Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/06/586

V Bruselu dne 5. května 2006

Evropské instituce oslaví Den Evropy 9. května novou identitou na internetu

Na Den Evropy 9. května 2006 budou zprovozněny stránky evropských institucí pod doménou nejvyšší úrovně „.eu“. To znamená, že orgány a instituce budou moci této domény využívat k vyjádření své evropské identity stejně tak jako občané EU, kteří tuto možnost dostali 7. dubna 2006. Od 9. května 2006 tedy internetová adresa institucí změní příponu na „.eu“.

Místopředsedkyně Komise zodpovědná za vztahy s institucemi a komunikační strategii Margot Wallströmová k tomu řekla: „Nová identita institucí na internetu má symbolický význam. EU by se měla méně soustředit na „.instituce“ a více na „.Evropany“. Doména „.eu“ Unii na internetu zviditelní, mimo jiné i v očích občanů.

Portál EUROPA.eu se tak stane jednotnou „značkou“ všech orgánů a institucí EU a také jejich společnou internetovou branou. Na portál EUROPA se stěhují všechny orgány a agentury EU a jejich adresy se začlení do rodiny „europa.eu“. (viz příloha)

Stávající adresy institucí s koncovkou „.eu.int“ budou nadále funkční po přechodnou dobu alespoň jednoho roku.

Nová internetová doména „.eu“, jejíž spuštění patřilo k úkolům komisařky pro informační společnost a média Viviane Redingové, byla nabídnuta k dispozici všem zájemcům dne 7. dubna 2006 (viz IP/06/476). O její obrovské popularitě svědčí fakt, že do dnešního dne pod ní bylo zaregistrováno více než milion názvů. Provedení infrastrukturních změn zajišťuje generální ředitelství pro informatiku a je za ně zodpovědný místopředseda Komise Siim Kallas.

Více informací o evropské internetové doméně .eu naleznete v: MEMO/06/159

Nové adresy orgánů, agentur a dalších subjektů v rámci domény třetí úrovně .eu

Srovnání starých a nových adres URL
Stará adresa URL
Nová adresa URL
Všechny orgány a instituce
Parlament
Rada
Komise
Soudní dvůr
Účetní dvůr
Veřejný ochránce práv
Evropský inspektor ochrany údajů
Hospodářský a sociální výbor
Výbor regionů
Evropská investiční banka
Evropský investiční fond
Evropská agentura pro životní prostředí
Evropská informační a pozorovací síť pro životní prostředí
Evropská agentura pro obnovu (Kosovo)
Evropská agentura pro léčivé přípravky
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
Evropská agentura pro bezpečnost letectví
Evropská agentura pro námořní bezpečnost
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie
Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání
Satelitní středisko Evropské unie
Evropská nadace odborného vzdělávání
Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek
Ústav Evropské unie pro studium bezpečnosti
Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost
Odrůdový úřad Společenství
Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu
Evropský policejní úřad
Evropská jednotka pro soudní spolupráci
Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací
Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí
Evropská obranná agentura
Úřad pro úřední tisky
Evropský úřad pro výběr personálu
Konference výborů pro evropské záležitosti
Evropská agentura pro železnice
Evropská agentura pro chemické látky
Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (FRONTEX)
Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie (EUMC)


Side Bar