Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/06/487

Brüsszel, 2006. április 11.

Verseny: A Bizottság felkéri Magyarországot a kábeltelevíziós szolgáltatások korlátozásának megszüntetésére

Az Európai Bizottság hivatalosan felkérte Magyarországot arra, hogy szüntesse meg a kábeltelevíziós szolgáltatások nyújtására a médiatörvénnyel bevezetett, az EU versenyjogába ütköző korlátozást. A Bizottság az EK-Szerződés 226. cikke szerinti „indokolással ellátott véleményt” intézett Magyarországhoz, ami a jogsértési eljárás második fázisának felel meg. Ha Magyarország a kézhezvételtől számított két hónapon belül nem felel meg a véleményben foglaltaknak, a Bizottság az ügyet az Európai Bíróság elé terjesztheti.

Neelie Kroes versenypolitikai biztos a következőket nyilatkozta: „Magyarország megfosztja a kábelszolgáltatókat attól a joguktól, hogy átviteli szolgáltatásokat nyújtsanak olyan területeken, ahol azt indokoltnak tartják. Ez a fogyasztók választási szabadságának kárára korlátozza a versenyt mind a kábelszolgáltatók, mind az infrastruktúrák között.

Az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások piacain belüli versenyről szóló, 2002. szeptember 16-i 2002/77/EK bizottsági irányelv a piaci versenyfeltételek fenntartásának biztosítását célozza az Európai Unió területén. Az irányelv szerint a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az elektronikus hírközlési és átviteli szolgáltatások nyújtására nem vezetnek be, vagy tartanak fenn korlátozásokat.

A magyar médiatörvény ezzel szemben a kábelszolgáltatók átviteli szolgáltatások nyújtásához való jogát akkora területre korlátozza, amelyen az ország lakosságának mindössze egyharmada él. Ez ellentétes az irányelvvel.


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website