Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/476

Brüssel, 07. aprill 2006

.eu: Euroopa uus Internetidomeen on nüüd kõigile avatud

Täna alates kella 11st võib igaüks, kes elab Euroopa Liidus, taotleda nime registreerimist tippdomeeni .eu all põhimõttel „kes ees, see mees“. ELi mõne liikmesriigi kodakondsus ei ole eelduseks. Täna lõppeb ka ooteaeg, mille jooksul esitasid 320 000 .eu domeeninime taotlust kaubamärkide omanikud, ametiasutused ja muude varem tunnustatud õiguste valdajad, näiteks registreerimata kaubamärkide, äritunnuste või autoriõiguste omanikud. ELi institutsioonid ja ametnikud viiakse .eu domeeninimedele üle kõik korraga ning see toimub 9. mail 2006, Euroopa päeval.

„Täna saab Euroopa konkurentsivõimeline infoühiskond maailmale Internetis väga hästi nähtavaks,“ kommenteeris infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding. „Euroopa ja selle kodanikud saavad nüüd kavandada nende oma veebi-identiteedi, mis on kaitstud Euroopa Liidu eeskirjadega. Ma eeldan, et avaliku „rüsina“ esimeste tundide jooksul esitatakse tuhandeid taotlusi, mistõttu .eu muutub sama võimsaks domeeninimeks kui .com.“

Kodanikud, kes soovivad registreerida .eu domeeninime, peaksid loetelust http://list.eurid.eu/registrars/ListRegistrars.htm?lang=en
valima volitatud .eu registripidaja. Tõenäoliselt aktiveeritakse nende .eu domeeninimi juba mõne tunni jooksul. Registreerimistasu on liikmesriikides erinev ning maksude kogusumma (registripidajale ja registrile) võib mõnel juhul olla kõigest 12 eurot. Nimede registreerimisel konkureerivad sajad registripidajad, seepärast peaksid kliendid veidi ringi vaatama, et leida parimat pakutavat hinda, kvaliteeti ja teenust.

Esimeses rüsinas esitatud taotlusi teenindatakse põhimõttel „kes ees, see mees“ – s.t kui kaks taotlejat soovivad sama domeeninime, registreerib .eu register esimesena saadud taotluse. Erinevalt ooteaja taotlustest registreeritakse avalikud taotlused mõne tunni jooksul pärast nende saamist automaatselt, ilma lisaformaalsusteta.

Kogu ELi institutsioonide veebisait (Euroopa suurim üksiksait) ja kõigi nende ametnike e-posti aadressid viiakse üle .eu domeeninimele 9. mail, Euroopa päeval. Nii vanad kui ka uued aadressid töötavad paralleelselt vähemalt ühe aasta jooksul, pärast seda jäävad kasutusse üksnes „.eu“ nimed. Komisjoni ettevalmistusi .eu-le üleminekuks juhib asepresident Siim Kallas, kes toetab ka liikumist e-komisjoni suunas.

Taust

7. detsembril 2005 avas domeeninimede registreerimiseks uksed EURid,[1] mittetulundusühing, mille Euroopa Komisjon valis domeeninimede registreerimise haldamiseks välja avalikul enampakkumisel. Alguses (alates 7. detsembrist 2005 kuni 7. veebruarini 2006) said .eu domeeninime registreerimist taotleda üksnes kaubamärkide omanikud ja riigiasutused. Pärast seda (alates 7. veebruarist kuni 7. aprillini 2006) anti see võimalus muude varem tunnustatud õiguste valdajatele, nagu näiteks ettevõttenimede või äritunnuste omanikele. Lõpuks, täna alates kella 11st, võivad .eu domeeninime registreerimist taotleda kõik, kelle asukohaks on Euroopa Liit.
Täiendavat teavet .eu domeeninime taotlemise kohta ja muud haldusteavet võib leida EURidi koduleheküljelt:

http://www.eurid.eu/en
ja komisjoni .eu veebilehekülgedelt:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/doteu/index_en.htm

MEMO/06/159


[1] EURid on mittetulundusliku konsortsiumi töönimetus. Ta koosneb kolmest registrist: DNS-BE (Belgia), IIT CNR (Itaalia) ja NIC SE (Rootsi).


Side Bar