Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/06/586

Bruselj, 5. maja 2006

Nova spletna identiteta evropskih institucij ob dnevu Evrope, 9. maju.

9. maja 2006, na dan Evrope, bodo spletišča evropskih institucij začela delovati pod vrhnjo domeno „.eu“. To pomeni, da bodo to domeno lahko uporabljale za uveljavitev lastne spletne identitete, kar je državljanom EU omogočeno že od 7. aprila 2006. Spletni naslovi se bodo 9. maja 2006 spremenili in dobili novo končnico „.eu“.

Margot Wallström, podpredsednica Evropske komisije, pristojna za institucionalne odnose in komunikacijsko strategijo, je povedala: „Nova spletna identiteta institucij ima simboličen pomen. EU se mora manj osredotočati na „.institucije (.int)“ in bolj na „.Evropejce (.eu)“. Z domeno „.eu“ bo EU na internetu opaznejša, tudi za svoje državljane."

EUROPA.eu bo postala edina spletna „blagovna znamka“ in edina spletna točka dostopa do vseh institucij in agencij EU. Vse institucije in agencije EU se selijo na portal EUROPA, njihovi naslovi pa postajajo del družine „europa.eu“. (glej prilogo).

Sedanji naslovi institucij „.eu.int“ bodo še vedno na voljo v prehodnem obdobju najmanj enega leta.

Nova spletna domena „.eu“, za uvedbo katere je pristojna komisarka za informacijsko družbo in medije Viviane Reding, je 7. aprila 2006 postala dostopna vsem (glej IP/06/476) in se je izkazala kot izjemno priljubljena, saj je doslej prijavljenih več kot milijon imen. Za izvedbo infrastrukturnih sprememb je poskrbel Generalni direktorat za informatiko v pristojnosti podpredsednika Kallasa.

Nadaljnje informacije o .eu, lastni internetni domeni Evrope: MEMO/06/159

Novi naslovi institucij, agencij in drugih organov na tretji stopnje domene v okviru vrhnje domene .eu

Preglednica starih in novih URL-jev
Stari URL-ji
Novi URL-ji
Vse institucije
Parlament
Svet
Komisija
Sodišče
Računsko sodišče
Varuh človekovih pravic
Nadzornik za varstvo podatkov
Ekonomsko-socialni odbor
Odbor regij
Evropska investicijska banka
Evropski investicijski sklad
Evropska agencija za okolje
Evropsko okoljsko informacijsko in opazovalno omrežje
Evropska agencija za obnovo (Kosovo)
Evropska agencija za zdravila
Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu
Evropska agencija za varnost v letalstvu
Evropska agencija za pomorsko varnost
Evropska agencija za varnost hrane
Prevajalski center za organe Evropske unije
Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja
Satelitski center Evropske unije
Evropska fundacija za usposabljanje
Evropska fundacija za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer
Inštitut Evropske unije za varnostne študije
Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami
Urad Skupnosti za rastlinske sorte
Urad za usklajevanje na notranjem trgu
Evropski policijski urad
Evropski organ za pravosodno sodelovanje
Evropska agencija za varnost omrežij in informacij
Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni
Evropska obrambna agencija
Urad za publikacije
Evropski urad za izbor osebja
Konferenca odborov za zadeve Skupnosti in evropske zadeve parlamentov Evropske unije
Evropska železniška agencija
Evropska agencija za kemikalije
Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje držav članic na zunanjih mejah Evropske unije (FRONTEX)
Evropski center za spremljanje rasizma in ksenofobije (EUMC)


Side Bar