Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/739

Bruselj, 7. junija 2006

Oceani in morja: Komisija uvaja novo vizijo celostne pomorske politike

Evropska komisija je danes objavila zeleno knjigo z naslovom „Prihodnji pomorski politiki za Evropo naproti: evropska vizija za oceane in morja“; ta sprašuje državljane, kako želijo ravnati z oceani in morji, in začenja eno večjih posvetovanj v zgodovini EU. Posvetovanje odgovarja na vse večje zavedanje ključne vloge, ki jo ima morje kot gonilo evropske blaginje, in možnosti, ki jih morje ponuja za delovna mesta in življenjske razmere. Rezultati posvetovanja bodo v pomoč Komisiji pri določanju nove vizije celostne pomorske politike.

Zelena knjiga predvsem sprašuje, ali si Evropa lahko privošči, da nepovezano in sektorsko upravlja svoja morja in oceane? Ali je nastopil čas, da določimo res celostno pomorsko politiko, ki bo sprostila neizkoriščene možnosti za gospodarsko rast in delovna mesta ter hkrati okrepila varstvo morskega okolja? In kako naj ravnamo v tem primeru?

Predsednik Komisije José Manuel Barroso, ki je sprožil proces, je dejal: „Evropa je dolgo uživala koristi od pomorskih dejavnosti. Vendar lahko s svojimi morji in oceani storimo veliko več za večjo blaginjo in še boljše življenjske razmere evropskih državljanov. Današnja zelena knjiga je priložnost, da združimo moči in skupaj ugotovimo najboljši način do tega. Spodbujam vse, naj povedo, kako si zamišljajo prihodnjo pomorsko politiko za Evropsko unijo, ki bo povečala število delovnih mest in hkrati varovala morsko okolje.“

„Naše pomorske dejavnosti rastejo in so vse bolj razvejene, s tem pa raste tudi potreba po usklajevanju in načrtovanju, da bi preprečili spore in dosegli optimalen donos morja. Vseobsegajoč pristop bi nam omogočil, da povežemo gospodarsko rast z učinkovitim varstvom morskega okolja in večjo udeležbo zainteresiranih strani. To je projekt, pri katerem imajo vsi, države članice, regije, industrija, nevladne organizacije in javnost, ugotoviti najboljšo pot do našega prihodnjega odnosa do morja,“ je dejal Joe Borg, evropski komisar za ribištvo in pomorske zadeve.

Prevoz, pomorski promet, trgovina, obalne in pristaniške industrije, pridobivanje tradicionalne in alternativne energije na morju, ribištvo, ribogojstvo, raziskovanje morja, turizem – nešteto področij človeških dejavnosti pogosto vpliva eno na drugo ter na naše oceane in kakovost življenja. Vendar sektorji, ki imajo vpliv na morsko okolje, prepogosto delujejo samostojno – vsak ima svoje strukture, svojo kulturo in vizijo ter svoja pravila. Vsi pa so odvisni od istega vira.

Zelena knjiga poskuša osvetliti medsebojne povezave in odvisnosti teh različnih področij – se pravi zveze, ki jih sedanji postopki pogosto spregledajo. Na primer poudarja, da mora razvoj pristaniške infrastrukture upoštevati varstvo lokalnih ekosistemov, pospeševanje obalnega ribogojstva in turističnega razvoja ter koristi gospodarske rasti z zunanjo trgovino. Opisuje, kako se ribiška plovila, zabojniške in izletniške ladje, naftne družbe in polja vetrnih elektrarn prerivajo za prostor v naših vodah, ki so čedalje bolj nagnetene. Poudarja tudi, da zbliževanje številnih različnih vprašanj ni izjema, ampak pravilo, ker odseva siceršnje bogastvo in raznovrstnost evropskih morja.

Vprašanje torej je: je res mogoče še naprej upravljati in razvijati vse te različne in pogosto prekrivajoče se dejavnosti neodvisno ena od druge? Ali ni nastopil čas, da Evropa vlaga v celostno politiko, če naj uspemo ustvariti živo in trajnostno pomorsko gospodarstvo za 21. stoletje in potem?

Zelena knjiga je nastala z odločitvijo, ki jo je Komisija sprejela marca 2005, da začne posvetovanje o prihodnosti evropskih morja. Predsednik Barroso je prosil komisarja Borga „da usmerja novo projektno skupino za pomorsko politiko s ciljem začeti širše posvetovanje o prihodnji pomorski politiki za Unijo.“ Zelena knjiga je sad skupnih naporov z vnetim in tvornim sodelovanjem sedmih komisarjev. Poleg Borga so sodelovali še Verheugen, ki je odgovoren za podjetništvo in industrijo, Barrot, ki je odgovoren za promet, Dimas, ki je odgovoren za okolje, Hübnerjeva, ki je odgovorna za regionalno politiko, Potočnik, ki je odgovoren za raziskave, in Pieblags, ki je odgovoren za energetiko. Drugi komisarji so sodelovali, kadar je razprava obravnavala vprašanja v zvezi z njihovimi resorji.

Razprava o vprašanjih iz zelene knjige bo potekala na več prireditvah v raznih državah članicah.
Več o tem, kje in kako bo potekala javna razprava o teh vprašanjih in kako lahko prispevate k razpravi, je na voljo na:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs

MEMO/06/230


Side Bar