Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/571

Bruxelles, den 4. maj 2006

Solbeskyttelsesprodukter: Kommissionen tager skridt til at forbedre mærkning

Sol, sommer og strand ... det varer ikke længe, før millioner af europæere tager på den årlige sommerferie i solen. Millioner af borgere vil stå over for at skulle afgøre, hvilket solbeskyttelsesprodukt de skal vælge for at få tilstrækkelig beskyttelse. Men der er problemer med den måde, solbeskyttelsesprodukter mærkes på. Det skyldes i høj grad, at der findes to forskellige former for farlig UV-stråling. UVB-stråling er grunden til, at man bliver “solskoldet”. UVA-stråling forårsager accelereret hudældning, griber ind i det menneskelige immunsystem og øger i høj grad risikoen for hudkræft. Den såkaldte “solbeskyttelsesfaktor (SBF)” beskytter imidlertid kun mod solskoldning (UVB-stråling). Derfor har Europa-Kommissionen taget initiativ til at forbedre mærkningsordningen. Efter en offentlig høring, som lanceres i dag, vil Kommissionen fremsætte en henstilling, som skal sikre, at industrien anvender standardiseret, enkel og letforståelig mærkning af solbeskyttelsesprodukter fra 2007. For nærmere oplysninger jf. MEMO/06/185.

Ifølge Kommissionens næstformand Günter Verheugen, som er ansvarlig for erhvervs- og virksomhedspolitik, er situationen uholdbar. Den bedste løsning er efter hans mening en henstilling, som forpligter industrien til at mærke solbeskyttelsesprodukter på passende måde. Dermed får forbrugerne klare og sammenhængende oplysninger, uden at der lægges industrien unødvendige hindringer i vejen.

Kommissionær Markos Kyprianou, som er ansvarlig for sundhed og forbrugerbeskyttelse, udtalte, at forbrugerne skal gøres bevidste om, at ingen solbeskyttelsesprodukter kan give 100 % beskyttelse mod farlig UV-stråling. Der er alvorlige sundhedsrisici forbundet med utilstrækkelig beskyttelse mod solen, f.eks. risiko for hudkræft. EU-borgerne har behov for klar besked om, hvad solbeskyttelsesprodukter gør og ikke gør for dem.

Kommissionens initiativ til at forbedre mærkningen

For at gøre noget ved den nuværende situation tager Kommissionen skridt til at forbedre den måde, solbeskyttelsesprodukter mærkes på.

  • For at sætte forbrugerne i stand til at sammenligne produkter, bør UVA-beskyttelsen angives på ensartet måde, og det skal ske på grundlag af standardiserede testmetoder.
  • Påstande, som giver indtryk af fuldstændig beskyttelse, f.eks. solblok, bør forsvinde.
  • Mærker bør være forsynet med tydelige og letforståelige advarsler og anvisninger om, hvordan forbrugeren anvender solbeskyttelsesproduktet korrekt.

Til det formål vil Kommissionen vedtage en henstilling med retningslinjer til industrien om solbeskyttelsesprodukters effektivitet og påståede virkninger. Retningslinjerne kommer til at omfatte alle solbeskyttelsesprodukter, herunder importerede produkter, som markedsføres i EU. Ved at gå frem på denne måde sikres det, at industrien sørger for hurtig gennemførelse, og at man undgår yderligere administrationsbyrder.

Svagheder ved den nuværende mærkning af solbeskyttelsesprodukter

Den velkendte “solbeskyttelsesfaktor” tager hovedsagelig sigte på UVB-stråling (som er grunden til, at man bliver “solskoldet”) og ikke UVA-stråling (som i høj grad øger risikoen for hudkræft og bidrager til hudældning). Der findes endnu ikke ensartede testmetoder til sammenligning af UVA-beskyttelsens effektivitet. Producenterne har hver sin måde at måle og beskrive beskyttelsen på:

bredspektret


bred ekstra UVA, UVB


100 % anti UVA/UVB/IR


beskytter mod korte UVA-stråler

UVA på 30A


større UVA-beskyttelse


UVB-absorptionsspektrum 30/UVA 3025B 7A

“Solblok” og “fuldstændig beskyttelse”? Det findes ikke. Til trods for hyppige påstande om “solblok” og “fuldstændig beskyttelse”, kan ingen solbeskyttelsesprodukter beskytte fuldstændigt mod UV-stråling.

Påstande om fuldstændig beskyttelse af spædbørn og små børn? Solbeskyttelsesprodukter bør ikke være forsynet med misvisende angivelser, som giver indtryk af, at de beskytter spædbørn og små børn tilstrækkeligt.

Korrekt anvendelse af produktet er lige så vigtig som valg af produkt. For at nå op på den beskyttelse, der angives med “solbeskyttelsesfaktoren”, kræver det f.eks., at der bruges 2 mg/cm². Den mængde, der skal til for at dække hele kroppen, kan komme op på, hvad der svarer til en tredjedel af en mindre flaske. Endvidere skal denne mængde anvendes hyppigt.

Hvad bør forbrugerne vide med henblik på sommeren?

Forbrugerne bør under alle omstændigheder anvende solbeskyttelsesprodukter. Men Kommissionen anbefaler dem at vælge solbeskyttelsesprodukter, som beskytter mod UVA- og UVB-stråling.

Det er vigtigt, at forbrugerne ved, at solbeskyttelsesprodukter kun bør være én af en række foranstaltninger til beskyttelse mod solens UV-stråling. Forbrugerne bør f.eks. også:

  • undgå at opholde sig for længe i solen midt på dagen, når solen skinner stærkest
  • bruge beskyttende tøj, hat og solbriller
  • sørge for, at spædbørn og små børn overhovedet ikke udsættes for direkte sollys.

Fakta om solbeskyttelsesindustrien

EU udgør et meget vigtigt og stadigt voksende marked for solbeskyttelsesindustrien. I 2004 blev solbeskyttelsesprodukternes detailværdi (salgspris i detailhandelen) i Europa anslået til ca. 1,3 mia. EUR. I 2005 er salget steget 4 % i EU.

EU-markedet for solbeskyttelsesprodukter er domineret af europæiske virksomheder. De ti største leverandører i EU tæller kun tre ikke-europæiske virksomheder, hvis markedsandel svarer til ca. 12 %.

Udkastet til henstillinger er sendt til offentlig høring. Der kan fremsættes bemærkninger til teksten, som findes på:

http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/sunscreens/index_en.htm.


Side Bar