Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/571

Bryssel 4. toukokuuta 2006

Aurinkovoiteet – komissio haluaa parantaa tuotemerkintöjä

Kesä, uimaranta, aurinko – miljoonat eurooppalaiset lähtevät kohta lomanviettoon aurinkoisille kesälaitumille. Samalla he joutuvat miettimään, millä aurinkosuojatuotteella saisi riittävän suojan. Aurinkovoiteiden tuotemerkinnöissä on kuitenkin puutteita. Yksi tärkeä kysymys liittyy haitallisen ultraviolettisäteilyn kahteen tyyppiin. UVB-säteily aiheuttaa auringonpolttamia, kun taas UVA-säteily vanhentaa ihoa, vaikuttaa immuunijärjestelmään ja on merkittävä ihosyöpäriskiä lisäävä tekijä. Niin sanottu suojakerroin (SPF) liittyy kuitenkin vain suojaan palamista (UVB-säteilyä) vastaan. Tilanteen vuoksi Euroopan komissio on käynnistänyt hankkeen, jolla parannetaan tuotemerkintäjärjestelmää. Tänään käynnistetyn julkisen kuulemismenettelyn pohjalta komissio laatii suosituksen, jolla varmistetaan, että alan teollisuus käyttää aurinkosuojatuotteissa vuodesta 2007 lähtien yhdenmukaisia, yksinkertaisia ja ymmärrettäviä merkintöjä. Lisätietoja on asiakirjassa MEMO/06/185.

Yritys- ja teollisuuspolitiikasta vastaavan komission varapuheenjohtajan Günter Verheugenin mukaan nykytilanne on kestämätön. ”Paras tapa edetä on antaa suositus, johon sitoutumalla alan teollisuus lupaa merkitä aurinkosuojatuotteet asianmukaisella tavalla. Merkinnät antavat kuluttajille selkeitä ja yhtenäisiä tietoja luomatta kuitenkaan tarpeetonta byrokratiaa teollisuudelle.”

Terveys- ja kuluttaja-asioista vastaava komissaari Markos Kyprianou totesi puolestaan seuraavaa: ”Kuluttajille on tehtävä selväksi, ettei mikään aurinkosuojatuote voi antaa sataprosenttista suojaa vaarallista uv-säteilyä vastaan. Riittämättömään aurinkosuojaan liittyy vakavia terveysriskejä, kuten ihosyöpä. EU:n kansalaisten on saatava täydet tiedot siitä, mihin aurinkovoiteet pystyvät ja mihin eivät.”

Komission tuotemerkintäaloite

Nykytilanteen parantamiseksi komissio pyrkii parantamaan aurinkovoiteiden tuotemerkintöjä.

  • Jotta kuluttajat voisivat vertailla tuotteita, UVA-suoja olisi ilmoitettava yhtenäisellä tavalla ja standardoitujen testausmenetelmien perusteella.
  • Täyteen suojaan viittaavien väitteitten (kuten maininta ”sunblocker”) pitäisi hävitä kokonaan.
  • Merkintöjen olisi oltava selkeitä ja ymmärrettäviä varoituksia ja käyttöohjeita, joiden ansiosta kuluttaja osaa käyttää aurinkosuojatuotetta oikein.

Tavoitteitten saavuttamiseksi komissio antaa suosituksen, jolla annetaan alan teollisuudelle aurinkosuojatuotteitten tehokkuuteen ja niitä koskeviin väitteisiin liittyviä ohjeita. Ohjeet koskevat kaikkia EU:n markkinoilla olevia, myös unionin ulkopuolelta tuotuja aurinkosuojatuotteita. Siksi teollisuus pystyy panemaan ne täytäntöön nopeasti ilman lisäbyrokratiaa.

Aurinkosuojatuotteitten nykyisten merkintöjen puutteita

Yleisesti tunnettu ”suojakerroin” liittyy pääasiassa UVB-säteilyyn (eli auringonpolttaman aiheuttajaan), ei UVA-säteilyyn (joka lisää merkittävästi ihosyöpäriskiä ja vanhentaa ihoa). Käytettävissä ei vielä ole yhtenäisiä testausmenetelmiä, joilla UVA-suojan tehokkuutta voitaisiin vertailla, vaan kukin valmistaja mittaa ja merkitsee suojan omalla tavallaan. Seuraavassa on joitakin esimerkkejä englanninkielisistä merkinnöistä:

broad spectrum


broad extra UVA, UVB


100% anti UVA/UVB/IR


keeps short UVA radiation away

UVA of 30A


strengthened protection UVA


UVB absorption spectrum 30/UVA 3025B 7A

Sunblocker? Täysi suoja? Sellaista ei ole olemassakaan. Sunblocker- tai täysi suoja -väitteistä huolimatta mikään auringonsuojatuote ei voi antaa täyttä suojaa uv-säteilyä vastaan.

Antaa vauvoille ja pikkulapsille täyden suojan? Aurinkosuojatuotteissa ei pitäisi väittää harhaanjohtavasti, että ne antavat vauvoille ja pikkulapsille riittävän suojan.

Tuotteen oikea käyttötapa on aivan yhtä tärkeä asia kuin tuotteen valintakin. Jotta ilmoitettua suojakerrointa vastaava suoja saataisiin, voidetta on levitettävä kaksi milligrammaa neliösentille. Koko kehon käsittelyyn tarvittava määrä voi olla jopa kolmannes pikkupullon sisällöstä. Sitä paitsi voidetta on levitettävä toistuvasti lisää.

Mitä kuluttajan pitäisi tietää tulevan kesän varalta?

Kuluttajien olisi joka tapauksessa käytettävä aurinkosuojatuotteita – komissio neuvoo kuitenkin käyttämään sellaisia tuotteita, jotka suojaavat sekä UVA- että UVB-säteilyltä.

On hyvä muistaa, että aurinkosuojatuotteita pitäisi käyttää vain yhtenä monista keinoista suojautua auringon uv-säteilyltä. Lisäksi tulisi

  • välttää liiallista auringossaoloa etenkin siihen aikaan päivästä, kun säteily on voimakkainta
  • käyttää suojaavia vaatteita, päähinettä ja aurinkolaseja
  • pitää vauvat ja pikkulapset kokonaan poissa suorasta auringonpaisteesta.

Tietoja aurinkovoideteollisuudesta

EU on aurinkosuojatuotteitten valmistajille erittäin tärkeä ja koko ajan kasvava markkina-alue. Vuonna 2004 aurinkosuojatuotteitten vähittäismyynnin arvo oli Euroopassa arviolta 1,3 miljardia euroa. Vuonna 2005 myynti kasvoi EU:ssa neljä prosenttia.

EU:n aurinkovoidemarkkinoilla ovat valta-asemassa eurooppalaiset yritykset: kymmenen suurimman tuottajan joukossa on vain kolme Euroopan ulkopuolista yritystä noin 12 prosentin markkinaosuudella.

Suositusluonnoksiin liittyvä julkisen kuulemisen teksti on kommentoitavana Internetissä osoitteessa

http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/sunscreens/index_en.htm.


Side Bar