Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/571

Bruksela, dnia 4 maja 2006 r.

Filtry przeciwsłoneczne: Komisja podejmuje starania o poprawę oznakowania

Lato, plaża, słońce... zbliża się okres urlopów letnich, w czasie których miliony Europejczyków wylegną na słońce. Miliony osób będzie musiało również zadecydować, który krem z filtrem wybrać, aby odpowiednio chronić się przed słońcem. Niestety sposób oznakowania produktów przeciwsłonecznych jest obecnie daleki od doskonałości. Jednym z problemów jest istnienie dwóch rodzajów niebezpiecznego promieniowania UV. Promieniowanie UVB jest przyczyną „oparzeń słonecznych”. Promieniowanie UVA powoduje przedwczesne starzenie się skóry i zaburzenia układu odpornościowego u ludzi, a także jest ważnym czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia raka skóry. Współczynnik ochrony przeciwsłonecznej, tzw. faktor SPF (sun protection factor) chroni jednak tylko przed oparzeniem słonecznym (promieniowanie UVB). W związku z powyższym Komisja Europejska wystąpiła z inicjatywą, której celem jest ulepszenie systemu oznakowania. Po zakończeniu rozpoczętych dziś publicznych konsultacji Komisja wyda zalecenie, które zagwarantuje stosowanie od 2007 r. standardowych, prostych i zrozumiałych oznaczeń produktów zawierających filtry przeciwsłoneczne przez ich producentów. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dokumencie MEMO/06/185.

Wiceprzewodniczący Komisji Günter Verheugen, odpowiedzialny za politykę w dziedzinie przedsiębiorstw i przemysłu powiedział: „W obecnej sytuacji zmiany są konieczne. Najlepszym wyjściem jest zalecenie, zgodnie z którym producenci zobowiążą się do odpowiedniego znakowania produktów zawierających filtry przeciwsłoneczne. Dzięki temu konsumenci otrzymają jasne i spójne informacje, a dla przemysłu nie powstaną żadne niepotrzebne przeszkody natury biurokratycznej.

Komisarz Markos Kyprianou, odpowiedzialny za zdrowie i ochronę konsumentów stwierdził: „Konsumenci muszą być w pełni świadomi faktu, że żaden produkt zawierający filtry przeciwsłoneczne nie zapewnia stuprocentowej ochrony przed szkodliwym promieniowaniem UV. Niedostateczna ochrona przed słońcem łączy się z poważnymi zagrożeniami dla zdrowia, takimi jak rak skóry. Obywatele UE powinni otrzymać wyczerpujące informacje na temat tego, przed czym mogą chronić filtry przeciwsłoneczne, a jakiej ochrony nie zapewniają. ”

Inicjatywa Komisji mająca na celu poprawę oznaczenia

W celu poprawy obecnej sytuacji Komisja podejmuje działania, które mają doprowadzić do udoskonalenia oznakowania filtrów przeciwsłonecznych.

  • Aby umożliwić konsumentom porównywanie produktów, ochrona przed promieniowaniem UVA powinna być określona w jednolity sposób, w oparciu o standardowe metody testowania.
  • Nie należy używać twierdzeń, z których wynika, że dany produkt zapewnia całkowitą ochronę, takich jak np. „sunblocker”.
  • Na etykietach powinny znajdować się jasne i zrozumiałe ostrzeżenia oraz wskazówki, w jaki sposób należy prawidłowo używać danego produktu z filtrem przeciwsłonecznym.

Aby osiągnąć powyższe cele, Komisja przyjmie zalecenie zawierające wskazówki dla producentów dotyczące skuteczności produktów zawierających filtry przeciwsłoneczne i oświadczeń na temat tych produktów. Wytyczne te będą obowiązywać w stosunku do wszystkich produktów, w tym do produktów importowanych wprowadzanych na rynek UE. Zapewni to ich szybkie wdrożenie przez przemysł, nie stwarzając równocześnie dodatkowych przeszkód biurokratycznych.

Niedoskonałość obecnego oznakowania produktów zawierających filtry przeciwsłoneczne

Powszechnie znany „faktor SPF” jest wskaźnikiem dotyczącym głównie promieniowania UVB (które jest przyczyną oparzeń słonecznych), nie uwzględnia jednak promieniowania UVA (które jest ważnym czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia raka skóry i powodującym jej starzenie). Ponadto nie istnieją jeszcze ujednolicone metody przeprowadzania testów, które umożliwiłyby porównanie stopnia ochrony przed UVA. Każdy z producentów stosuje własne metody pomiaru i opisu tego rodzaju ochrony, np.:

chroni przed szerokim spektrum promieniowania


Szerokie spektrum pochłaniania UVA, UVB


100% anty UVA/UVB/IR


chroni przed promieniowaniem UVA

UVA 30A


Wzmocniona ochrona przed UVA


Spektrum pochłaniania UVB 30/UVA 3025B 7A

Czy „sun-blocker” zapewnia całkowitą ochronę? Całkowita ochrona nie istnieje. Pomimo, że na produktach zawierających filtry przeciwsłoneczne często pojawiają się informacje takie jak „sunblocker” lub „całkowita ochrona”, nie ma takiego produktu, który zapewniałby pełną ochronę przed promieniowaniem UVA.

Co z twierdzeniem, że dany produkt w pełni chroni niemowlęta i małe dzieci? Produkty zawierające filtry przeciwsłoneczne nie powinny wprowadzać konsumentów w błąd, jakoby zapewniały one dostateczną ochronę dla niemowląt i dzieci.

Prawidłowe stosowanie kosmetyków jest tak samo ważne, jak ich wybór. Przykładowo, aby uzyskać stopień ochrony równy faktorowi SPF konieczne jest zastosowanie 2 mg/cm2. Ilość wystarczająca do pokrycia całego ciała jest równa jednej trzeciej niewielkiego opakowania. Ponadto nakładanie takiej ilości kosmetyku należy odpowiednio często powtarzać.

O czym powinni pamiętać konsumenci w sezonie letnim?

Konsumenci powinni bezwzględnie stosować produkty zawierające filtry słoneczne. Komisja zaleca jednak stosowanie produktów z filtrem chroniących przed promieniowaniem UVA i UVB.

Ważne jest, aby konsumenci byli świadomi, że oprócz stosowania produktów zawierających filtry przeciwsłoneczne należy korzystać również z innych sposobów ochrony przed promieniowaniem słonecznym UV, takich jak:

  • unikanie zbyt długiego opalania się w godzinach, kiedy promieniowanie jest najsilniejsze;
  • używanie odzieży ochronnej, nakryć głowy i okularów słonecznych;
  • niemowlęta i małe dzieci nie powinny być w ogóle narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Dane dotyczące producentów filtrów przeciwsłonecznych

UE jest bardzo ważnym i stale rosnącym rynkiem dla producentów filtrów przeciwsłonecznych. W 2004 r. szacowana wartość detaliczna (wartość sprzedaży detalicznej) produktów zawierających filtry przeciwsłoneczne wyniosła 1,3 mld EUR. W 2005 r. sprzedaż w UE wzrosła o 4%.

Rynek filtrów przeciwsłonecznych w UE jest zdominowany przez europejskie przedsiębiorstwa. Wśród dziesięciu czołowych dostawców tych produktów na rynek europejski znajdują się zaledwie trzy firmy spoza Europy; ich udział w rynku wynosi około 12%.
Tekst będący przedmiotem publicznych konsultacji w sprawie projektu zalecenia jest dostępny na poniższej stronie internetowej, która umożliwia również przesyłanie komentarzy.

http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/sunscreens/index_en.htm.


Side Bar