Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/06/586

Bruxelles, den 5. maj 2006

EU-institutionerne fejrer Europadagen den 9. maj med ny web-identitet.

På Europadagen den 9. maj 2006 tager EU-institutionerne domænenavnet ".eu" i brug. Det betyder, at de nu kan anvende dette domæne til at eksponere sig på internettet, hvilket EU-borgerne har kunnet gøre siden den 7. april 2006. Institutionernes internetadresser vil blive ændret, således at de får endelsen ".eu" fra den 9. maj 2006.

"Institutionernes nye kendetegn på internettet har en symbolsk betydning: EU skal fokusere mindre på ".institutioner" og mere på ".europæerne". Domænet ".eu" vil desuden gøre EU mere synlig på internettet - også for EU's borgere", sagde Margot Wallström, næstformand for Europa-Kommissionen med ansvar for institutionelle relationer og kommunikationsstrategi.

EUROPA.eu bliver et fælles "brand" på internettet for alle EU-institutioner og -agenturer og en fælles online-indgang til dem. Alle EU-institutioner og agenturer flytter til EUROPA, og deres adresser bliver en del af familien "europa.eu" (se bilaget).

Institutionernes nuværende "eu.int"-adresser vil fortsat være tilgængelige i en overgangsperiode på mindst et år.

Det nye ".eu"-internetdomæne, som blev lanceret af kommissær Viviane Reding (informationssamfundet og medierne), har siden den 7. april 2006 været tilgængeligt for alle (se IP/06/476), og det er blevet særdeles populært med over en mio. registrerede navne indtil videre. Generaldirektoratet for Informationsteknologi under næstformand Siim Kallas' ansvar har stået for tilpasningen af infrastrukturen.

Der findes flere oplysninger om .eu, Europas eget internetdomæne, i MEMO/06/159

Nye internetadresser for institutionerne, agenturerne og andre organer i forbindelse med indførelsen af det nye top level-domæne ".eu"

Sammenhæng mellem gamle og nye URL-adresser
Gamle URL-adresser
Nye URL-adresser
Alle institutioner
Europa-Parlamentet
Rådet
Kommissionen
EF-Domstolen
Revisionsretten
Den Europæiske Ombudsmand
Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse http://edps.europa.eu/
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
Regionsudvalget
Den Europæiske Investeringsbank
Den Europæiske Investeringsfond
Det Europæiske Miljøagentur
Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet http://eionet.europa.eu/
Det Europæiske Genopbygningsagentur (Kosovo)
Det Europæiske Lægemiddelagentur
Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur
Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur
Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed http://emsa.europa.eu/
Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet
Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer http://cdt.europa.eu/
Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse http://cedefop.europa.eu
Den Europæiske Unions Satellitcenter
Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut http://etf.europa.eu/
Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene
Den Europæiske Unions Institut for Sikkerhedsstudier 
Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug http://emcdda.europa.eu/
EF-Sortsmyndigheden
Harmoniseringskontoret for det Indre Marked
Den Europæiske Politienhed
Den Europæiske Enhed for Retligt Samarbejde
Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed
Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme
Det Europæiske Forsvarsagentur
Publikationskontoret
Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor
Konferencen af de europæiske parlamenters Europaudvalg http://cosac.org
Det Europæiske Jernbaneagentur
Det Europæiske Kemikalieagentur
Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (FRONTEX)
Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad (EUMC)


Side Bar