Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/571

Bryssel den 4 maj 2006

Solskyddsmedel: Kommissionen agerar för att förbättra märkningen

Sommar, sol, stränder... snart kommer miljoner européer att fira sin sommarsemester i solen, och miljoner medborgare kommer att fråga sig vilket solskyddsmedel de ska välja för att få ett ordentligt skydd mot solen. Det nuvarande systemet för märkning av solskyddsmedel uppvisar dock vissa brister. En viktig aspekt har att göra med de två olika typerna av farlig UV-strålning. Av UVB-strålningen blir man solbränd. UVA-strålningen påskyndar hudens åldrande, påverkar människans immunsystem och ökar påtagligt risken för hudcancer. Den s.k. solskyddsfaktorn (SPF) skyddar dock bara mot solbränna (UVB-strålning). Europeiska kommissionen har med anledning av detta tagit ett initiativ för att förbättra märkningen. Efter en offentlig utfrågning som inleds i dag kommer kommissionen att utfärda en rekommendation för att branschen från och med 2007 ska använda en enhetlig, enkel och lättförståelig märkning av solskyddsmedel. För närmare information se MEMO/06/185.

– Den nuvarande situationen är ohållbar, menar kommissionens vice ordförande Günter Verheugen med ansvar för näringslivspolitiken. Den bästa lösningen är en rekommendation som innebär att branschen förpliktar sig att märka solskyddsmedel korrekt. På så sätt får konsumenterna klar och tydlig information utan att onödig byråkrati uppstår för branschen.

– Konsumenterna måste bli medvetna om att det inte finns något solskyddsmedel som kan ge ett hundraprocentigt skydd mot farlig UV-strålning, säger kommissionsledamoten Markos Kyprianou med ansvar för hälsa och konsumentskydd. Ett otillräckligt solskydd ger upphov till allvarliga hälsorisker, bl.a. en ökad risk för hudcancer. EU:s medborgare måste informeras om vad solskyddsmedel kan göra och inte kan göra för dem.

Kommissionens initiativ för förbättrad märkning

För att åtgärda den nuvarande situationen vill kommissionen förbättra märkningen av solskyddsmedel.

  • För att konsumenterna ska kunna jämföra olika produkter bör UVA-skyddet anges på ett enhetligt sätt enligt standardiserade testmetoder.
  • Påståenden som ger intryck av att produkten ger ett totalt skydd, som exempelvis sunblocker, bör försvinna.
  • Märkningen bör vara försedd med en klar och tydlig varningstext samt en bruksanvisning som beskriver hur solskyddsmedlet ska användas.

Kommissionen kommer därför att anta en rekommendation riktad till branschen med riktlinjer för påståenden om solskyddsmedel och deras effekt. Dessa riktlinjer ska gälla alla solskyddsmedel, även importerade produkter, som släpps ut på marknaden i EU. Branschen kommer på så sätt att kunna genomföra riktlinjerna snabbt utan att det uppstår ytterligare byråkrati.

Brister i den nuvarande märkningen av solskyddsmedel

Den välkända ”solskyddsfaktorn” gäller i huvudsak UVB-strålning (som ger solbränna), men inte UVA-strålning (som kraftigt ökar risken för hudcancer och bidrar till hudens åldrande). Det finns ännu inga enhetliga testmetoder för att jämföra graden av UVA-skydd. Alla tillverkare har sina egna sätt att mäta och ange den solskyddande förmågan. Här är några exempel på engelska.

broad spectrum


broad extra UVA, UVB


100% anti UVA/UVB/IR


keeps short UVA radiation away

UVA of 30A


strengthened protection UVA


UVB absorption spectrum 30/UVA 3025B 7A

”Sunblocker” och ”totalt skydd”? Något sådant finns inte. Trots talrika påståenden om "sunblocker” och ”totalt skydd” finns det inga solskyddsmedel som kan ge ett hundraprocentigt skydd mot UV-strålning.

Påståenden om totalt skydd för spädbarn och små barn? Solskyddsmedel bör inte ge ett vilseledande intryck av att de ger ett tillräckligt skydd för spädbarn och små barn.

Att produkten används på rätt sätt är precis lika viktigt som valet av själva produkten. För att få det skydd som motsvarar angiven solskyddsfaktor krävs det en mängd på 2 mg/cm². Den mängd som behövs för att täcka hela kroppen kan uppgå till en tredjedel av en mindre flaska. Och dessutom måste denna mängd appliceras ofta.

Vad bör konsumenterna veta inför sommaren?

Konsumenterna bör hur som helst använda solskyddsmedel. Kommissionen rekommenderar dock att man väljer solskyddsprodukter som skyddar mot både UVA- och UVB-strålning.

Det är viktigt att konsumenterna vet att solskyddsmedel bara är en av flera åtgärder som man bör vidta för att skydda sig mot solens UV-strålning.

  • Man bör t.ex. också undvika att vistas i solen för länge mitt på dagen när solen är som starkast,
  • Man bör bära skyddande kläder, hatt och solglasögon.
  • Spädbarn och små barn bör överhuvudtaget inte vistas i direkt solljus.

Fakta om branschen

EU är en mycket viktig och stadigt växande marknad för branschen. Under 2004 uppgick värdet på solskyddsmedel i detaljhandelsledet (försäljningspris i detaljhandeln) i Europa till omkring 1,3 miljarder euro. År 2005 ökade försäljningen med 4 % i EU.

Marknaden för solskyddsmedel i EU domineras av europeiska företag. Bland de tio största leverantörerna i EU finns det bara tre icke-europeiska företag, vars marknadsandelar uppgår till omkring 12 %.

Texten till den offentliga utfrågningen om utkastet till rekommendationer finns på Internet under följande adress:

http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/sunscreens/index_en.htm.


Side Bar