Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/06/586

Briuselis, 2006 m. gegužės 5 d.

Švenčiant Europos dieną – nauja Europos Sąjungos institucijų internetinė tapatybė

Europos dieną – 2006 m. gegužės 9 d. – Europos Sąjungos institucijų tinklavietėse pradedami naudoti nauji aukščiausiojo lygio domeno povardžiai „.eu“. Tai reiškia, kad institucijos nuo šiol gali naudoti šį domeną nurodydamos savo internetinę tapatybę. ES piliečiai tai daryti gali jau nuo 2006 m. balandžio 7 d. Institucijų interneto adresų povardžiai bus pakeisti į „.eu“ 2006 m. gegužės 9 d.

Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja, atsakinga už institucinius ryšius ir komunikacijos strategiją, Margot Wallström teigė: „Naujoji institucijų internetinė tapatybė yra simbolinė. ES turėtų skirti daugiau dėmesio „.europiečiams“, o ne „.institucijoms“. Naujasis domenas „.eu“ padarys ES pastebimesnę interneto vartotojams, taigi ir jos piliečiams.“

EUROPA.eu taps vieninteliu visų ES institucijų ir agentūrų internetiniu „prekės ženklu“ ir vienintele internetine įėja. Visos ES institucijos ir agentūros, išskyrus Europos centrinį banką, žiniatinklyje EUROPA gaus naujus interneto adresų baigmenis – „europa.eu“ (žr. priedą).

Ligšioliniai institucijų internetiniai adresai su povardžiu „.int“ dar galios mažiausiai vienerius metus.

Naujasis interneto domenas „.eu“, įdiegtas vadovaujant už informacinę visuomenę ir žiniasklaidą atsakingai Komisijos narei Viviane Reding, pradėjo veikti 2006 m. balandžio 7 d. (žr. IP/06/476) ir jau tapo labai populiarus – lig šiol su šiuo povardžiu užregistruota daugiau kaip 1 mln. adresų. Informatikos generalinis direktoratas užtikrino, kad bus atitinkamai pakeista infrastruktūra – už tai atsako Komisijos pirmininko pavaduotojas S. Kallas.

Daugiau informacijos apie naująjį Europos interneto domeną „.eu“ rasite MEMO/06/159

Naujieji institucijų, agentūrų ir kitų įstaigų internetiniai adresai trečiojo lygmens domene ALD „.eu“

Senieji ir naujieji internetiniai adresai
Senasis adresas
Naujasis adresas
Visos institucijos
Parlamentas
Taryba
Komisija
Teisingumo teismas
Audito Rūmai
Ombudsmenas
Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
Regionų komitetas
Europos investicijų bankas
Europos investicijų fondas
Europos aplinkos agentūra
Europos aplinkos informacijos ir stebėjimo tinklas
Europos rekonstrukcijos agentūra (Kosovas)
Europos vaistų vertinimo agentūra
Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra
Europos aviacijos saugos agentūra
Europos saugios jūrų laivybos agentūra
Europos maisto saugos institucija
Europos Sąjungos institucijų vertimų centras
Europos profesinio mokymo plėtros centras
Europos Sąjungos palydovų centras
Europos mokymo fondas
Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas
Europos Sąjungos saugumo studijų institutas
Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras
Bendrijos augalų veislių tarnyba
Vidaus rinkos derinimo biuras
Europos policijos tarnyba
Europos Sąjungos teisminio bendradarbiavimo skyrius
Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras
Europos gynybos agentūra
Leidinių biuras
Europos personalo atrankos tarnyba
Europos Sąjungos parlamentų padalinių, tvarkančių Bendrijos ir Europos reikalus, konferencija
Europos geležinkelių agentūra
Europos cheminių medžiagų agentūra
Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra (FRONTEX)
Europos rasizmo ir ksenofobijos stebėsenos centras (EUMC)


Side Bar