Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/476

Bruksela, dnia 7 kwietnia 2006 r.

„.eu”: nowa europejska domena internetowa jest już dostępna dla wszystkich

Od dziś, od godziny 11:00, każdy podmiot z siedzibą na terenie Unii Europejskiej (nie jest przy tym konieczne posiadanie obywatelstwa jednego z państw członkowskich UE) może ubiegać się o rejestrację nazwy w domenie najwyższego poziomu „.eu”. Obowiązuje przy tym zasada „kto pierwszy, ten lepszy”. Oznacza to również zakończenie okresu wstępnego („sunrise period”), w którym wpłynęło 320 000 wniosków o zarejestrowanie adresu internetowego z końcówką „.eu”, złożonych przez właścicieli zarejestrowanych znaków towarowych, instytucje publiczne i podmioty, którym prawa pierwszeństwa przysługują na innej podstawie, np. niezarejestrowanych znaków towarowych, nazw handlowych lub praw autorskich. Dnia 9 maja 2006 r., czyli w „Dniu Europy”, także instytucje i urzędnicy UE otrzymają adresy zakończone na „.eu”.

„Od dzisiaj konkurencyjne europejskie społeczeństwo wiedzy stanie się łatwo rozpoznawalne na świecie dzięki Internetowi”, stwierdziła Viviane Reding, komisarz ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. „Europa i jej obywatele mogą teraz, chronieni przepisami UE, zaznaczyć w Internecie swoją europejską tożsamość. Sądzę, że już w pierwszych godzinach rejestracji wpłyną tysiące wniosków, i że domena „.eu” stanie się równie popularna, jak domena „.com”.”

Osoby pragnące zarejestrować adres internetowy lub adres poczty elektronicznej z końcówką „.eu” powinny wybrać akredytowanego rejestratora z listy znajdującej się pod adresem:
http://list.eurid.eu/registrars/ListRegistrars.htm?lang=en.
Aktywowanie domeny o wybranej nazwie powinno nastąpić w ciągu kilku godzin. Koszty rejestracji różnią się w poszczególnych krajach UE - w najkorzystniejszym przypadku łączne opłaty (pobrane przez rejestratora oraz Rejestr) wynoszą jedynie 12 EUR. Ponieważ w zakresie świadczenia usług rejestracji nazw domen konkurują ze sobą setki podmiotów, klienci powinni porównać oferty i wybrać najlepszą pod względem ceny, jakości i oferowanych usług.

Wnioski składane podczas obecnej fazy rejestracji są rozpatrywane w kolejności ich wpłynięcia, co oznacza, że jeśli dwa podmioty złożą wniosek o zarejestrowanie takiej samej nazwy domeny, Rejestr dokona rejestracji wniosku, który wpłynął jako pierwszy. W odróżnieniu od wniosków składanych w fazie wstępnej, będą one rejestrowane automatycznie i bez dalszych formalności w przeciągu kilku godzin po ich wpłynięciu.

Portal internetowy instytucji UE (największy w Europie) i adresy poczty elektronicznej wszystkich pracujących w nich urzędników otrzymają końcówkę „.eu” w dniu 9 maja, który jest „Dniem Europy”. Jednak przez przynajmniej rok stare adresy zachowają ważność i będą mogły być używane równolegle z nowymi. Po upływie tego okresu przejściowego stosowane będą wyłącznie adresy zakończone na „.eu”. Przygotowaniami Komisji do tych zmian kieruje wiceprzewodniczący Komisji Siim Kallas, który wspiera szersze wykorzystanie narzędzi informatycznych przez Komisję.

Kontekst

W dniu 7 grudnia 2005 r. EURid[1], organizacja o charakterze niezarobkowym, wyznaczona przez Komisję Europejską w drodze przetargu publicznego do administrowania rejestracją nazw domen, rozpoczęła przyjmowanie wniosków o ich rejestrację. Początkowo o rejestrację nazw zakończonych na „.eu” mogli ubiegać się wyłącznie właściciele zarejestrowanych znaków towarowych oraz instytucje publiczne (od 7 grudnia 2005 r. do 7 lutego 2006 r.). Następnie przyjmowano również wnioski od podmiotów, którym prawa pierwszeństwa przysługują na innej podstawie, np. firmy lub nazwy handlowej (od 7 lutego do 7 kwietnia 2006 r.). W ostatniej fazie, rozpoczynającej się dziś o godzinie 11:00, swoją nazwę domeny zakończoną na „.eu” będzie mógł zarejestrować każdy podmiot mający siedzibę na terenie Unii Europejskiej.
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków o rejestrację nazwy domeny „.eu” oraz pozostałe informacje administracyjne można znaleźć na stronie internetowej EURid:

http://www.eurid.eu/en
Strony internetowe Komisji poświęcone tej problematyce:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/doteu/index_en.htm

MEMO/06/159


[1] EURid to nazwa robocza działającego na zasadach niedochodowych konsorcjum trzech rejestratorów: DNS-BE (Belgia), IIT CNR (Włochy) i NIC SE (Szwecja).


Side Bar