Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/06/487

Brüsszel, 2006. április 11.

Verseny: A Bizottság felkéri Magyarországot a kábeltelevíziós szolgáltatások korlátozásának megszüntetésére

Az Európai Bizottság hivatalosan felkérte Magyarországot arra, hogy szüntesse meg a kábeltelevíziós szolgáltatások nyújtására a médiatörvénnyel bevezetett, az EU versenyjogába ütköző korlátozást. A Bizottság az EK-Szerződés 226. cikke szerinti „indokolással ellátott véleményt” intézett Magyarországhoz, ami a jogsértési eljárás második fázisának felel meg. Ha Magyarország a kézhezvételtől számított két hónapon belül nem felel meg a véleményben foglaltaknak, a Bizottság az ügyet az Európai Bíróság elé terjesztheti.

Neelie Kroes versenypolitikai biztos a következőket nyilatkozta: „Magyarország megfosztja a kábelszolgáltatókat attól a joguktól, hogy átviteli szolgáltatásokat nyújtsanak olyan területeken, ahol azt indokoltnak tartják. Ez a fogyasztók választási szabadságának kárára korlátozza a versenyt mind a kábelszolgáltatók, mind az infrastruktúrák között.

Az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások piacain belüli versenyről szóló, 2002. szeptember 16-i 2002/77/EK bizottsági irányelv a piaci versenyfeltételek fenntartásának biztosítását célozza az Európai Unió területén. Az irányelv szerint a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az elektronikus hírközlési és átviteli szolgáltatások nyújtására nem vezetnek be, vagy tartanak fenn korlátozásokat.

A magyar médiatörvény ezzel szemben a kábelszolgáltatók átviteli szolgáltatások nyújtásához való jogát akkora területre korlátozza, amelyen az ország lakosságának mindössze egyharmada él. Ez ellentétes az irányelvvel.


Side Bar