növekedéssel kapcsolatos országspecifikus megfontolásoknak és az államháztartások helyzetének nagyobb mértékű figyelembevételét, miközben továbbra is alkalmazta a túlzott hiány esetén követendő eljárást a 3 %-ot meghaladó hiánnyal rendelkező összes országra.

A túlzott hiány kiigazítására vonatkozóan ésszerű határidők megállapítására került sor a gyenge gazdasági növekedés figyelembevétele érdekében, különösen azonban a javasolt költségvetési szerkezetkiigazítás játszik fontos szerepet. Annál is inkább, mivel a kiigazítások most az egyszeri és ideiglenes hatások figyelmen kívül hagyásával történnek, ezáltal biztosítva a túlzott hiány rendszeres kiigazítását.

Fontos megjegyezni, hogy a rugalmasság és a kiigazítás mozgásterének növelésére a költségvetési politikára vonatkozó és valamennyi tagállammal szemben egyenlő elbánást biztosító szabályokon alapuló rendszer sérelme nélkül került sor.A 2005-ös költségvetési egyenleg szerint az uniós nominális hiány a GDP 2,3 %-ára csökkent a 2004. évi 2,6 %-hoz viszonyítva (az euróövezetben értelemszerűen 2,4 % és 2,8 %). Strukturális szempontból ez körülbelül a GDP ¾ százalékával való javulást jelent, amely a legnagyobb költségvetési kiigazítás1997 óta.

Prevenciós ág

A Paktum azonban természetesen nem csak a túlzott hiány kiigazítására vonatkozik. Fő célkitűzése, hogy kiegyensúlyozott középtávú államháztartási célokat határozzon meg, amelyek jelenleg a javaslat szerint a kevés adóssággal és magas növekedési potenciállal rendelkező országok számára a GDP -1 %-a és a sok adóssággal és kis növekedési potenciállal rendelkező országok esetében pedig az egyensúly, illetve a többlet között helyezkednek el.

A Paktum reformját követően benyújtott első stabilitási- és konvergenciaprogramok felülvizsgálata rámutat arra, hogy a tagállamok olyan középtávú célokat határoztak meg maguk számára, amelyek nagy mértékben összhangban vannak az elfogadott elvekkel. További kedvező fejlemény, hogy a költségvetési előrejelzések – majdnem minden esetben – valószerű növekedési feltételezésekre épülnek, és kis mértékben veszik figyelembe az egyszeri, illetve az ideiglenes intézkedéseket. Mindazonáltal – néhány esetben – a középtávú költségvetési tervek nem törekednek kellő mértékben a mostani költségvetési helyzet és a középtávú költségvetési célkitűzések közötti eltérés csökkentésére. Nagyobb költségvetési kiigazításokat különösen 2006-ban és 2007-ben kell majd végrehajtani a gazdasági fellendülés jegyében.

Az európai monetáris unió államháztartásáról szóló 2006-os beszámoló két elemző részt is tartalmaz, amelyek az alábbiakra összpontosítanak: a) a nemzeti költségvetési politikai szabályok szerepe (pl.: a kiadásokra vonatkozó felső határok, „nemzeti paktumok”) és a Stabilitási és Növekedési Paktum intézményeit hasznosan kiegészítő intézmények; b) költségvetési politika a „kedvező időkre”. A legutóbbi fejlemények és a Bizottság 2006-os tavaszi előrejelzése megerősítik, hogy gazdasági fellendülés van folyamatban az euróövezetben és az EU-ban. Szükséges, hogy a tagállamok elkerüljék a múltbeli hibákat, és kellően kihasználják a gazdaságilag kedvező időket a költségvetési konszolidációs erőfeszítések megerősítése érdekében.

Háttérinformációk

A Stabilitási és Növekedési Paktum az EU-Szerződés gazdasági és monetáris politikára vonatkozó rendelkezéseiből (7. cím), valamint két, a költségvetési egyenleg felügyeletéről, illetve a túlzott hiány kiigazításáról szóló 1997-es rendeletből áll. Ezeket a rendeleteket 2005 júniusában módosították. A Stabilitási és Növekedési Paktum végrehajtásának továbbfejlesztéséről szóló, az uniós pénzügyminiszterek által 2005 márciusában elfogadott beszámoló szintén szerves részét képezi az EU költségvetési felügyeleti szabályozásának.
A teljes beszámoló az alábbi internetcímen hozzáférhető:

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publicfinance_en.htm


Side Bar