Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/06/476

V Bruselu dne 7. dubna 2006

„.eu“: Nová evropská internetová doména je nyní k dispozici všem

Od 11.00 hodin dnešního dne si může kdokoli s trvalým bydlištěm v Evropské unii zaregistrovat jméno v nové doméně nejvyšší úrovně .eu. Žádosti se vyřizují v pořadí, v němž byly obdrženy. Občanství některého členského státu EU není podmínkou. Dnes rovněž končí „počáteční období“, během něhož podalo žádosti o jméno v doméně .eu přes 320 000 držitelů obchodních značek, orgánů veřejné správy a držitelů jiných přednostních práv, například neregistrovaných obchodních značek, obchodních označení nebo autorských práv. Orgány a úředníci Evropské unie hromadně přejdou na jména v doméně „.eu“ ke dni 9. května 2006 – Dni Evropy.

„Dnes se konkurenceschopná znalostní společnost v Evropě na internetu značně zviditelní,“ uvedla Viviane Redingová, komisařka pro informační společnost a média. „Evropa a její občané mohou nyní dát najevo svou vlastní webovou identitu, která bude chráněna pravidly EU. Očekávám, že během prvních několika hodin období volné registrace budou podány tisíce žádostí, čímž se z .eu stane silné doménové jméno se srovnatelným postavením, jako má doména .com.“

Občané, kteří si chtějí zaregistrovat jméno v doméně „.eu“, by si měli vybrat schválenou elektronickou podatelnu z tohoto seznamu: http://list.eurid.eu/registrars/ListRegistrars.htm?lang=en
Jejich požadované jméno v doméně „.eu“ by mělo být aktivní do několika hodin. Poplatky za registraci se v EU různí a celková suma (poplatky účtované rejstříkem a elektronickou podatelnou) může být v některých případech pouhých 12 EUR. Registraci jmen nabízejí stovky elektronických podatelen, které si navzájem konkurují, takže zákazníci by si měli nabídky porovnat a zvolit tu nejvýhodnější z hlediska ceny, kvality a nabízených služeb.

Žádosti podané v období volné registrace budou vyřizovány podle zásady „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ – požádají-li tedy dva žadatelé o totéž doménové jméno, zaregistruje rejstřík tu žádost, kterou přijal jako první. Oproti žádostem podaným v rámci počátečního období budou žádosti podané v období volné registrace automaticky registrovány bez dalších formalit do několika hodin po obdržení.

Kompletní webové stránky orgánů EU (nejrozsáhlejší soubor stránek v Evropě) a e-mailové adresy všech úředníků přejdou do domény .eu k 9. květnu, Dni Evropy. Staré a nové adresy budou nadále souběžně fungovat alespoň jeden rok, poté se budou používat pouze jména v doméně „.eu“. Přípravu Komise na .eu vede místopředseda Siim Kallas, který zaštiťuje přechod na „e-Komisi“.

Souvislosti

Dne 7. prosince 2005 organizace EURid[1], nezisková organizace vybraná Evropskou komisí na základě veřejného výběrového řízení, aby spravovala registraci doménových jmen, otevřela dveře žadatelům o registraci. Zpočátku byla možnost požádat o registraci jména v doméně „.eu“ vyhrazena držitelům ochranných známek a orgánům veřejné správy (od 7. prosince 2005 do 7. února 2006). Poté byla registrace umožněna také držitelům jiných „přednostních práv“, mezi které například patří názvy společností a obchodní značky (od 7. února do 7. dubna 2006). A konečně od 11:00 hodin dnešního dne si může zaregistrovat jméno v doméně „.eu“ každý, kdo je usazen v Evropské unii.
Další informace o postupu podávání žádostí o registraci jmen v doméně .eu a jiných administrativních záležitostech najdete na webových stránkách organizace EURid:

http://www.eurid.eu/en
Webové stránky Komise o doméně .eu:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/doteu/index_en.htm

MEMO/06/159


[1] EURid je pracovní název neziskového konsorcia tvořeného třemi rejstříky: DNS-BE (Belgie), IIT CNR (Itálie) a NIC SE (Švédsko).


Side Bar