Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/571

V Bruselu dne 4. května 2006

Prostředky na ochranu proti slunečnímu záření: Komise hodlá zlepšit označování výrobků

Léto, pláž, slunce ... miliony Evropanů brzy zamíří na letní dovolenou a prázdniny za sluncem. A miliony občanů se budou rozhodovat, jaký si mají pořídit prostředek na ochranu proti slunečnímu záření, aby jim zajistil odpovídající ochranu. Avšak současný systém označování prostředků na ochranu proti slunečnímu záření vykazuje určité nedostatky. Jeden z významných aspektů se týká dvou rozdílných druhů nebezpečného ultrafialového záření. Záření UVB způsobuje spálení od slunce. Záření UVA je příčinou předčasného stárnutí kůže, narušuje imunitní systém člověka a výrazně zvyšuje riziko rakoviny kůže. Takzvaný ochranný sluneční faktor (SPF) však chrání pouze proti spálení od slunce (záření UVB). Na základě těchto skutečností zahájila Evropská komise iniciativu pro zlepšení systému označování výrobků. V návaznosti na veřejnou konzultaci, jež má být dnes zahájena, vydá Komise doporučení, které zajistí, aby dotčené odvětví od roku 2007 používalo standardní, jednoduchý a srozumitelný systém označování prostředků na ochranu proti slunečnímu záření. Další informace naleznete ve zprávě MEMO/06/185.

Místopředseda Komise Günter Verheugen, odpovědný za podnikovou a průmyslovou politiku, prohlásil: „Současná situace je neudržitelná. Nejlepším řešením je doporučení, které přiměje dotčené odvětví k tomu, aby prostředky na ochranu proti slunečnímu záření náležitě označovalo. Spotřebitelům se tak dostanou jasné a ucelené informace, aniž by pro odvětví vznikla zbytečná byrokratická zátěž.“

Komisař Markos Kyprianou, odpovědný za zdraví a ochranu spotřebitele, uvedl: „Spotřebitelé si musí plně uvědomit, že žádný prostředek na ochranu proti slunečnímu záření jim proti nebezpečnému ultrafialovému záření nemůže poskytnout stoprocentní ochranu. S nedostatečnou ochranou před sluncem souvisí vážná zdravotní rizika, jako například rakovina kůže. Občané EU musí být plně informováni o tom, co pro ně jednotlivé prostředky na ochranu proti slunečnímu záření udělají či neudělají. “

Iniciativa Komise pro zlepšení označování výrobků

V zájmu zlepšení stávající situace přijme Komise opatření týkající se způsobu označování prostředků na ochranu proti slunečnímu záření.

  • Ochrana před zářením UVA by měla být vyznačena jednotným způsobem na základě standardizovaných zkušebních metod, aby spotřebitelé mohli výrobky porovnat.
  • Měly by zmizet výrazy, které navozují představu úplné ochrany, jako například „sunblocker“.
  • Označení výrobku by mělo uvádět jasná a srozumitelná upozornění a pokyny k použití, aby spotřebitel věděl, jak má určitý prostředek na ochranu proti slunečnímu záření správně používat.

Za tímto účelem přijme Komise doporučení, které dotčenému odvětví poskytne pokyny ohledně účinnosti prostředků na ochranu proti slunečnímu záření a ohledně informací uváděných na výrobcích. Tyto pokyny se budou týkat všech prostředků na ochranu proti slunečnímu záření, včetně dovážených výrobků, na trhu EU. Zajistí se tak rychlé provedení ze strany dotčeného odvětví, aniž by došlo ke zvýšení byrokratické zátěže.

Nedostatky stávajícího systému označování prostředků na ochranu proti slunečnímu záření

Dobře známý ochranný sluneční faktor poskytuje ochranu hlavně před zářením UVB (které způsobuje spálení od slunce), avšak nikoli před zářením UVA (které významně zvyšuje riziko rakoviny kůže a stárnutí kůže). Navíc dosud neexistují jednotné zkušební metody, na jejichž základě by bylo možné porovnat míru ochrany před zářením UVA. Každý výrobce má svůj vlastní způsob měření a označování této ochrany, například:

široké spektrum


extra široké UVA, UVB


100% proti UVA/UVB/IR


chrání před krátkým zářením UVA

UVA 30A


silnější ochrana před zářením UVA


absorpční spektrum UVA 30/UVA 3025B 7A

„Sun blocker“ a „úplná ochrana“? Neexistují. Přestože se na výrobcích často uvádí, že se jedná o „sun blocker“ či „úplnou ochranu“, žádný prostředek na ochranu proti slunečnímu záření nemůže před ultrafialovým zářením poskytnout kompletní ochranu.

Tvrzení o tom, že zcela ochrání miminka a malé děti? Prostředky na ochranu proti slunečnímu záření by neměly navodit zavádějící dojem, že poskytují dostatečnou ochranu pro miminka a malé děti.

Správné použití výrobku je stejně důležité jako jeho výběr. Například k tomu, aby bylo dosaženo ochrany vyznačené ochranným slunečním faktorem, je zapotřebí použít množství 2 mg/cm2. Množství potřebné na pokrytí celého těla může představovat až třetinu menší lahvičky. Kromě toho je toto množství nutné často znovu aplikovat.

Co by měli spotřebitelé pro toto léto vědět?

V každém případě by spotřebitelé měli prostředky na ochranu proti slunečnímu záření používat. Komise však doporučuje vybrat si takové prostředky na ochranu proti slunečnímu záření, které chrání proti záření UVA i UVB.

Spotřebitelé by měli vědět, že prostředky na ochranu proti slunečnímu záření by měly být pouze jedním ze způsobů, jak se chránit před ultrafialovým zářením ze slunce, mezi něž patří:

  • nevystavovat se v nadměrné míře slunci v době nejsilnějšího záření;
  • nosit oděv, který chrání před sluncem, pokrývku hlavy a sluneční brýle;
  • miminka a malé děti by přímému slunci neměly být vystavovány vůbec.

Fakta o odvětví prostředků na ochranu proti slunečnímu záření

EU je velmi významným a stále rostoucím trhem pro odvětví prostředků na ochranu proti slunečnímu záření. V roce 2004 se maloobchodní hodnota (maloobchodní prodejní cena) prostředků na ochranu proti slunečnímu záření odhadovala přibližně na 1,3 miliardy EUR. V roce 2005 se prodej v EU zvýšil o 4 %.

Na trhu s prostředky na ochranu proti slunečnímu záření v EU převládají evropské společnosti: mezi deset nejvýznamnějších dodavatelů v EU patří pouze tři neevropské společnosti, jejichž podíl na trhu činí přibližně 12 %.

V rámci veřejné konzultace o navrhovaných doporučeních je možné uvést své připomínky na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/sunscreens/index_en.htm.


Side Bar