Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PL

IP/06/514

Brüssel, 20 aprill 2006

Komisjon maksab Eestile ligi 1,3 miljonit eurot 2005. aasta tormikahjustuste likvideerimise toetuseks

Regionaalpoliitika ja solidaarsusfondi volinik Danuta Hübner ning Eesti rahandusminister Aivar Sõerd kirjutasid alla lepingule, mille kohaselt makstakse Eestile 1 289 765 eurot, et korvata 2005. aasta raske jaanuaritormi tekitatud kahjukulusid. Toetust makstakse Euroopa Liidu Solidaarsusfondist. Toetus hüvitab riiklikud kulud, mis tehti vahetult hädaolukorrale reageerides, eelkõige kulutused päästeteenistusele, kahjustatud alade korrastamisele ning eluliste infrastruktuuride töökorra taastamisele.

Solidaarsusfondi eest vastutav volinik Hübner ütles: „Eesti sai eelmise aasta algul tugevasti tormist kahjustada. Tänase lepinguga saame anda rahalist abi, et korvata osa ettenägematutest kuludest ning aidata parandada selle loodusõnnetuse tõttu raskelt kannatada saanud inimeste elutingimusi.“

2005. aasta 8. ja 9. jaanuaril oli Põhja-Euroopas tugev torm, mis tekitas märkimisväärseid kahjustusi. Vastuseks Rootsi, Eesti, Läti ja Leedu valitsusasutuste palvele tegi Euroopa Komisjon ettepaneku kasutada Euroopa Liidu Solidaarsusfondi toetuseks neljale riigile kogusummas ligi 93 miljonit eurot, et aidata likvideerida tormikahjustuste tagajärgi.

Eesti valitsusasutuste hinnangul ulatuvad tormikahjustused üle 47 miljoni euro, kusjuures kõige rohkem on kahjustada saanud infrastruktuurid ja metsad, kus langes üle 1,1 miljoni tihumeetri puid. Inimesed said kõige enam kannatada suurte elektri- ja telefoniühenduse katkestuste tõttu, mida põhjustasid liinidele langenud puud. Eesti läänepoolseid maakondi kahjustasid ka uputused.

Taust

ELi solidaarsusfond on loodud 2002. aastal, andmaks rahalist toetust liikmesriikidele ja ühinevatele riikidele suurõnnetuse korral. Fondi aastane eraldus on kuni 1 miljard eurot. Solidaarsusfondist abi saamiseks peavad riigid esitama kahjustuste dokumenteeritud hinnangu, mida komisjon uurib, pidades silmas erikriteeriume, mis peavad tagama, et ELi vahendeid kasutataks kõige pakilisemate vajaduste tarvis.

Komisjoni ja abisaava riigi vahelises lepingus sätestatakse tingimused, kuidas abisaav riik vahendeid rakendab.

6. aprillil 2005 võttis komisjon vastu ettepaneku uue ja parema Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kohta (ajavahemikuks 2007–2013), millega hõlmataks teised õnnetused peale looduskatastroofide ning millel on paremad valikukriteeriumid ja jaotusmehhanismid (vt MEMO/06/153).

Lisateavet vaata:

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/solidar/solid_en.htm


Side Bar