Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/571

Brussel, 4 mei 2006

Zonnebrandmiddelen: Commissie neemt stappen om de etikettering te verbeteren

Zomer, strand, zon ... miljoenen Europeanen zullen zich weldra naar zonnige oorden begeven voor hun jaarlijkse zomervakantie. Daarbij zullen zij een zonnebrandmiddel moeten kiezen dat hun voldoende bescherming biedt. De etikettering van zonnebrandmiddelen laat op het ogenblik echter te wensen over. Een belangrijk aspect is dat er twee soorten gevaarlijke UV-stralen zijn. UVB-stralen veroorzaken zonnebrand en UVA-stralen versnellen de veroudering van de huid, verstoren het immuunsysteem en vergroten in belangrijke mate de kans op huidkanker. De zogenaamde zonbeschermingsfactor (SPF) beschermt echter alleen tegen zonnebrand (UVB-straling). Vandaar het initiatief van de Europese Commissie om de etikettering te verbeteren. Na een openbare raadpleging die vandaag van start gaat, zal de Commissie een aanbeveling doen om ervoor te zorgen dat de industrie vanaf 2007 alle zonnebrandmiddelen volgens dezelfde standaard in eenvoudige en duidelijke taal etiketteert. Zie MEMO/06/185 voor meer informatie hierover.

Vice-voorzitter van de Commissie Günter Verheugen, die verantwoordelijk is voor ondernemingen en industrie, zegt hierover het volgende: "De huidige situatie kan niet zo blijven. De beste oplossing is een aanbeveling om de industrie ertoe te bewegen zonnebrandmiddelen behoorlijk te etiketteren. De consument krijgt hierdoor duidelijke en begrijpelijke informatie zonder dat de industrie door onnodige rompslomp wordt belast.

Commissaris Markos Cyprianou, die verantwoordelijk is voor gezondheid en consumentenbescherming, voegt hieraan toe: "Consumenten moeten er duidelijk op gewezen worden dat geen enkel zonnebrandmiddel 100 procent bescherming biedt tegen gevaarlijke UV-straling. Een ontoereikende bescherming tegen de zon brengt ernstige risico's voor de gezondheid mee, zoals huidkanker. De EU-burgers moeten precies weten wat zij wel en wat zij niet van een zonnebrandmiddel kunnen verwachten. ”

Het initiatief van de Commissie tot verbetering van de etikettering

Om iets aan de huidige situatie te doen, neemt de Commissie stappen om de etikettering van zonnebrandmiddelen te verbeteren.

  • De bescherming tegen UVA-stralen moet op uniforme wijze op basis van gestandaardiseerde tests worden vermeld, zodat consumenten de verschillende producten kunnen vergelijken.
  • Termen die de indruk wekken dat een volledige bescherming wordt geboden, zoals bijvoorbeeld 'sunblock', mogen niet meer worden gebruikt.
  • Etiketten moeten duidelijke en begrijpelijke waarschuwingen en aanwijzingen voor het correcte gebruik van een zonnebrandmiddel bevatten.

De Commissie zal hiertoe een aanbeveling aannemen met richtsnoeren voor de industrie over wat zij over de doeltreffendheid van zonnebrandmiddelen mogen beweren. Deze richtsnoeren zullen gelden voor alle zonnebrandmiddelen op de EU-markt, dus ook voor ingevoerde producten. Een aanbeveling lijkt het beste, omdat de industrie de regels dan snel en zonder extra rompslomp kan toepassen.

Tekortkomingen in de huidige etikettering van zonnebrandmiddelen

De veelgenoemde zonbeschermingsfactor betreft voornamelijk UVB-stralen (die zonnebrand veroorzaken) en niet UVA-stralen (die een belangrijke factor zijn bij het huidkankerrisico en de huidveroudering). Er zijn nog geen uniforme tests om de bescherming tegen UVA-stralen te vergelijken. Iedere producent heeft zijn eigen methode om deze bescherming te meten en te vermelden. Een paar voorbeelden:

breedspectrum


extra breed UVA, UVB


100% anti-UVA en anti-UVB


beschermt tegen korte UVA-stralen

UVA- stralen van 30A


betere bescherming tegen UVA


UVB-absorptiespectrum 30/UVA 3025B 7A

'Sunblocks' en 'volledige bescherming'? Die bestaan niet. Ook al worden deze termen vaak gebruikt, geen enkel zonnebrandmiddel beschermt volledig tegen UV-stralen.

Een volledige bescherming van baby's en kleine kinderen? De informatie op zonnebrandmiddelen mag niet misleidend zijn en de indruk wekken dat deze voldoende bescherming bieden aan baby's en kleine kinderen.

Het correcte gebruik van het product is even belangrijk als de keuze van het juiste middel. De door de zonbeschermingsfactor aangegeven bescherming wordt bijvoorbeeld alleen bereikt bij een gebruik van 2mg per cm² huidoppervlak. Om het hele lichaam in te smeren, kan een derde van een kleine fles nodig zijn. Bovendien moet deze hoeveelheid veelvuldig opnieuw worden opgebracht.

Wat moeten consumenten voor deze zomer al weten?

Het gebruik van zonnebrandmiddelen is in elk geval een must. De Commissie adviseert middelen te kiezen die zowel tegen UVA-stralen als tegen UVB-stralen beschermen.

Het is belangrijk dat consumenten weten dat het opbrengen van een zonnebrandmiddel alleen niet voldoende is om zich tegen de zon te beschermen. Andere voorzorgsmaatregelen zijn:

  • te veel blootstelling aan de zon vermijden tijdens de uren dat de zon het felst schijnt;
  • beschermende kleding, een zonnehoed en zonnebril dragen;
  • baby's en kleine kinderen nooit aan direct zonlicht blootstellen.

Feiten over de zonnebrandmiddelenindustrie

De EU is een heel belangrijke en groeiende markt voor de zonnebrandmiddelenindustrie. In 2004 werd in Europa naar schatting zo'n 1,3 miljard euro aan zonnebrandmiddelen afgezet (detailhandelsprijzen). In 2005 is de afzet van zonnebrandmiddelen in de EU met 4% gestegen.

De EU-markt voor zonnebrandmiddelen wordt door Europese bedrijven gedomineerd. Van de tien grootste leveranciers in de EU zijn er slecht drie niet-Europees en deze drie hebben samen een marktaandeel van ongeveer 12%.

De ontwerp-aanbevelingen die het onderwerp zijn van deze openbare raadpleging zijn voor commentaar beschikbaar op:

http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/sunscreens/index_en.htm.


Side Bar