Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/739

Briuselis, 2006 m. birželio 7 d.

Vandenynai ir jūros: Komisija kuria naują integruotos jūrų politikos viziją

Šiandien Europos Komisija skelbia Žaliąją knygą „Būsimoji Europos Sąjungos jūrų politika: Europos vandenynų ir jūrų vizija“, kurioje klausiama piliečių, koks vandenynų ir jūrų tvarkymo būdas yra jiems priimtiniausias. Tai viena plačiausių ES istorijoje vykusių viešųjų konsultacijų. Ši vieša diskusija rodo, kad vis labiau pripažįstamas gyvybiškai svarbus jūros – vieno iš Europos klestėjimo variklių – vaidmuo ir čia slypintis darbo vietų bei gerovės kūrimo potencialas. Šios apklausos rezultatai padės Komisijai apibrėžti naują integruotos jūrų politikos viziją.

Pagrindinis žaliojoje knygoje keliamas klausimas – ar Europa gali sau leisti tvarkyti jūras bei vandenynus atskirais sektoriais, nederindami veiksmų? Gal atėjo laikas parengti bendrą jūrų politiką ir taip išjudinti nepanaudotą ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo potencialą bei sustiprinti jūrų aplinkos apsaugą? Jei taip, ką reikėtų daryti?

„Europa jau seniai naudojasi jūrų veiklos privalumais, – teigė šio proceso iniciatorius Komisijos Pirmininkas Josė Manuelis Barrosas. – Tačiau siekiant Europos piliečių gerovės ir klestėjimo jūrų ir vandenynų srityje galima nuveikti kur kas daugiau. Šiandien žalioji knyga suteikia mums galimybę kartu pagalvoti, kaip geriausiai tai padaryti. Kviečiu visus išsakyti nuomonę, kokia turėtų būti būsima Sąjungos jūrų politika, kad būtų kuriama darbo vietų ir kartu saugoma jūrų aplinka.“

„Mūsų veikla jūroje intensyvėja ir įvairėja, taigi didėja poreikis ją koordinuoti ir planuoti, kad būtų išvengta konfliktų ir optimaliai naudojamasi jūrų ištekliais. Viską apimantis požiūris leistų suderinti ekonominį augimą ir aplinkos apsaugą bei užtikrinti aktyvesnį suinteresuotųjų šalių dalyvavimą. Tai – projektas, kuriame dalyvaujančios valstybės narės, regionai, pramonė, NVO ir visuomenė turi bendrą tikslą – rasti geriausius veiklos jūroje sprendimus“, teigė už žuvininkystę ir jūros reikalus atsakingas Europos Komisijos narys Joe Borgas.

Transportas, laivyba, prekyba, su pakrantės ir uosto veikla susijusi pramonė, atviros jūros energijos, tradicinės ir pakaitinės energijos gamyba, žvejyba, akvakultūra, jūrų moksliniai tyrimai, turizmas – nesuskaičiuojama daugybė žmogaus veiklos sričių yra dažnai tarpusavyje susijusios ir daro poveikį mūsų vandenynams bei jų išteklių kokybei. Pernelyg dažnai sektoriai, kurių veikla daro poveikį jūrų aplinkai, veikia savarankiškai: kiekvienas turi savo struktūrą, kultūrą ir viziją, valdoma pagal skirtingas taisykles. Tačiau jie visi priklausomi nuo tų pačių išteklių.

Žaliojoje knygoje siekiama pabrėžti šių skirtingų sričių tarpusavio ryšį ir priklausomybę – sąsajas, į kurias šiuo metu galiojančiose procedūrose neatsižvelgiama. Pavyzdžiui, knygoje teigiama, kad vykdant uosto infrastruktūros plėtrą reikia atsižvelgti į vietos ekosistemų apsaugą, pakrantės akvakultūros ir turizmo plėtros skatinimą, taip pat ekonominio augimo dėl užsienio prekybos naudą. Žaliojoje knygoje taip pat parodoma, kaip, pavyzdžiui, žvejybos laivai, konteinervežiai, pramoginiai laivai, naftos įmonės ir vėjo jėgainės varžosi dėl pozicijų vandenyse, kur laivų eismas tampa vis intensyvesnis. Joje taip pat pabrėžiama, kad tokia daugybės skirtingų sričių sąsaja – ne išimtis, o greičiau taisyklė, nes ji rodo Europos jūrose slypinčią gausą ir įvairovę.

Todėl klausiama: ar tikrai įmanoma ir toliau atskirai valdyti ir plėtoti visas šias skirtingas ir dažnai iš dalies sutampančias veiklos sritis? Jei norime, kad pavyktų sukurti gyvybingą bei tvarią XXI amžiaus ir ateities jūrų ekonomiką, gal laikas Europai parengti bendrą politikos strategiją?

Žalioji knyga parengta vadovaujantis 2005 m. kovo mėn. Komisijos sprendimu pradėti konsultacijas dėl Europos jūrų ateities. Pirmininkas Barrosas Komisijos narį Borgą paprašė „vadovauti jūrų politikos darbo grupei, kurios tikslas bus pradėti konsultacijas dėl būsimos ES jūrų politikos“. Žalioji knyga – bendrų pastangų, kurių pagrindas buvo intensyvus ir sėkmingas septynių Komisijos narių bendradarbiavimas, rezultatas. Kartu su Borgu dirba šie Komisijos nariai: G. Verheugenas, atsakingas už įmonių ir pramonės politiką, J. Barrotas, atsakingas už transportą, S. Dimas, atsakingas už aplinkos apsaugą, D. Hübner, atsakinga už regionų politiką, J. Potocnikas, atsakingas už mokslinius tyrimus, ir A. Piebalgas, atsakingas už energetiką. Kiti Komisijos nariai taip pat dalyvavo diskusijose su jų pareigomis susijusiais klausimais.

Žaliojoje knygoje iškeliami klausimai bus aptariami įvairiose valstybėse narėse organizuojamų renginių metu.
Daugiau informacijos apie viešuosius renginius, kur bus diskutuojama šiais klausimais, ir galimybes dalyvauti diskusijose rasite:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs

MEMO/06/230


Side Bar