Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL

IP/06/563

Βρυξέλλες, 03 Μαΐου 2006

Αναγνώριση των προσπαθειών τις οποίες καταβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αναπτύσσει τις δραστηριότητές της κατά τρόπο φιλικότερο προς το περιβάλλον

Οι επιτυχείς προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να διεξάγονται οι δραστηριότητές της κατά τρόπο φιλικότερο προς το περιβάλλον αναγνωρίστηκαν με την απονομή «καταχωρίσεων EMAS» σε τέσσερις από τις υπηρεσίες της. Από το 2002, οι εν λόγω πρωτοπόρες υπηρεσίες εφήρμοσαν πιλοτικά το σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό συνέτεινε στο να βελτιωθούν οι περιβαλλοντικές τους επιδόσεις και να διαδοθούν οι ορθές περιβαλλοντικές πρακτικές σε ολόκληρη την Επιτροπή. Το αποτέλεσμα ήταν να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και χαρτιού, η Επιτροπή να επιτυγχάνει ολοένα και μεγαλύτερα ποσοστά ανακύκλωσης και το προσωπικό της να στραφεί στις δημόσιες συγκοινωνίες για να προσέρχεται στην εργασία του. Το 2004, η Επιτροπή εξοικονόμησε περίπου 500.000 ευρώ μόνο από το μελάνι και το χαρτί. Αργότερα κατά το τρέχον έτος η Επιτροπή θα αποφασίσει με ποιον τρόπο θα μπορούσε να επεκταθεί η εφαρμογή του EMAS σε όλες τις υπηρεσίες της.

"Θεωρώ ιδιαίτερα ενθαρρυντική την επιτυχή κατάληξη του πιλοτικού έργου EMAS που εφαρμόσαμε και θα επιθυμούσα να ευχαριστήσω το προσωπικό μας για αυτό" δήλωσε ο κ. Siim Kallas, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, υπεύθυνος για τις διοικητικές υποθέσεις, τον έλεγχο και την καταπολέμηση της απάτης. "Έτσι αποδεικνύεται ότι η Επιτροπή είναι σε θέση να συμβάλει ενεργά στην αειφόρο ανάπτυξη όχι μόνο μέσω των πολιτικών προτάσεών της, αλλά επίσης και στην επί καθημερινής βάσεως λειτουργία της."

"Είναι σημαντικό να εφαρμόζουμε ό,τι διακηρύσσουμε", δήλωσε ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος κ. Σταύρος Δήμας. "Δεδομένου ότι το προσωπικό μας υπερβαίνει τις 25.000, η Επιτροπή μπορεί όντως να διακριθεί και να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση. Είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος με όσα επιτύχαμε, αλλά υπάρχουν περιθώρια και δυνατότητες να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο."

"Η αειφόρος ανάπτυξη αφορά τη μεταβολή συνηθειών και συμπεριφορών" δήλωσε η κα Catherine Day, Γενική Γραμματέας της Επιτροπής. "Το EMAS διευκολύνει τον εντοπισμό των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας και υποδεικνύει πιθανούς τρόπους για τη μείωσή τους. Είναι παρήγορος ο ενθουσιασμός με τον οποίο το προσωπικό εφάρμοσε τις διατυπωθείσες συστάσεις."

Το EMAS στην Επιτροπή

Στους πρωτοστάτες του EMAS συγκαταλέγονται η Γενική Γραμματεία, οι Γενικές Διευθύνσεις Προσωπικού & Διοίκησης και Περιβάλλοντος και το Γραφείο Υποδομών και Διοικητικής Υποστήριξης Βρυξελλών (OIB), (που από κοινού απασχολούν περίπου 3.500 άτομα). Δεδομένου ότι το OIB είναι υπεύθυνο για τομείς όπως η πολιτική και η συντήρηση των κτιρίων, οι προμήθειες υλικών και υπηρεσιών, η διαχείριση των αποβλήτων καθώς και η κινητικότητα του προσωπικού, πολλές από τις δράσεις που αφορούσαν το EMAS εφαρμόστηκαν σε ολόκληρη την Επιτροπή. Η ΓΔ Πληροφορικής εφαρμόζει επίσης το EMAS από το 2004.

Βάσει του EMAS, όλοι οι συμμετέχοντες οργανισμοί έχουν την υποχρέωση να αξιολογούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων τους και να εφαρμόζουν στρατηγικές για τη μείωσή τους. Καλούνται να εξασφαλίζουν εν προκειμένω τη συμμετοχή του προσωπικού τους, να εφαρμόζουν συγκεκριμένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, να βελτιώνουν συνεχώς τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις και να υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις πάντοτε υπό την εποπτεία ανεξάρτητων ελεγκτών.

Οι 3.500 υπάλληλοι των υπηρεσιών που συμμετείχαν στην πιλοτική φάση ενθαρρύνθηκαν π.χ. να μειώσουν τις εκτυπώσεις, να σβήνουν τα φώτα όταν δεν τα χρειάζονται, να σβήνουν τους ηλεκτρονικούς τους υπολογιστές κατά τη διάρκεια της νύχτας, να χρησιμοποιούν τηλεδιασκέψεις αντί να μετακινούνται για συνεδριάσεις και να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή ποδήλατα κατά τη μετακίνηση προς και από την εργασία τους ή μεταξύ των επιμέρους κτιρίων της Επιτροπής. Οι σχετικές οριζόντιες δράσεις κάλυψαν, μεταξύ άλλων, τον εφοδιασμό των υπηρεσιών με φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες και την υπεύθυνη χρήση των προϊόντων που περιέχουν χημικές ουσίες. Όλα τα εν λόγω στοιχεία και πολλά επιπλέον περιλαμβάνονται στην περιβαλλοντική δήλωση για την περίοδο 2002-2004 που συνέταξαν οι υπηρεσίες της πιλοτικής φάσης και βάσει της οποίας τους απονεμήθηκε η καταχώριση EMAS από τις αρμόδιες αρχές των Βρυξελλών.

