Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ET

IP/06/514

Bruksela, 20 kwiecień 2006 r.

Komisja wypłaci prawie 1,3 mln euro w ramach pomocy dla Estonii w usuwaniu skutków huraganu z 2005 r.

Europejski komisarz ds. polityki regionalnej i Funduszu Solidarności,
Danuta Hübner, i estoński minister finansów Aivar Sõerd podpisali dziś umowę w sprawie wypłaty Estonii kwoty 1 289 765 euro w celu zrekompensowania kosztów działań kryzysowych podjętych po gwałtownej wichurze, która dotknęła ten kraj w styczniu 2005 r. Dotacja ta zostanie udostępniona za pośrednictwem Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE). Umożliwi ona rekompensatę wydatków publicznych poniesionych na doraźne działania kryzysowe, zwłaszcza na akcję ratowniczą, porządkowanie terenów dotkniętych klęską żywiołową oraz ponowne uruchomienie podstawowej infrastruktury.

Komisarz Hübner, która odpowiada za Fundusz Solidarności, powiedziała: „Na początku zeszłego roku Estonia została w sposób szczególny dotknięta klęską huraganu. Dzisiejsza umowa umożliwia nam udzielenie wsparcia finansowego, które zrekompensuje część bezprecedensowych kosztów i przyczyni się do poprawy warunków bytowych mieszkańców, poważnie dotkniętych tą klęską żywiołową”.

W dniach 8 i 9 stycznia 2005 r. nad północną Europą przeszła gwałtowna wichura, która spowodowała znaczne szkody. W odpowiedzi na wnioski władz Szwecji, Estonii, Łotwy i Litwy Komisja Europejska zaproponowała cztery dotacje z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (FSUE) na łączną kwotę blisko 93 mln euro, przeznaczone na pomoc w usuwaniu skutków huraganu.

Władze estońskie szacują, że huragan spowodował straty rzędu 47 mln euro. Najbardziej ucierpiała infrastruktura i lasy, w których huragan powalił drzewa, z których można było uzyskać ponad 1,1 mln kubików drewna. Ludność ucierpiała głównie z powodu znacznych zakłóceń działania sieci energetycznych i telefonicznych, spowodowanych przez przewrócone drzewa. Regiony położone w zachodniej części Estonii ucierpiały również wskutek powodzi.

Kontekst

Z Funduszu Solidarności UE, utworzonego w 2002 r., udziela się dotacji państwom członkowskim i krajom przystępującym do UE dotkniętym poważną klęską żywiołową. Rocznie fundusz ten zasila kwota 1 mld euro. Aby zakwalifikować się do pomocy z Funduszu Solidarności, zainteresowane kraje muszą przedstawić udokumentowaną szacunkową wycenę szkód, która następnie jest analizowana przez Komisję z zastosowaniem określonych kryteriów; chodzi o zagwarantowanie, że fundusze UE zostaną spożytkowane na najpilniejsze potrzeby.

Warunki wykorzystania pomocy przez jej beneficjenta muszą zostać określone w umowie zawartej między Komisją a krajem będącym beneficjentem pomocy.

W dniu 6 kwietnia 2005 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie nowego, udoskonalonego Funduszu Solidarności UE (na lata 2007-2013), który obejmie także klęski inne niż żywiołowe i będzie się opierać na ulepszonych kryteriach kwalifikowania do pomocy i mechanizmach wykorzystania pomocy (por. dokument MEMO/06/153)

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie:

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/solidar/solid_en.htm


Side Bar