Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/476

Brusel, 7. apríla 2006

„.eu“: nová európska internetová doména odteraz k dispozícii pre všetkých

Od dnešného dňa, od 11:00, môže každý s trvalým bydliskom v Európe požiadať o registráciu názvu domény najvyššej úrovne .eu. Žiadosti sa budú vybavovať podľa poradia, v akom boli doručené. Štátna príslušnosť k jednému z členských štátov EÚ pritom pre registráciu nie je podmienkou. Dnešným dňom sa takisto končí „obdobie úsvitu“, počas ktorého vyplnilo žiadosť o doménu .eu 320 000 držiteľov ochranných známok, verejných orgánov a držiteľov iných prednostných práv, ako sú nezaregistrované ochranné známky, obchodné identifikátory alebo autorské práva. Všetky inštitúcie a predstavitelia EÚ začnú od 9. mája 2006, Dňa Európy, hromadne používať názvy na doméne „.eu“.

„Dnešným dňom sa konkurencieschopná spoločnosť Európy založená na vedomostiach zviditeľní prostredníctvom internetu“, poznamenala komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingová. „Európa a jej občania môžu odteraz prezentovať svoju vlastnú internetovú identitu, chránenú pravidlami EÚ. Očakávam, že sa v prvých hodinách, keď verejnosť začne „zaberať územie“ na doméne, vyplnia tisíce žiadostí, čím sa .eu stane rovnako významnou doménou ako doména .com.“

Občania, ktorí majú záujem o registráciu na doméne .eu, si môžu vybrať akreditovaného registrátora domény .eu zo zoznamu na tejto stránke: http://list.eurid.eu/registrars/ListRegistrars.htm?lang=en .
Ich názov na doméne „.eu“ sa aktivuje do niekoľkých hodín. Náklady na registráciu sa v rámci EÚ líšia a celkové poplatky (registrátorovi a za register) môžu v niektorých prípadoch predstavovať iba 12 eur. Registráciu mien zabezpečujú stovky registrátorov, ktorí si navzájom konkurujú, takže zákazníci si môžu vyhľadať najvýhodnejšie ponuky z hľadiska ceny, kvality a poskytovaných služieb.

Žiadostiam vyplneným v prvom období sa vyhovie podľa systému „kto prv príde, ten prv berie“ – t. j. ak dvaja žiadatelia žiadajú o registráciu pod rovnakým názvom, register eu. zaregistruje žiadosť, ktorá bola doručená skôr. Na rozdiel od žiadostí podaných v „období úsvitu“, sa ostatné žiadosti zaregistrujú do niekoľkých hodín od doručenia žiadosti bez ďalších formalít.

Všetky internetové stránky inštitúcií EÚ (najobsiahlejší súbor stránok v Európe) a všetky e-mailové adresy úradníkov prejdú do domény .eu 9. mája, na Deň Európy. Staré adresy budú popri nových naďalej platné počas obdobia minimálne jedného roka, po jeho uplynutí sa však budú používať iba názvy domény „.eu“. Prechod Komisie do domény .eu sa pripravuje pod vedením podpredsedu Komisie Sima Kallasa, pod záštitou ktorého sa vytvára eKomisia.

Súvislosti

7. decembra 2005 začala nezisková organizácia EURid[1], ktorú Európska komisia vybrala na základe verejnej súťaže a ktorú poverila správou registrácie mien na doméne, prijímať žiadosti o registráciu. V začiatočnej fáze bola možnosť požiadať o registráciu názvu na doméne „.eu“ vyhradená pre držiteľov ochranných známok a verejné orgány (od 7. decembra 2005 do 7. februára 2006). Neskôr dostali túto možnosť aj držitelia iných „prednostných práv“, ako sú názvy spoločností alebo obchodné identifikátory (od 7. februára do 7. apríla 2006). A od dnešného dňa, od 11:00, sa môže ktokoľvek, kto má trvalé bydlisko v Európskej Únii, na doméne „.eu“ zaregistrovať.
Ďalšie informácie o tom, ako žiadať o registráciu názvu na doméne .eu, ako aj iné administratívne informácie možno získať na stránke EURidu:

http://www.eurid.eu/en
Internetové stránky Komisie:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/doteu/index_en.htm

MEMO/06/159


[1] EURid je pracovný názov neziskovej asociácie 3 registrátorov: DNS-BE (Belgicko), IIT CNR (Taliansko) a NIC SE (Švédsko).


Side Bar