Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/571

Bruselj, 4. maja 2006

Sredstva za zaščito proti soncu: Komisija želi izboljšati označevanje

Poletje, plaža, sonce ... milijoni Evropejcev bodo kmalu odhiteli na poletne počitnice v sončne kraje. In milijoni državljanov se bodo soočili z vprašanjem prave izbire izdelka za zaščito pred soncem. Sedanje označevanje sredstev za sončenje pa je pomanjkljivo. Pomemben vidik sta na primer dve različni vrsti nevarnega ultravijoličnega sevanja. Sevanje UVB povzroča sončne opekline. Sevanje UVA povzroča prezgodnje staranje kože, motnje človekovega imunskega sistema in je pomemben dejavnik tveganja kožnega raka. Vendar pa tako imenovani „zaščitni faktor (ZF)“ ščiti samo pred sončnimi opeklinami (sevanje UVB). Zato je Evropska komisija sprožila pobudo za izboljšanje sistema označevanja. Po danes začetem javnem posvetovanju bo Komisija izdala priporočilo, ki bo zagotovilo, da bodo proizvajalci od leta 2007 uporabljali standardizirano, preprosto in razumljivo označevanje izdelkov za zaščito pred soncem. Podrobnosti si lahko ogledate v MEMO/06/185.

Podpredsednik Komisije Günter Verheugen, pristojen za podjetništvo in industrijo, je dejal: „Trenutno stanje je nevzdržno. Najboljši način za izboljšanje stanja je priporočilo, s katerim se bodo proizvajalci zavezali k pravilnemu označevanju sredstev za zaščito pred soncem. Tako bodo potrošniki prejeli jasne in skladne informacije brez nepotrebnih dodatnih birokratskih postopkov za industrijo.“

Komisar Markos Kyprianou, pristojen za zdravje in varstvo potrošnikov, je dejal: „Potrošniki morajo biti v celoti seznanjeni s tem, da noben izdelek za zaščito pred soncem ne more zagotoviti 100-odstotne zaščite pred nevarnim ultravijoličnim sevanjem. Obstaja veliko tveganje za zdravje, na primer nevarnost kožnega raka, povezana z nezadostno zaščito pred soncem. Državljani EU morajo biti obveščeni o tem, kaj jim bodo sredstva za zaščito pred soncem zagotovila in česa ne. ”

Pobuda Komisije za izboljšanje označevanja

Za izboljšanje trenutnega stanja želi Komisija izboljšati način označevanja sredstev za zaščito pred soncem.

  • Da bodo potrošniki lahko primerjali izdelke, mora biti zaščita UVA označena enotno, na podlagi standardiziranih preskusnih metod.
  • Navedbe, ki dajejo vtis popolne zaščite, na primer „popolna zaščita pred soncem“, je treba ukiniti.
  • Na oznakah morajo biti jasna in razumljiva opozorila in navodila za uporabo za potrošnika glede pravilne uporabe izdelka za zaščito pred soncem.

V ta namen bo Komisija sprejela priporočilo s smernicami za industrijo za učinkovitost in navedbe na izdelkih za zaščito pred soncem. Te smernice bodo veljale vse izdelke za zaščito pred soncem, vključno z uvoženimi izdelki, ki so v prometu na trgu EU. To bo zagotovilo hitro izvajanje s strani proizvajalcev, brez dodatne birokracije.

Pomanjkljivosti sedanjega označevanja izdelkov za zaščito pred soncem

Znani “zaščitni faktor“ zadeva pretežno sevanje UVB (ki povzroča sončne opekline), ne pa sevanja UVA (ki je pomemben dejavnik tveganja kožnega raka in staranja kože). Zaenkrat še ni enotnih preskusnih metod za primerjavo jakosti zaščite UVA. Vsak proizvajalec ima svoj način merjenja in navajanja te zaščite, na primer:

širok razpon


široka ekstra zaščita UVA, UVB


100 % zaščita pred UVA/UVB/IR


ščiti pred kratkovalovnimi UVA-žarki

UVA 30A


okrepljena zaščita UVA


absorpcijski spekter UVB 30/UVA 3025B 7A

„Sredstva za popolno zaščito pred soncem“? Taka sredstva ne obstajajo. Kljub pogostim navedbam proizvajalcev o „popolni zaščiti pred soncem“ noben izdelek za zaščito pred soncem ne more zagotoviti popolne zaščite pred ultravijoličnim sevanjem.

Popolna zaščita dojenčkov in majhnih otrok? Izdelki za zaščito pred soncem ne smejo dajati zavajajočega vtisa, da nudijo zadostno zaščito za dojenčke in majhne otroke.

Pravilna uporaba izdelka je prav tako pomembna kot sama izbira izdelka. Na primer, če želimo doseči zaščito, navedeno z „zaščitnim faktorjem“, je za to potrebna količina 2mg/cm². Potrebna količina za celo telo lahko doseže do tretjine manjše steklenice. Poleg tega je treba to količino pogosto ponovno nanašati.

Česa se morajo potrošniki zavedati letošnje poletje?

Potrošniki morajo na vsak način uporabljati izdelke za zaščito pred soncem. Vendar Komisija priporoča izbiro izdelkov z zaščito pred sevanjem UVA in UVB.

Pomembno je, da potrošniki vedo, da so izdelki za zaščito pred soncem zgolj eden od ukrepov za zaščito pred ultravijoličnim sevanjem sonca, kot so:

  • izogibanje pretiranemu izpostavljanju soncu v času, ko je to najmočnejše;
  • nošenje zaščitnih oblačil, pokrival in sončnih očal;
  • dojenčki in majhni otroci sploh ne smejo biti izpostavljeni neposrednim sončnim žarkom.

Dejstva o proizvajalcih sredstev za zaščito pred soncem

Za proizvajalce sredstev za zaščito pred soncem je EU pomemben in nenehno rastoč trg. Leta 2004 je znašala ocenjena vrednost prodaje na drobno (maloprodajna cena) izdelkov za zaščito pred soncem v Evropi približno 1,3 milijarde EUR. V letu 2005 se je prodaja v EU povečala za 4 %.

Na trgu EU s sredstvi za zaščito pred soncem prevladujejo evropske družbe: med desetimi največjimi dobavitelji v EU so samo tri neevropske družbe, katerih tržni delež znaša približno 12 %.
Na besedilo javnega posvetovanja o osnutku priporočil je mogoče izraziti pripombe na spletni strani:

http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/sunscreens/index_en.htm.


Side Bar