Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/06/586

Briselē 2006. gada 5. maijā

Eiropas iestāžu jaunā tīmekļa identitāte, lai 9. maijā svinētu Eiropas dienu

2006. gada 9. maijā, Eiropas dienā, Eiropas iestāžu tīmekļa vietnes sāks darboties augstākā līmeņa domēnā „.eu”. Tas nozīmē, ka tagad šo domēnu tās varēs izmantot, lai demonstrētu savu tīmekļa identitāti, tieši tāpat kā to kopš 2006. gada 7. aprīļa var darīt ES pilsoņi. No 2006. gada 9. maija iestāžu tīmekļa vietņu adreses būs ar kodu „.eu".

Komisijas priekšsēdētāja vietniece Margota Valstrēma, kura ir atbildīga par iestāžu attiecībām un komunikācijas stratēģiju, sacīja: „Jaunajai iestāžu tīmekļa identitātei ir simboliska nozīme. ES vairāk uzmanības jāvelta nevis „.iestādēm", bet gan „.eiropiešiem". Ar domēna „.eu” palīdzību Eiropas Savienība tīmeklī kļūs pamanāmāka arī saviem pilsoņiem.”

EUROPA.eu kļūs par vienotu tīmekļa „zīmolu” un vienotu tiešsaistes piekļuves vietu visām ES iestādēm un aģentūrām. Visas ES iestādes un aģentūras būs atrodamas EUROPA vietnē, un to adreses būs „europa.eu” grupā (skatīt pielikumu).

Tagadējās iestāžu adreses „eu.int” būs pieejamas vismaz vienu gadu ilgā pārejas laikā.

Jaunais tīmekļa domēns „.eu”, kuru atklāja Informācijas sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu komisāre Vivjena Rēdinga, visiem kļuva pieejams 2006. gada 7. aprīlī (skat. IP/06/476), un tas izrādījies ļoti populārs, jo līdz šodienai ir reģistrēts vairāk nekā viens miljons lietotāju. Infrastruktūras pārmaiņu īstenošanu nodrošināja Informātikas ģenerāldirektorāts priekšsēdētāja vietnieka Kallasa vadībā.

Papildu informācija par .eu pieejama Eiropas tīmekļa domēnā MEMO/06/159

Jaunās iestāžu, aģentūru un citu organizāciju adreses trešā līmeņa domēnā TLD.eu

Vecās un jaunās URL (tīmekļa vietņu adreses)
Vecās URL
Jaunās URL
Visas iestādes
Parlaments
Padome
Komisija
Eiropas Kopienu Tiesa
Revīzijas palāta
Ombuds
Datu aizsardzības uzraudzītājs
Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
Reģionu komiteja
Eiropas Investīciju banka
Eiropas Investīciju fonds
Eiropas Vides aģentūra
Eiropas Vides informācijas un novērošanas tīkls
Eiropas Rekonstrukcijas aģentūra (Kosova)
Eiropas Zāļu aģentūra
Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra
Eiropas Aviācijas drošības aģentūra
Eiropas Kuģošanas drošības aģentūra
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde
Eiropas Savienības institūciju tulkošanas centrs
Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs
Eiropas Savienības Satelītcentrs
Eiropas Izglītības fonds
Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds
Eiropas Savienības Drošības izpētes institūts
Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs
Kopienas Augu šķirņu birojs
Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs
Eiropas Policijas birojs
Eiropas Savienības Tiesiskās sadarbības struktūrvienība
Eiropas Tīkla un informācijas drošības aģentūra
Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs
Eiropas Aizsardzības aģentūra
Publikāciju birojs
Eiropas Personāla atlases birojs
Eiropas Savienības parlamentu Kopienas un Eiropas lietu komiteju konference
Eiropas Dzelzceļa aģentūra
Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra
Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (FRONTEX)
Eiropas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centrs


Side Bar