Αποτελέσματα

Σε επτά από τα κύρια κτίρια στα οποία στεγάζονται οι τέσσερις υπηρεσίες της πιλοτικής φάσης παρατηρήθηκε μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Μεταξύ 2003 και 2004 σημειώθηκε επίσης αντίστοιχη περιστολή κατά 4% των εκπομπών CO2 (από 5,852 σε 5,626 τόνους). Αντίστοιχη πτωτική τάση κατεγράφη και ως προς την κατανάλωση νερού.

Χάρη στη διάδοση των ορθών πρακτικών και την εφαρμογή δράσεων οριζόντιου χαρακτήρα εκ μέρους του OIB επετεύχθησαν ουσιαστικά αποτελέσματα σε ολόκληρη την Επιτροπή. Συνεπεία της καθιέρωσης της εκτύπωσης και στις δύο πλευρές κάθε φύλου ως μόνιμης ρύθμισης των εκτυπωτών και χάρη στις επιμέρους προσπάθειες του προσωπικού, σημειώθηκε μείωση κατά 12% της κατανάλωσης χαρτιού ανά μέλος του προσωπικού και ημέρα εργασίας μεταξύ 2003 και 2004. Επιπλέον, από το 2001, η Επιτροπή χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο ανακυκλωμένο χαρτί με μηδενική περιεκτικότητα χλωρίου.

Οι πράσινες πρακτικές προμηθειών εξασφάλισαν επίσης την ανακυκλωσιμότητα των διαθέσιμων υλικών γραφείου κατά 80% (700 αντικείμενα) ενώ παράλληλα περιελήφθησαν περιβαλλοντικές προδιαγραφές στη σύμβαση που καλύπτει 14 κυλικεία και 34 καφετέριες.

Η χρήση ιδιωτικών αυτοκινήτων για τη μετακίνηση προς και από την εργασία μειώθηκε από 50% το 1998 σε 44% το 2004, ενώ η χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς αυξήθηκε από 32% σε 38% κατά την ως άνω περίοδο. Το προσωπικό ενθαρρύνθηκε να χρησιμοποιεί τις δημόσιες συγκοινωνίες, τις γραμμές των "Eurobus" (που συνδέουν τα περισσότερα από τα κτίρια των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των οποίων η χρήση είναι δωρεάν για τα μέλη του προσωπικού της Επιτροπής) καθώς και τα ποδήλατα που προβλέπονται για το προσωπικό για κάθε εργασιακή μετακίνηση, με αποτέλεσμα να μειωθεί η χρήση των ιδιωτικών αυτοκινήτων. Επίσης, χάρη στην προώθηση των τηλεδιασκέψεων, περιορίστηκαν σημαντικά οι επαγγελματικές μετακινήσεις, για παράδειγμα προς το Λουξεμβούργο.

Μολονότι αυξήθηκε ελαφρά ο όγκος των παραγόμενων αποβλήτων (κατά 1,3%) σε 6.358 τόνους μεταξύ 2003 και 2004, αντανακλώντας τη σχετική αύξηση του προσωπικού, η ανακύκλωση μεγιστοποιήθηκε και βελτιστοποιήθηκε η διάθεση των αποβλήτων. Για παράδειγμα, κατά την εν λόγω περίοδο το μερίδιο των μη διαχωριζόμενων αποβλήτων επί του συνολικού όγκου αποβλήτων μειώθηκε από 51% (3.220 τόνοι) σε 46% (2.928 τόνοι).

Τα επόμενα βήματα

Αργότερα κατά το τρέχον έτος, η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής θα καταστεί η πέμπτη πιλοτική υπηρεσία που θα καταχωρισθεί στο EMAS. Η Επιτροπή θα αποφασίσει επίσης με ποιο τρόπο μπορεί να διευρύνει το EMAS στις υπόλοιπες 36 υπηρεσίες της. Συνολικά πρόκειται για 41 υπηρεσίες.

Ιστορικό υπόβαθρο

Το EMAS αποτελεί σύστημα εθελοντικής ανάληψης δεσμεύσεων. Εγκαινιάστηκε το 1991 και αναθεωρήθηκε το 2001 ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή του τόσο στους ιδιωτικούς όσο και στους δημόσιους οργανισμούς. Επί του παρόντος υφίστανται περίπου 3.300 οργανισμοί που έχουν καταχωρισθεί στο EMAS στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή είναι σήμερα ο τρίτος οργανισμός που καταχωρίζεται στην περιφέρεια των Βρυξελλών.

Το EMAS στην Επιτροπή απορρέει από το πρόγραμμα δράσης για την "πράσινη διαχείριση" (Green Housekeeping) που συνέβαλε στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το 1997. Το EMAS προβλέπει την εφαρμογή συστηματικότερης και διεξοδικότερης προσέγγισης, η οποία είναι ακόμη αυστηρότερη από την προβλεπόμενη κατά ISO 14001.
Η περιβαλλοντική δήλωση της Επιτροπής ευρίσκεται στην εξής διεύθυνση:
ec.europa.eu/environment/emas/pdf/es_library/99en_eu05_en.pdf

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το EMAS, επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο:
ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm


Side Bar