Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/476

Bryssel den 7 april 2006

Europas nya toppdomän ”eu” är nu tillgänglig för alla

Från klockan 11 i dag får vem som helst som är bosatt i EU ansöka om att få registrera ett namn under toppdomänen eu. Principen ”först till kvarn” gäller. Att ha medborgarskap i någon av EU:s medlemsstater är inte något krav. I dag avslutas även perioden för förregistrering (”Sunrise”). Under denna inkom 320 000 ansökningar avseende eu-domänen från varumärkesinnehavare, offentliga organ och innehavare av andra tidigare rättigheter som t.ex. oregistrerade varumärken, affärsbeteckningar och upphovsrätter. På Europadagen den 9 maj 2006 kommer alla EU:s institutioner och tjänstemän att börja använda toppdomänen eu.

”I dag blir EU:s konkurrenskraftiga kunskapssamhälle mycket synligt för omvärlden på Internet”, sa kommissionens ledamot med ansvar för frågor kring informationssamhället och medierna, Viviane Reding. ”EU och dess invånare kan nu skapa sin egen webbidentitet, med skydd av EU-regler. Jag räknar med tusentals ansökningar under den öppna registreringsperiodens första timmar. Detta kommer att göra eu till ett kraftfullt domännamn, fullt jämförbart med com.”

Medborgare som önskar registrera ett namn under eu-domänen ska välja ett ombud i denna förteckning:
http://list.eurid.eu/registrars/ListRegistrars.htm?lang=en
Deras domännamn bör kunna aktiveras under eu-domänen inom några timmar. Kostnaderna för registrering varierar i de olika EU-länderna. De totala avgifterna (som tas ut av ombud och registreringsenheter) kan vara så låga som 12 euro i vissa fall. Hundratals ombud konkurrerar om att få registrera namn, så man bör jämföra tjänsterna med avseende på pris, kvalitet och den service som erbjuds.

Ansökningar som inkommit under registreringsperioden (”Land rush”) kommer att behandlas enligt principen ”först till kvarn” – om två sökande ansöker om samma domännamn kommer registreringsenheten för eu-domänen att registrera den ansökan som kom in först. Till skillnad från ansökningar som gjorts i samband med förregistrering kommer de som görs under registreringsperioden att registreras automatiskt, utan några ytterliga formaliteter, inom några timmar efter det att de inkommit.

På Europadagen den 9 maj kommer toppdomänen för EU-institutionernas webbplats (Europas största enskilda webbplats) och samtliga EU-tjänstemäns e-postadresser att ändras till eu. Både de gamla och de nya adresserna kommer att fungera under ytterligare minst ett år. Därefter kommer enbart eu-domänen att användas. Kommissionens förberedelser inför eu-domänen leds av vice ordförande Siim Kallas som leder övergången till en e-kommission.

Bakgrund

EURid[1] är den organisation utan vinstsyfte som efter ett öppet anbudsförfarande valdes ut av Europeiska kommissionen för att hantera registreringen av domännamn. Den 7 december 2005 öppnade EURid dörrarna för ansökningar om registrering av domännamn. Möjligheten att ansöka om registrering av namn under eu-domänen var ursprungligen förbehållen varumärkesinnehavare och offentliga organ (7 december 2005–7 februari 2006). Denna möjlighet utvidgades sedan till innehavare av andra ”tidigare rättigheter”, t.ex. bolagsnamn och affärsbeteckningar (7 februari–7 april 2006). Från och med klockan 11 i dag får slutligen vem som helst i EU registrera ett namn under eu-domänen.

Ytterligare information om hur man ansöker om ett namn under eu-domänen och annan administrativ information finns på EURid:s webbplats:
http://www.eurid.eu/en
Kommissionens webbsidor om eu-domänen:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/doteu/index_en.htm

MEMO/06/159


[1] EURid är arbetsnamnet för ett konsortium utan vinstsyfte bestående av tre registreringsenheter: DNS-BE (Belgien), IIT CNR (Italien) och NIC SE (Sverige).


Side Bar