Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/571

Brüssel, 4. mai 2006

Päikesekaitsetooted: komisjoni sammud märgistamise parandamiseks

Suvi, päike, rand... miljonid eurooplased vallutavad peatselt päikeserannikud, et veeta oma suvepuhkust. Ning miljonitel tekib küsimus, milline päikesekaitsetoode on piisavalt tõhus. Paraku ei ole nende toodete märgistuses sisalduv teave vastuse leidmiseks alati asjakohane. Üks oluline aspekt on seotud ohtliku ultraviolettkiirguse kahe erineva tüübiga. UVB kiirgus põhjustab päikesepõletust. UVA põhjustab varajast naha vananemist, häireid inimese immuunsüsteemis ning suurendab oluliselt nahavähi ohtu. Niinimetatud päikesekaitsetegur (SPF) kaitseb vaid päikesepõletuse ehk UVB kiirguse eest. Seda silmas pidades on Euroopa Komisjon teinud algatuse märgistussüsteemi parandamiseks. Täna alanud avaliku arutelu lõppedes koostab komisjon soovituse, millega tagatakse standardne, lihtne ja arusaadav päikesekaitsetoodete märgistamine alates 2007. aastast. Täpsema ülevaate saamiseks vt MEMO/06/185.

Ettevõtluse ja tööstuse eest vastutav komisjoni asepresident Günter Verheugen on öelnud: „Selline olukord ei saa edasi kesta. Parim viis seda muuta on anda soovitus, mille alusel tööstusharu kohustub märgistama päikesekaitsetooted nõuetekohaselt. Tarbijaid teavitataks sel juhul selgelt ja üheselt, põhjustamata tööstusharule liigset bürokraatiat.“

Tervishoiu ja tarbijakaitse volinik Markos Kyprianou ütles: „Tarbijatele tuleb selgeks teha, et ükski päikesekaitsetoode ei kaitse ohtliku ultraviolettkiirguse eest sajaprotsendiliselt. Ebapiisava päikesekaitsega seondub tõsine oht tervisele nagu näiteks nahavähk. ELi kodanikke tuleb täiel määral teavitada sellest, mida päikesekaitsetooted suudavad ja mida mitte.“

Komisjoni algatus märgistuse parandamiseks
Olukorra parandamiseks püüab komisjon täiustada päikesekaitsetoodete märgistamise viisi.

  • Et tarbijad saaksid tooteid võrrelda, peab UVA-kaitse kirjeldus olema ühtlustatud ning põhinema standarditud testimismeetoditel.
  • Täielikku kaitset lubavatest sõnadest nagu sunblocker ehk päikesetõkestaja tuleks lõplikult loobuda.
  • Märgistusel peaksid olema selged ja arusaadavad hoiatused päikesekaitsetootega seoses ning juhend selle õigeks kasutamiseks.

Selle saavutamiseks võtab komisjon vastu soovituse, milles antakse tööstusharule suunised seoses päikesekaitsetoodete tõhususe ja nende kohta käivate väidetega. Neid suuniseid kohaldatakse kõigile päikesekaitsetoodetele, sealhulgas ELi piires turustatavatele importtoodetele. See tagab nende kiire rakendamise täiendava bürokraatiata.

Päikesekaitsetoodete praeguse märgistamise puudused

Hästi tuntud päikesekaitseteguri (sun protection factor ehk SPF) puhul peetakse silmas peamiselt UVB kiirgust (mis on päikesepõletuse põhjus), kuid mitte UVA kiirgust (mis lisandab oluliselt nahavähi ohtu ja kiirendab naha vananemist). Samuti ei ole UVA kaitse tugevuse võrdlemiseks veel ühtseid katsemeetodeid. Igal tootjal on oma viis kaitse mõõtmiseks ja sellele viitamiseks, nagu näiteks:

lai kaitsespekter


eriti lai UVA ja UVB kaitsespekter


100%line UVA/UVB/IR vastane toime


kaitseb lühi-UVA kiirguse eest

UVA kaitsetegur 30A


tugevatoimeline UVA kaitse


UVA neeldumisspekter 30/UVA 3025B 7A

Päikeseblokaatorid ja täielik kaitse? Seda ei ole olemas. Vaatamata väidetavale päikese tõkestamisele ja täielikule kaitsele ei suuda ükski päikesekaitsetoode kaitsta täielikult ultraviolettkiirguse eest.

Imikute ja väikelaste täielik kaitse? Päikesekaitsetooted ei tohi jätta eksitavat muljet, et nende abil on võimalik imikuid ja väikelapsi täielikult kaitsta päikese eest.

Toote õige kasutamine on täpselt sama oluline kui toote väljavalimine. Näiteks saadakse päikesekaitseteguriga märgitud kaitse kätte kogusega 2mg/cm². Kogu keha katmiseks vajalik kogus võib ulatuda kolmandikuni väiksemast pudelist. Lisaks tuleb seda kogust korduvalt nahale kanda.

Mida on saabuval suvel vaja teada?

Igal juhul tuleb päikesekaitsetooteid kasutada. Kuid komisjon soovitab valida tooted, mis kaitsevad nii UVA kui UVB kiirguse eest.

Oluline on meeles pidada, et päikeskaitsetooted on vaid üks võimalus kaitsta end ultraviolettkiirguse eest. Lisaks sellele tuleb

  • vältida pikaajalist päikese käes viibimist keskpäeval, kui päike on kõige tugevam;
  • kanda päikese eest kaitsvaid riideid, peakatteid ja päikeseprille;
  • hoida imikuid ja väikelapsi otsese päikesekiirguse eest.

Teave päikesekaitsetoodete tööstuse kohta

EL on väga oluline ja pidevalt kasvav päikesekaitsetoodete turg. 2004. aastal oli päikesekaitsetoodete hinnanguline jaemüügimaht ligikaudu 1,3 miljardit eurot. 2005. aastal kasvas läbimüük ELis 4%.

ELi päikesekaitsetoodete turul tegutsevad valdavalt Euroopa äriühingud. ELi kümne suurima tarnija hulgas on vaid kolm äriühingut väljastpoolt Euroopat, kelle turuosa on umbes 12%.

Soovituste projekti avaliku arutelu tekst on märkuste tegemiseks internetiaadressil

http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/sunscreens/index_en.htm


Side Bar